TEK PAZAR PROGRAMI- GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS (JUNIOR CALL) TEKLİF ÇAĞRISI – PROJE YAZMA ÇALIŞTAYI

Sayfalar

TEK PAZAR PROGRAMI- GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS (JUNIOR CALL) TEKLİF ÇAĞRISI – PROJE YAZMA ÇALIŞTAYI

T.C.Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan İlgi yazıda;

AB ve Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı”nın yerini, Tek Pazar Programı (TPP) – COSME Bileşeninin aldığı, Tek Pazar Programı COSME Bileşeni Ulusal Katılım Anlaşması 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel’de imzalanarak 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.


Yazı devamında; AB ve Dış İlişkiler Başkanlığı’nın Tek Pazar Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği bu doğrultuda; Ülkemizin TPP COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; AB ve Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmalarının yürütüldüğü, eğitim ve teknik destek hizmetlerinin sunulduğu, Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi”nin yürütüldüğü belirtilmektedir.

Proje kapsamında, 30 Mayıs 2024 tarihinde “Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı – Erasmus for Young Entrepreneurs – junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)” proje teklif çağrısınayönelik ekli gündem çerçevesinde proje yazma çalıştayı düzenlenecek olup, söz konusu çalıştay 14-15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen çağrı eğitiminin devamı niteliğinde ve online olarak gerçekleştirilecektir.

Çalıştaya kayıt yaptırmak için https://forms.gle/h59dVRWGSR3yE95d8 adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması gerekmekte olup, toplantı linki, kayıt formunu dolduran katılımcılara ayrıca e-posta aracılığıyla iletileceği belirtilmektedir.

ÇALIŞTAY PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgilerinize sunarız.