TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA 6. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Sayfalar

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA 6. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen; Türkiye-Kuzey Makedonya 6. KEK Toplantısı’nın 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Üsküp'te gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilere dair Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Bu itibarla, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Kuzey Makedonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 18 Ekim 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar info@kuto.org.tr mail adresine iletilmesi konusunu bilgilerinize sunarız.