BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

Sayfalar

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda; 19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanan yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliğine yönelik düzenlemeler getirildiği bildirilmekte, bu kapsamda TOBB tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmaktadır.

Konuyla ilgili bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İlgili üyelerimiz için ilgili mevzuatlara aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220219-2.htm