İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Sayfalar

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen İstihdam Teşvikleri konulu yazıda;

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun’a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresi uzatılmıştır.

Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden;

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,

-4857 sayılı İş Kanununda 1,

-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,

-5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,

-3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1,

Olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır. Denilmekte, söz konusu teşvik, destek, indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına, SGK tarafından hazırlanan sunumdan erişilebileceği bildirilmektedir.

İlgili sunum için tıklayınız.