17.06.2022 TARİHLİ VE 2022/1 SIRA SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA GENELGE

Sayfalar

17.06.2022 TARİHLİ VE 2022/1 SIRA SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA GENELGE

Sayın Üyemiz;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü17.06.2022 tarihli ve 2022/1 Sıra sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında” Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK- GENELGE