ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİNİN 2 FAZLI ÜRETİME GEÇİŞİ GENELGESİ

Sayfalar

ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİNİN 2 FAZLI ÜRETİME GEÇİŞİ GENELGESİ

T.C. Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına ilişkin çalışmaların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlık tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, zeytinyağı sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, su kirliliğinin önlenmesi, su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak 2 fazlı üretim teknolojilerinin uygulaması amacıyla 2023/02 sayılı Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu itibarla, ülke genelinde yer alan ve 3 fazlı üretim yapan zeytinyağı işletmelerinin 15 Eylül 2023 tarihine kadar 2 fazlı sistemlere geçiş yapacak şekilde gerekli çalışmaları tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar gerekli dönüşümleri tamamlamayan ve 3 fazlı üretime devam eden işletmelere 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.