TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sayfalar

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TAŞINMAZ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YANETMELİK, 05 HAZİRAN 2018 TARİHLİ, 30442 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜLÜĞE GİRMİŞTİR.

ÜYELERİMİZE DUYURULUR

EK: TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK