KOOPERATİFLERE YÖNELİK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Sayfalar

KOOPERATİFLERE YÖNELİK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

T.C. Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen;

İlgi; Ticaret Bakanlığı (Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) ‘nın 26.08.2022 tarihli ve E-95330207-259-00077640132 sayılı yazısı ve Usul ve Esaslar konulu yazı için tıklayınız.