YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ SORU FORMU HAKKINDA

Sayfalar

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ SORU FORMU HAKKINDA

T.C. Ticaret Bakanlığının ilgi yazısına istinaden TOBB’dan alınan yazıda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatın ekindeki Soru Formu/Öz Değerlendirme Formunun güncellendiği ve V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığının internet sayfasının "AEO-YYS/Belgeler" bölümünde yayımlandığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yayım tarihi itibarıyla söz konusu güncel soru formunun kullanılması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.