ENGELLİ HİZMETLERİ BİRİMİ-KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sayfalar

ENGELLİ HİZMETLERİ BİRİMİ-KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz;

T.C. Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alınan “Engelli Hizmetleri Birimi-Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” konulu yazıda;

Bilindiği gibi ülkemizde açık işgücü piyasasında istihdamı güç zihinsel ve ruhsal engelli bireyler için korumalı işyerleri uygulaması hayata geçirilmiş olup bu işyerlerinin açılışının desteklenmesi amacıyla çeşitli teşvikler uygulamada yerini almıştır.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik revize edilmiş olup 27.01.2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün konu hakkındaki 17.03.2022 tarihli ve 2968010 sayılı yazısı, revize edilen Yönetmelik ve korumalı iş yerlerine sağlanan teşvikler yazımız ekindedir.” Denilmektedir.

Ekte bulunan ilgili yazı için tıklayınız.