ATAUM EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA

Sayfalar

ATAUM EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA

T.C. Ticaret Bakanlığının ilgi yazısına istinaden TOBB’dan alınan yazıda; 19 Ekim-27 Kasım 2023 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezince (ATAUM) düzenlenen 3’üncü dönem "Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması Ortaklarıyla Dış Ticareti Eğitim Programı"nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bahse konu eğitim programı çerçevesinde, en önemli ticaret ve yatırım ortağı Avrupa Birliği (AB) ve Ortak Ticaret Politikasının gelişimi ile AB Tek Pazarının Yeşil ve Dijital ikiz dönüşümü, Türkiye-AB Gümrük Birliği ile Türkiye’nin AB ve üçüncü ülkelerle serbest Ticaret Anlaşmaları, Çok Taraflı Ticaret Sistemi kapsamındaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmasının hedeflendiği söz konusu eğitim programlarının ayrıntıları ve kayıt işlemleri hakkında ATAUM Öğrenci İşleri Bürosundan (Tel 0312 363 10 11-320 4936/2614-2615, Eposta ataumkurs@ankara.edu.tr ) ve http://ataum.ankara.edu.tr/ internet adresinden bilgi alınması mümkündür denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.