KONAKLAMA TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ GENELGESİ

Sayfalar

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ GENELGESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu 12.05.2020 tarihli, 2020/6 no'lu Genelge bilgilerinize sunulmuştur.

Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi