Haberler

TŘm sekt÷rlere ait haberler aylara g÷re listelenmektedir. Haberlerin išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI MESLEK KOM─░TELER─░ ORTAK TOPLANTISINDA YERL─░ TUR─░ST─░N ├ľNEM─░ VURGULANDI
blank

6 ayda bir yap─▒lmas─▒ gereken Meslek Komiteleri Ortak Toplant─▒s─▒n─▒n ikincisi, 26.09.2013 Per┼čembe günü Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Meclis Salonunda yap─▒ld─▒.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan’─▒n ba┼čkanl─▒─č─▒nda gerçekle┼čen ve Komite Üyelerinin kat─▒ld─▒─č─▒ 2013 y─▒l─▒n─▒n son toplant─▒s─▒, genel olarak sezon sonu de─čerlendirmeleri ile geçti.

Toplant─▒da yerli turizmin önemi, Ku┼čadas─▒’ndaki trafik s─▒k─▒┼č─▒kl─▒─č─▒, Kongre Merkezi’nin Ku┼čadas─▒’na getirece─či katk─▒lar ve Güvercinada’n─▒n kar┼č─▒s─▒ndaki otopark ve onun üzerindeki araziye yap─▒lmas─▒ önerilen Amfi Tiyatro’nun önemi konular─▒ ana ba┼čl─▒klar olarak görü┼čüldü.

Sezon sonu de─čerlendirmesi yapan Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan, Ku┼čadas─▒’n─▒n %95 turizme ba─čl─▒ bir ilçe oldu─čunu ve bu y─▒l yerli turistte ciddi art─▒┼č oldu─čunu söyledi. Ku┼čadas─▒’n─▒n iç piyasada talep görmesinin büyük avantaj oldu─čunu belirten Akdo─čan; bunun her sektöre fayda sa─člad─▒─č─▒n─▒, günübirlikçilerle de yerli turistin Ku┼čadas─▒’nda ciddi bir katma de─čer yaratt─▒─č─▒n─▒ dile getirdi ve turiste davran─▒┼č ┼čeklinin önemine de─činerek, yerli turistin küstürülmemesi gerekti─čini, bunun için de tüm kurum ve kurulu┼člara, Ku┼čadas─▒’nda ya┼čayan ve i┼č yapan herkese i┼č dü┼čtü─čünü belirtti.

T─░CARET ODASI’NIN UYARILARI D─░KKATE ALINMALI

Ku┼čadas─▒’ndaki trafik s─▒k─▒┼č─▒kl─▒─č─▒n─▒n da gündeme geldi─či toplant─▒da, bunun en büyük sebebinin kurum ve kurulu┼člar─▒n Marina, Güvercinada ve Vergi Dairesi aras─▒nda kalan 2 kilometrekarelik alana s─▒k─▒┼čmas─▒ndan kaynakland─▒─č─▒n─▒ söyleyen Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan; her sektörden üyesi olan Ticaret Odas─▒’n─▒n ciddi anlamda örnekleme merkezi oldu─čunu ve yapt─▒r─▒mlar─▒ olan kurum ve kurulu┼člar─▒n

Ticaret Odas─▒’ndan gelen raporlar─▒ ve uyar─▒lar─▒ dikkate almalar─▒ gerekti─čini sözlerine ekledi.

Altyap─▒ sorununa da de─činilen ortak komite toplant─▒s─▒nda, birçok etkinlik yap─▒lan Ku┼čadas─▒’nda, yerli turistte daha da art─▒┼č sa─člayaca─č─▒ dü┼čünülen ve tan─▒t─▒m için çok önemli olan Aç─▒k Hava Tiyatrosu da gündemdeydi. Güvercinada ile Papaz Hamam─▒ kar┼č─▒s─▒nda bulunan otopark ve onun üzerindeki alana Aç─▒k Hava Tiyatrosu yap─▒lmas─▒yla ilgili önerileri oldu─čunu söyleyen Akdo─čan, bunun en büyük sebebinin ise Ku┼čadas─▒’n─▒n tan─▒t─▒m─▒ oldu─čunu, gelen sanatç─▒lar─▒n arkas─▒ndan görünecek Ku┼čadas─▒ manzaras─▒n─▒n ulusal medyada yay─▒nlanmas─▒n─▒n  buraya çok fazla turist çekece─čini belirtti. Ticaret Odas─▒ olarak uzun y─▒llardan beri bu konunun üzerinde durduklar─▒n─▒ belirten Ba┼čkan Akdo─čan, konuyla ilgili görü┼č sunduklar─▒n─▒ fakat bir türlü harekete geçilmedi─čini söyledi ve Ortak Komite Toplant─▒s─▒nda biran önce harekete geçmek amac─▒yla görü┼čler ve çözüm önerileri görü┼čüldü.

KONGRE VE Z─░YARETÇ─░ BÜROSU

Yönetim Kurulu Üyesi ─░rfan Yi─čit’in çar┼č─▒ sorunlar─▒ ve i┼čgaliyeler konusunda kat─▒ld─▒─č─▒ toplant─▒larla ilgili bilgi vermesinin ard─▒ndan Ba┼čkan Akdo─čan, Kongre Merkezi ve Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ile ilgili bilgi verdi. Kongre Merkezi’nin ikinci bir liman olaca─č─▒n─▒ belirten Akdo─čan, kongre turizminin önemini vurgulad─▒ ve kurulmas─▒yla ilgili çal─▒┼čma ba┼člatt─▒klar─▒ Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun amac─▒yla ilgili de Komite Üyelerine bilgi verdi.

EYLÜL AYI MECL─░S TOPLANTISINDA DA YERL─░ TUR─░ST VE AÇIK HAVA T─░YATROSU GÜNDEMDEYD─░

Ku┼čadas─▒ için herkesin birlikte hareket etmesi gerekti─činin vurguland─▒─č─▒ Ortak Komite toplant─▒s─▒ndan sonra, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Eylül ay─▒ ola─čan Meclis Toplant─▒s─▒ yap─▒ld─▒.

Meclis toplant─▒s─▒nda da yerli turizmin önemi, Ku┼čadas─▒’ndaki trafik s─▒k─▒┼č─▒kl─▒─č─▒, Kongre Merkezi’nin Ku┼čadas─▒’na getirece─či katk─▒lar ve Güvercinada’n─▒n kar┼č─▒s─▒ndaki otopark ve onun üzerindeki araziye yap─▒lmas─▒ önerilen Aç─▒k Hava Tiyatrosu’nun önemi konular─▒ gündemdeydi.

Meclis toplant─▒s─▒nda Aç─▒k Hava Tiyatrosu ile ilgili resmi çal─▒┼čmalara ba┼člamak için meclis karar─▒ al─▒nd─▒ ve Ku┼čadas─▒’nda yap─▒lacak Aç─▒k Hava Tiyatrosuyla bir ta┼čla on ku┼č vurulaca─č─▒ belirtildi.

Toplant─▒da konu┼čan Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan, kongre kenti olma yolunda ilerleyen Ku┼čadas─▒’nda Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurulmas─▒yla ilgili yap─▒lan çal─▒┼čmalar ve bu y─▒l Ku┼čadas─▒’n─▒n 600. Fetih Y─▒l─▒ ile ilgili Ticaret Odas─▒ olarak yap─▒lacak etkinlikler konusunda da Meclis Üyelerine bilgi verdi.

Gemilerde yap─▒lan Ku┼čadas─▒’yla ilgili kötü propaganda konusunda yap─▒lacak çal─▒┼čmalar─▒n da tart─▒┼č─▒ld─▒─č─▒ toplant─▒, dilek ve temenniler ile son buldu.

 

 

 

á á