ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAMERA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Sayfalar

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAMERA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 06.11.2023 tarih ve 12027 sayılı yazıda; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıya atfen; 24.08.2023 tarih ve "Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu" konulu yazısı ile; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir.

İlgili Üyelerimizin bilgilerine sunarız.