ABD TARAFINDAN İRAN VE RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI-İŞ DÜNYASI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sayfalar

ABD TARAFINDAN İRAN VE RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI-İŞ DÜNYASI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

TOBB ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, “ABD Tarafından İran ve Rusya’ya Yönelik Yaptırım Politikaları ve Uygulamaları-İş Dünyası İçin Bilgilendirme Toplantısı” düzenleneceği, toplantı kapsamında ABD Hazine Bakanlığı uzmanları tarafından bilgi verilecek olup, katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı bildirilmektedir.

17 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 14:00 -16:00’da TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı, elektronik ortamda da takip edilebilecektir.

Toplantıya katılmak isteyenlerin, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/iran-abdbilgilendirmetoplantisi linkinden en geç 14 Ekim 2022 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyenlerin belirtilen internet adresinde yer alan formda “Online Katılım” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

Online katılmak üzere kayıt yaptıranların, kayıt anında belirtilen elektronik posta adreslerine toplantı linki gönderilecektir.

İlgili Üyelerimizin bilgisine sunarız.