YENİ KOBİ TANIMI HAKKINDA

Sayfalar

YENİ KOBİ TANIMI HAKKINDA

TOBB’dan alınan yazıda; 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Yönetmeliği'nin "KOBİ'lerin Sınıflandırılması" başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarında değişikliğe gidildiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı Mikro işletmelerde 10 milyon TL, Küçük İşletmelerde 100 milyon TL ve Orta İşletmelerde ise 500 milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmiştir.

Bu vesileyle, talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimleriyle KOBİ tanımının 500 milyon TL'ye yükseltilmesi sağlanmış olup, bahse konu yönetmelik ekte tarafınıza sunulmaktadır.

İlgili yazı ve Yönetmelik için tıklayınız