MISIR’A İHRACATTA AKREDİTİF UYGULAMASI HAKKINDA

Sayfalar

MISIR’A İHRACATTA AKREDİTİF UYGULAMASI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, daha önce Mısır'a ihracatta akreditif uygulamasının zorunlu hale getirildiğinin bildirilmiş olduğu hatırlatılarak, Aralık 2022 itibariyle söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılacağı belirtilmiştir.

Mısır'ın finansman açığını kapatmak amacıyla Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan fon temin etme yoluna başvurulduğu ve 23.10.2022 tarihinde medya ve uluslararası ortama açık bir şekilde "Büyük İktisat Kongresi"nin düzenlendiği bildirilmiştir.

Toplantı akabinde Mısır Hükümeti tarafından IMF ile anlaşmaya varıldığının duyurulduğu, toplam 9 milyar ABD doları tutarındaki anlaşmanın akıbetine IMF yönetimince karar verileceği, anlaşmanın duyurulmasından hemen önce ise akreditif uygulamasının tedricen kaldırılacağı ve kurda serbestleşmeye gidileceği duyurulmuş olup, sonrasında ABD Doları ve AVRO kurunun artış gösterdiği ve faizin iki baz puan yükseldiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, Merkez Bankasınca akreditif uygulamasının Aralık 2022 itibariyle tamamen kaldırılacağı belirtilmiş, istisna olarak daha önce 5.000 ABD Doları olarak açıklanan meblağın 500.000 ABD Doları'na çıkarıldığı ancak döviz açığının sürmesi ve temel emtianın halka sağlanması gibi sebeplerden dolayı akreditifin kaldırılacak olsa bile Mısırlı firmaların ithalata yönelik döviz temin etmelerinin zaman almaya devam edeceği dolayısıyla ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almalarının önem arz ettiği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.