İHALE İLANI Hakkında

Sayfalar

İHALE İLANI Hakkında

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden iletilen İhale İlanı konulu yazıda belirtilen;

Mülkiyeti İdareye ait Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 125 Ada, 9 Parsel no’lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi’ne ait ilan yazısına Ek’ten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

EK için tıklayınız.