ATS BİLGİLERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Sayfalar

ATS BİLGİLERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerince düzenlendiği bildirilmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin,

4. maddesinde, Araç Takip Sistemi (ATS), taşıtların seyahate başladıktan sonraki seyrinin elektronik olarak takip edileceği/edilebildiği sistem olarak tanımlanmıştır.

40. maddesinin 3. fıkrasında, A1. B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgilerini, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlanmayan yolcu bilgilerini ise bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın U-ETDS sistemine iletmek zorunda oldukları ve yapılan denetimlerde, bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıtta taşıma sözleşmesinin ibrazının istenilmediği,

40. maddesinin 4. fıkrasında, A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefer göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgilerini, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerini ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın U-ETDS sistemine işleme/iletmek zorunda oldukları,

Geçici 2. maddesinde ise, 40. maddenin 3. ve 4. fırkaları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01/01/2024 tarihine kadar uygulanmayacağı hüküm altına alınacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01/01/2024 tarihinden itibaren başlayacağı göz önünde bulundurularak, taşıma firmalarının herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren Usul ve Esaslar ekte belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

EK