Yayınlanma Tarihi: 27 Eylül 2017
KRUVAZİYERLE TURİST GETİREN İŞLETMELERE YOLCU BAŞINA 30 DOLAR TEŞVİK VERİLECEK

Kruvaziyer gemi ileturist getiren A grubu seyahat acentelerine kararın yayımlandığı tarihten itibaren, yolcu başına 30 dolarteşvik verilecek.

26 Eylül 2017 tarihli, 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10696 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, kruvaziyer gemiyle turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek sağlanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine, getirdiği turist başına 30 dolar destek sağlanacak.

ANKARA’YA İLETTİĞİMİZ RAPORUMUZ DİKKATE ALINDI

Bir süredir gündemde olan 30 dolar teşviğin verilmeye başlanacak olmasının sevindirici olduğunu, ancak tam verim alınabilmesi için 2018 sezonunda da devam etmesinde fayda olacağını söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; kötü giden turizm sezonunda, gemilerin de iptalleriyle zor günler geçiren esnafımızı ve ilçemizdeki durumu anlatan raporumuzu, Aydın İli Oda Borsaları Güç Birliği Toplantısında dile getirdik ve üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik. TOBB’un “Turizmi artırmaya yönelik ilave önlemler alınsın” önerisiyle çıkan önlemler paketinde yer alan 30 dolar teşviğin verilmesiyle limanımızda hareket başlayacaktır.” Dedi

Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü “ geçtiğimiz aylarda liman bölgesi esnafının sorunlarını görüşmek üzere biraraya geldiğimiz toplantıda da görüşüldüğü gibi, 30 dolar desteğin çıkmasıyla, özellikle bölgede olan kruvaziyer gemilerinin rotasını Kuşadası’na en kısa sürede çevirmesini ve destek paketinin önümüzdeki sezonu da kapsamasını umuyorum”.

Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine bu amaçla oluşturulan ödenekten karşılanacak.

Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası cinsinden yapılacak.

Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen acenteler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentelerin işlemleri resen durdurulacak ve söz konusu acenteler destekten yararlandırılmayacak.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılacak.