TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ 2022/1

Sayfalar

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ 2022/1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak hazırlanan "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusunun 2022/1" Resmi Gazete'de ve yüksek tirajlı üç büyük gazetede ikişer defa (toplam 6 kez) yayımlandığı belirtilmiştir..

Ayrıca, "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1"in (Türkçe İngilizce) Bakanlığın web sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) "Duyurular" kısmında da ( https://yigm.ktb.gov.tr/.../100601,sartname2022-1... ) link ile yayımlandığı kaydedilerek, başvuruların 19/8/2022 tarihinde sona ereceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.