TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) KAPSAMINDA DESTEKLER

Sayfalar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) KAPSAMINDA DESTEKLER

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) KAPSAMINDA ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

21.11.2020 tarih ve 313011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KKYDP 14. Etap yatırımları hakkında tebliğ kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Uygulama Rehberi Tarım Orman Bakanlığı web sitesinde yayımlanmış, müracaatlar başlamıştır.

Hibe miktarı 20.000-500.000 TL arasındadır.

YATIRIM KONULARI

 1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 1. Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 2. Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)
 3. Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)
 4. Kültür Mantarı
 5. Yenilenebilir Enerji Tesisleri
 1. Arıcılık ve arı ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine yönelik yatırımlar,

Bu başlık altında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

   • Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler,
   • Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,
   • Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir.
 1. Bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları
 2. El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar
 3. İpek böceği yetiştiriciliği tesisleri
 4. Su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri
 5. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 6. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları

Yatırımlar, kırsal alan veya kırsal mahallede olmalıdır. Ayrıca tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyeti olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda veya mahallede yaşıyor olması gerekir.

BAŞVURU SÜRESİ

a) Başvurular bu uygulama rehberinin yayımı tarihin olan 23.12.2020 itibari ile başlamış olup, 20.02.2021 tarihinde son bulacaktır.

) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacaktır.

c) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınacaktır.

BAŞVURULACAK YERLER

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yapabileceklerdir.

***Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında (online olarak girişi yapılan) hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılamaz ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) KAPSAMINDA EKONOMİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

21.11.2020 tarih ve 313011 sayılı Resmi gazetede yayımlanan KKYDP 14. Etap yatırımları hakkında tebliğ kapsamında Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi Tarım Orman Bakanlığı web sitesinde yayımlanmış, müracaatlar başlamıştır.

YATIRIM KONULARI

(1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;

a) Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ç) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

d) Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

f) Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(3) Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(4) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;

a) Denizlerde yetiştiricilik,

b) İç sularda yetiştiricilik,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(5) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında;

a) Hayvansal orijinli gübre,

b) Bitkisel orijinli gübre,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

BAŞVURU SÜRESİ

a) Başvurular 07.12.2020itibari ile başlamış olup, 06.03.2021tarihinde son bulacaktır.

b) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacaktır.

c) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınacaktır.

BAŞVURULACAK YERLER

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) İnternet adresinden yapabileceklerdir.

ç) Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında (online olarak girişi yapılan) hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılamaz ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.

HİBEYE ESAS TUTARLAR ve ÖDENEBİLECEK HİBE MİKTARI

Yeni Tesis için 3.000.000 TL, tamamlama yatırımları için 2.000.000 TL ve modernizasyon veya teknoloji yenileme yatırımları için ise 1.500.000 TL’dir. Hibeye esas projeye tutarı alt sınırı 250.000 TL olarak tespit edilmiştir. Hibe tutarları hibeye esas proje tutarlarının %50’si şeklinde ödenecektir.