AB SKDM ÖZEL SEKTÖR BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

Sayfalar

AB SKDM ÖZEL SEKTÖR BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ nın (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığı bildirilmekte, SKDM’ nin, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB’ye ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de oluşturmaya başlayacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM’ nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin birincisi 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30’da çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Program akışı ekte bilginize sunulmuş olup, kayıt linki üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK için tıklayınız.