TARIM İŞÇİSİ UKOME KARARI

Sayfalar

TARIM İŞÇİSİ UKOME KARARI

T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan yazıda; Aydın il sınırları içerisinde mevsimlik tarım işçisi taşımacılığı yapan P plakalı çalışma ruhsatı sahiplerine Daire Başkanlığınca düzenlene “Mevsimlik Tarım İşçisi Güzergahı İzin Belgesi” için taşımacılardan istenecek belgeler ile taşımacıların uyması gereken usul ve esasların 08.12.2022 tarihinde düzenlenen UKOME Kurul Toplantısında alınana karar doğrultusunda yeniden belirlendiği belirtilmiştir. Bahse konu UKOME Kurul kararı uyarınca hazırlanan tablo ektedir.

İlgili Ek içintıklayınız.