Haberler

TŘm sekt÷rlere ait haberler aylara g÷re listelenmektedir. Haberlerin išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

SERDAR AKDO─×AN VE Y├ľNET─░M KURULU, T─░CARET ODASI ├ťYELER─░NE G├ľREV YAPTIKLARI 8 YILIN HESABINI VERD─░
blank

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yapt─▒klar─▒ bas─▒n aç─▒klamalar─▒yla görev yapt─▒klar─▒ 8 y─▒l sürecince çal─▒┼čmalar─▒ ile ilgili Ticaret Odas─▒ üyelerine ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi verdi.

2005 Y─▒l─▒ndan bugüne, Ku┼čadas─▒ Özel sektörünün en büyük çat─▒ kurulu┼ču olan Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’nda yap─▒lanlar ve gelinen nokta ile ilgili 9 ana ba┼čl─▒k alt─▒nda ve çe┼čitli periyodlarda aç─▒klama yapan ba┼čkan Serdar Akdo─čan, ilk aç─▒klamas─▒n─▒ hizmet binas─▒n─▒n devrald─▒klar─▒ zaman ve bu günkü fiziki durumu ile ilgili yapt─▒.

I-150 METREKAREDEN 4500 METREKAREYE

150 Metrekareden 4500 metrekareye ba┼čl─▒kl─▒ ilk aç─▒klamas─▒nda, zoru ba┼čararak bugün tüm Ku┼čadas─▒’n─▒n hizmetinde olan örnek bir binay─▒ ilçemize kazand─▒rmaktan mutluluk duyduklar─▒n─▒ ifade eden Akdo─čan “bu gün kredilerin ödendi─či, borçsuz, kaliteli hizmetin birinci s─▒rada yer ald─▒─č─▒, fiziki ko┼čullar─▒ çok iyi olan ve bu fiziki ko┼čullar─▒ üyeleriyle payla┼čan bir Oday─▒z”  dedi.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, üyelerine verdi─či kaliteli hizmetin yan─▒ s─▒ra, salonlar─▒n─▒n  tüm Ku┼čadas─▒ halk─▒na aç─▒k oldu─ču Hizmet Binas─▒nda, ayn─▒ zamanda çe┼čitli kurumlar─▒ da bünyesinde bar─▒nd─▒rarak üyelerinin ve Ku┼čadas─▒ halk─▒n─▒n i┼člerini kolayla┼čt─▒r─▒yor.

II-ÜYELER ARASI ─░LET─░┼×─░M –E─×─░T─░M VE DANI┼×MANLIK

Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒

Serdar Akdo─čan aç─▒klamalar─▒na “Üyeler Aras─▒ ─░leti┼čim E─čitim ve Dan─▒┼čmanl─▒k konular─▒nda yap─▒lanlarla devam etti.

“Hedeflerimizden birisi de Odam─▒z ile üyeler aras─▒ ileti┼čimi en üst seviyeye ç─▒kartmakt─▒. Bugün di─čer hedeflerimiz gibi bu hedefimize de ula┼čarak üyelerimizle ileti┼čimimizi en üst seviyeye ta┼č─▒d─▒k” diyen Serdar Akdo─čan aç─▒klamas─▒nda, duyurular─▒n ve haberlerin an─▒nda gönderildi─či mail ve sms sistemini anlatt─▒ ve ödüllü web sitesi www.kuto.org.tr adresinde tüm haberlerin an─▒nda yay─▒nland─▒─č─▒n─▒ ve 4 y─▒ld─▒r kesintisiz yay─▒nlanan Ku┼čadas─▒ Güvercin dergisi arac─▒l─▒─č─▒yla da tüm üyelere ula┼č─▒ld─▒─č─▒n─▒ belirtti.

Ticaret Odas─▒’n─▒n yeni hizmet binas─▒nda ko┼čullar─▒n da elvermesiyle üyelere yönelik pek çok konuda e─čitim ve seminerler düzenlendi─čini de ayr─▒nt─▒lar─▒yla anlatan Serdar Akdo─čan, Oda bünyesinde kurulmu┼č olan Sinerji Oda─č─▒ ile de  KOSGEB veri taban─▒na  1500 ki┼činin  kayd─▒n─▒n yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ ve Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’na gelen her üyeye istenilen konularda dan─▒┼čmanl─▒k hizmeti verildi─čini de dile getirdi.

 

III-KOM─░TELER VE MECL─░S ÇALI┼×MALARI SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORLAR-SEKTÖREL RAPORLAR VE AR-GE ÇALI┼×MALARI

 

Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan ve Yönetim kurulunun bir sonraki aç─▒klamas─▒ ise Komiteler ve Meclis Çal─▒┼čmalar─▒ sonucunda haz─▒rlanan raporlar, sektörel raporlar ve Ar-Ge çal─▒┼čmalar─▒ konusunda gerçekle┼čti.

“15 Meslek Komitesinden olu┼čan Odam─▒zda, her ay komiteler düzenli olarak toplanarak temsil ettikleri sektörleri ve sorunlar─▒ gündeme getirmekte ve y─▒lda iki kez yap─▒lan ortak komite toplant─▒lar─▒nda da sektörler ile ilgili genel sorunlar tart─▒┼č─▒larak toplant─▒lar─▒n sonunda haz─▒rlanan raporlar ve çözüm önerileri yönetim kurulumuza sunulmaktad─▒r”  sözleriyle aç─▒klamalar─▒na devam eden Serdar Akdo─čan; yönetim kuruluyla birlikte duyarl─▒l─▒kla yakla┼čt─▒klar─▒ bu raporlar─▒ çözüm önerileri ile birlikte yapt─▒r─▒m─▒ olan kurumlara ilettiklerini belirtti. Yapt─▒r─▒m─▒ olan kurumlar konusunu özellikle belirtti─čini ifade eden Akdo─čan, Ticaret Odalar─▒n─▒n bu konularda yapt─▒r─▒mlar─▒ olan kurulu┼člar olmad─▒─č─▒n─▒n da alt─▒n─▒ çizdi.

T─░CAR─░ ENVANTER ÇALI┼×MAMIZ TÜRK─░YE’DE ─░LKLERDEN B─░R─░

Ku┼čadas─▒’nda çok önem verdikleri bir ba┼čka konu olan Ticari planlamaya altyap─▒ olu┼čturmak amac─▒yla 2011 y─▒l─▒nda haz─▒rlanan ve her y─▒l güncellenen Ku┼čadas─▒ Ticari Envanteri çal─▒┼čmas─▒n─▒n bu konuda Türkiye’de yap─▒lm─▒┼č ilk çal─▒┼čmalardan birisi oldu─čunu belirten Ba┼čkan Akdo─čan, ayr─▒ca Ar-Ge birimi taraf─▒ndan Ku┼čadas─▒’n─▒ ve ticari hayat─▒n─▒ yak─▒ndan ilgilendiren bir çok konuda ara┼čt─▒rma yap─▒larak raporlar haz─▒rland─▒─č─▒n─▒ ve bu raporlar─▒n da bir cd’de toplanarak kurum ve kurulu┼člara iletildi─čini belirtti.

Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan konuyla ilgili aç─▒klamas─▒nda Ticaret Odalar─▒n─▒n görevinin, bulunduklar─▒ yerdeki sektörleri ile ilgili ara┼čt─▒rmalar yapmak ve sorunlara çözüm önerileri getirmek oldu─čunu ve icra makam─▒ olmad─▒─č─▒n─▒  ve Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n da yönlendirici ve yol gösterici olarak üzerine dü┼čen görevi yerine getirdi─čini belirtti.

 

IV-KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN TOBB VE AYDIN BÖLGES─░NDEK─░ A─×IRLI─×I

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n bir ilçe Odas─▒ olmas─▒na ra─čmen, her zaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či ve Ayd─▒n bölgesindeki di─čer Oda ve Borsalarda a─č─▒rl─▒─č─▒ olan bir Oda oldu─čunu belirten Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan,  aç─▒klamalar─▒n─▒n devam─▒nda bunun olu┼čmas─▒nda göreve geldikleri günden itibaren Oda olarak yap─▒lan çal─▒┼čmalar─▒n etkisinin büyük oldu─čunu belirtti.

Ayn─▒ zamanda 2009 y─▒l─▒ndaki seçimlerin ard─▒ndan yap─▒lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či Genel Kurulu’nda  Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak TOBB D─▒┼č ─░li┼čkiler Komisyonu Ba┼čkan yard─▒mc─▒l─▒─č─▒na seçildi─čini söyleyen Akdo─čan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či ve D─▒┼č Ekonomik ─░li┼čkiler Kurulu (DE─░K) Ba┼čkan─▒ M. Rifat Hisarc─▒kl─▒o─člu’nun özel davetiyle yurt d─▒┼č─▒ gezilerine kat─▒larak Ku┼čadas─▒ ad─▒n─▒n Ankara’da ve Ayd─▒n bölgesinde en iyi ┼čekilde temsil edildi─čini ve Cumhurba┼čkan─▒ Abdullah Gül ve TOBB Ba┼čkan─▒ M. Rifat Hisarc─▒kl─▒o─člu ile Hollanda ve ─░ran seyahatlerine kat─▒larak  Ku┼čadas─▒’n─▒ en iyi ┼čekilde temsil etmenin yan─▒ s─▒ra s─▒k─▒nt─▒lar─▒n da birebir anlat─▒lmas─▒n─▒n sa─čland─▒─č─▒n─▒n da alt─▒n─▒ çizdi.

 

V-MESLEK ÖRGÜTLER─░ VE KURUMLAR ARASI ─░L─░┼×K─░LER

Serdar Akdo─čan 8 Y─▒l─▒n hesab─▒nda 5. Konu ba┼čl─▒─č─▒ olan Meslek Örgütleri ve Kurumlar Aras─▒ ─░li┼čkiler konusunda da çok yol al─▒nd─▒─č─▒n─▒ ve ili┼čkilerin en üst seviyede oldu─čunu aç─▒klad─▒.

Ticaret Odas─▒ önderli─činde yap─▒lan ortak toplant─▒larla sorunlar─▒n ele al─▒nd─▒─č─▒n─▒ ve 3 büyük Meslek Odas─▒n─▒n ilk defa bu dönem içerisinde bir araya geldi─čini belirten Akdo─čan, di─čer meslek örgütleriyle de iyi ili┼čkiler kuruldu─čunu ve ortak sertifikal─▒ e─čitimler, seminer ve toplant─▒lar düzenlendi─čini de dile getirdi.

Resmi kurum ve kurulu┼člarla ili┼čikler ve ortakla┼ča yap─▒lan faaliyetlerin artarak devam etti─čini ve ayn─▒ zamanda Ku┼čadas─▒’na kazand─▒r─▒lan yeni hizmet binas─▒n─▒ da tüm meslek örgütleri ve kurumlarla payla┼čmaktan mutluluk duyduklar─▒n─▒ belirten Akdo─čan aç─▒klamas─▒n─▒n devam─▒nda; Ku┼čadas─▒ SGK Merkez Müdürlü─čü, Deniz Ticaret Odas─▒ Ku┼čadas─▒ ┼×ubesi, Ku┼čadas─▒ Otelciler ve Yat─▒r─▒mc─▒lar Birli─či Derne─či (KODER), Ku┼čadas─▒ E─čitim ve Geli┼čtirme Vakf─▒ (KEGEV), Ku┼čadas─▒ Turizm ve Tan─▒tma Derne─či ve son olarak önümüzde günlerde Oda statüsüne kavu┼čacak Ku┼čadas─▒ Rehberler Derne─či’nin Odam─▒z Hizmet binas─▒nda üyelerine ve Ku┼čadas─▒’na hizmet vermesi sa─članm─▒┼čt─▒r. Önümüzdeki günlerde Türk Standartlar─▒ Enstitüsü ─░rtibat Bürosu da Odam─▒z Hizmet Binas─▒nda faaliyetlerine ba┼člayacakt─▒r. dedi.

VI- KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN H─░ZMET KAL─░TES─░ VE TANITIMLAR

Ticaret Odas─▒’n─▒n fiziki ko┼čullar─▒n─▒n da elvermesiyle üyelerine 5 y─▒ld─▒zl─▒ kalitede hizmet verildi─čini ifade eden Akdo─čan, Ticaret Odas─▒’nda ayn─▒ zamanda 2009 y─▒l─▒ndan itibaren Türk Standartlar─▒ Enstitüsü Kalite Yönetim Sisteminin uyguland─▒─č─▒n─▒ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či taraf─▒ndan akredite edilmi┼č bir Oda oldu─čunu belirtti. Akredite Oda olman─▒n anlam─▒n─▒n Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir ┼čirket, üyesi oldu─ču Oda’dan hangi hizmeti al─▒yorsa, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ üyesi ┼čirketlerimizin de ayn─▒ kalitede hizmet almas─▒ oldu─čunu ifade eden Akdo─čan aç─▒klamalar─▒na tan─▒t─▒m konusunda yap─▒lanlarla devam etti.

“Ekonomik girdisi turizmden olan güzel ilçemizin tan─▒t─▒m─▒, göreve geldi─čimiz ilk günden itibaren önceliklerimiz aras─▒nda olmu┼čtur” sözleriyle tan─▒t─▒ma verdikleri önemi belirten Akdo─čan,  Bu do─črultuda y─▒lda 15  ulusal ve uluslararas─▒ fuarlara kat─▒ld─▒klar─▒n─▒,  halen di─čer kurumlarca da kullan─▒lan Ku┼čadas─▒’n─▒n tek tan─▒t─▒m filmini haz─▒rlatt─▒klar─▒n─▒ belirtti ve foto─čraf çekimi yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒, bro┼čür, afi┼č, rollup, tan─▒t─▒m filmi, birçok dilde haz─▒rlanan bro┼čür ve Ku┼čadas─▒ foto─čraflar─▒n─▒n yer ald─▒─č─▒ CD’ler haz─▒rland─▒─č─▒n─▒ ve bunlar─▒n üyelere de Ku┼čadas─▒’n─▒n tan─▒t─▒m─▒nda yararl─▒ oldu─čunu sözlerine ekledi.

Ayr─▒ca Oda taraf─▒ndan düzenlenen yerel ve ulusal bazda foto─čraf yar─▒┼čmalar─▒ ile de Ku┼čadas─▒’n─▒n en büyük foto─čraf ar┼čivinin Oda bünyesinde oldu─čunu ve tüm tan─▒t─▒m materyallerinden üyelerin de yararlanabildi─čini ifade etti.

Günümüzde en yayg─▒n ileti┼čim arac─▒ olan sosyal medyada da Ku┼čadas─▒’n─▒n tan─▒t─▒m─▒ amac─▒yla 60 y─▒ll─▒k bir geçmi┼če sahip Ku┼čadas─▒ Turizm ve Tan─▒tma Derne─či’ni de hayata geçirdiklerini belirten Akdo─čan, çe┼čitli gazete ve dergilere verilen ilanlarla da yerli ve yabanc─▒ turistleri Ku┼čadas─▒’na davet ettiklerini belirtti.

 

VII- MAL─░ DURUM ANAL─░Z─░

Serdar Akdo─čan ve Yönetim Kurulu aç─▒klamalar─▒na 8 y─▒l─▒n mali analizi ile devam etti.

T─░CARET ODASI 8 YILDA 30 KAT BÜYÜDÜ

Göreve geldikleri 2005 y─▒l─▒nda 140.000 TL olan mali varl─▒klar─▒n, bu gün 30 kat büyüdü─čünü dile getiren Akdo─čan kamu bütçesinin do─čru kullan─▒ld─▒─č─▒nda neler yap─▒labilece─či konusunda, Ticaret Odas─▒’n─▒n tüm kurum ve kurulu┼člara da örnek oldu─čunu söyledi. Bu mali varl─▒klar içerisinde demirba┼člar─▒n 15 kat, i┼čtiraklerin 27 kat ve ta┼č─▒nmazlar─▒n 40 kat büyüdü─čünü aç─▒klayan Akdo─čan ve Yönetim Kurulu mali analiz aç─▒klamas─▒nda Ticaret Odas─▒’n─▒n ö─črencilere verilen burslar, e─čitim yard─▒mlar─▒ ve mal ve hizmet al─▒mlar─▒yla da Ku┼čadas─▒ ekonomisine büyük katk─▒s─▒ oldu─čunu belirtti.

Mali analiz aç─▒klamas─▒n─▒n  sonunda, bugün çok güçlü bir kurum olan Ticaret Odas─▒’n─▒n hiçbir kurum ve kurulu┼ča borcu olmad─▒─č─▒ da vurguland─▒.

VIII-BASINDA KU┼×ADASI T─░CARET ODASI

Ticaret Odas─▒’n─▒n çal─▒┼čmalar─▒n─▒n bas─▒n taraf─▒ndan büyük ilgi gördü─čü ve bas─▒n─▒n zirvesinden hiç inilmedi─činin belirtildi─či bas─▒nda Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒ içeren aç─▒klamada, Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulunun her kesime e┼čit mesafede duru┼ču, di─čer kurum ve kurulu┼člarla iyi ili┼čkilerinin de her zaman bas─▒n─▒n ilgi oda─č─▒ oldu─ču belirtildi.

Haber de─čeri olan aktivitelere imza at─▒lmas─▒n─▒n da yerel ve ulusal bas─▒nda geni┼č yer bulmas─▒n─▒n Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ isminin bölgede tan─▒n─▒rl─▒─č─▒n─▒ artt─▒rd─▒─č─▒n─▒n ve kurumu marka haline getirdi─činin belirtildi─či aç─▒klamada  Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan “bas─▒n─▒n gücü ve halk üzerinde etkisi tart─▒┼č─▒lmaz, bu anlamda Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒ faaliyetleri, etkinlikleri, e─čitimleri ve hizmetleri ile sütunlar─▒na ta┼č─▒yan bas─▒n mensuplar─▒na ┼čahs─▒m ve yönetim kurulum ad─▒na te┼čekkür ediyorum” dedi.

IX- KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN KU┼×ADASI TUR─░ZM─░ VE EKONOM─░S─░NE YÖNEL─░K YAPTI─×I H─░ZMETLER

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan ve Yönetim Kurulu 8 y─▒l─▒n hesab─▒n─▒ verdikleri aç─▒klamalar─▒n─▒n sonuncusunda, Oda’n─▒n Ku┼čadas─▒ Turizmi ve Ekonomisine Yönelik yapt─▒─č─▒ hizmetleri anlatt─▒lar.

T─░CARET ODASI KU┼×ADASI’NIN %80’─░N─░ TEMS─░L ETMEKTED─░R

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n özel sektörünün en büyük çat─▒ kurulu┼ču oldu─ču ve Üyeleri, üyelerinin çal─▒┼čanlar─▒ ve aileleriyle Ku┼čadas─▒’n─▒n yakla┼č─▒k % 80’ini temsil etti─činin belirtildi─či aç─▒klamada, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n ilçe ekonomisine ve turizmine yönelik yapt─▒─č─▒ çal─▒┼čmalara yer verildi.

Ayr─▒ca geçti─čimiz günlerde Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ taraf─▒ndan aç─▒lan KOSGEB destekli giri┼čimcilik kurslar─▒ ile Ku┼čadas─▒ ekonomisine 12.000.000 TL girece─čini ve bunun ekonominin yan─▒ s─▒ra  ticari hayata da hareketlilik getirece─čini belirten Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ serdar Akdo─čan ve Yönetim Kurulu 8 y─▒l─▒n hesab─▒n─▒n sonunda aç─▒klamalar─▒n─▒;

“HER┼×EY YA┼×AMAKTAN KEY─░F ALACA─×IMIZ B─░R KU┼×ADASI ─░Ç─░N “ sözleriyle bitirdi.

 

    á á