EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Sayfalar

EKMEK HİJYEN EĞİTİMLERİ HAKKINDA

T. C. Aydın Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan “ Ekmek Hijyen Eğitimleri “ konulu yazıda;

a)Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Gıda Kodeks Çalışma Grubu)’nün 23.06.2022 tarihli ve E-40317327-770-6057300 sayılı yazısı, b) Aydın Tatlıcı ve Şekerci ve Fırıncılar Esnaf Odası’nın 14.10.2022 tarihli ve sayılı ilgili yazıda belirtildiği üzere ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, taşınması, pazarlanması ile ilgili kurallar ve bu ürünlerin özellikleri 01.04.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TGK-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No.2012/2) kapsamında belirlenmiştir.

Tebliğin 2 numaralı ekinin 10 uncu maddesindeki “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.” Hükmüne istinaden; Bakanlığımız ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında daha önce yapılmış olan protokol, 20.06.2022 tarihinde yenilenmiştir.

İlimiz Tatlıcı, şekerci ve Fırıncılar Odası Başkanlığının İlgi (b) kayıltı yazısında, ilgili eğitimi almayan veya eğitim almasının üzerinden 5 yıl geçmiş personelin Aydın Tatlıcı, şekerci ve Fırıncılar Odası’na 31 Ekim 2022 tarihine kadar hijyen eğitim kayıt başvurusu yapması gerektiği bildirilmiştir. Denilmektedir.

Önemle duyurulur.