BİLİRKİŞİ BAŞVURU İLANI

Sayfalar

BİLİRKİŞİ BAŞVURU İLANI

T.C. Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan “Bilirkişi Başvuru İlanı” konulu yazıda;

09.07.2022 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin 15 ila 21 inci maddeleri uyarınca tüketici hakem heyetleri nezdinde yürütülen bilirkişilik faaliyetlerine yönelik illerde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Ticaret İl Müdürlükleri tarafından bilirkişi sicil ve listesinin oluşturulmasına ilişkin her yıl Ekim ayının ilk haftasında ilana çıkılması ve Aralık ayının son iş gününe kadar bilirkişi sicil ve listesinin hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe istinaden Bilirkişi Başvuru İlanına 04.10.2022 tarihinde çıkılmış olup, ilan İl Müdürlüğümüz web sitesinde ( https://aydin.ticaret.gov.tr/haberler/2023-yili-aydin-ili-tuketici-hakem-heyetleri-bilirkisilik-ilani-04-10-2022 ) yayınlanmıştır. Denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.