ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE İŞYERİ BULUNAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Sayfalar

ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE İŞYERİ BULUNAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Kuşadası Ticaret Odası’nın girişimleri sonucu, İşletmelerinin önlerine araç girişi/çıkışının yapılması için Karayolları Geçiş İzin Belgesi almak İsteyen Üyelerimizin,

1- Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığına hitaben yazacakları başvuru dilekçesi (kaşe ve imzalı)

2- Çalışma Ruhsatı

3- Yapı Kullanma Ruhsatı

4- Tesisin Tapusu

5- Çaplı Tasarruf Belgesi veya Aplikasyon Krokisi (Tapu Kadastro Müdürlüğünden)

6- Kira Kontratının noter tasdikli örneği

7- Vaziyet Planı (1/200 ölçekli, 5 Adet)

8- Tesis yerinin Belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair Kuşadası Belediyesi’nden alınmış resmi yazı

9- Güncel İmar Durumu (Kuşadası Belediyesi’nden)

Belgelerini 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Odamıza teslim etmeleri rica olunur.