SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI HAKKINDA

Sayfalar

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI HAKKINDA

TOBB’dan alınan yazıda; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir. Denilmektedir.

Bu yıl yirmidördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER-24) Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Proje Yarışması usul ve esasları https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkinde yer almatadır. Bilgilerinize sunarız.