TÜRK DÜNYASI 2. TARIM İŞ FORUMU HAKKINDA

Sayfalar

TÜRK DÜNYASI 2. TARIM İŞ FORUMU HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda; daha önce iletilen bilgilendirmede 27 Eylül 2023 tarihinde Bakü'de gerçekleştirileceği bildirilen "Türk Dünyası Tarım İş Forumu" tarihinin, 26 Eylül 2023 olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Forumda İngilizce simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır. Taslak program katılım teyidi veren firmalara ayrıca iletilecektir.

Katılım için ekte yer alan formun 20 Eylül 2023 Çarşamba gününe kadar eksiksiz bir şekilde doldurularak Türk Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği'ne (Genel Sekreter Adem Kula; 0212 324 9542, adem.kula@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilginize sunarız.

İlgili Form için tıklayınız