Haberler

Tüm sektörlere ait haberler aylara göre listelenmektedir. Haberlerin içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

SERDAR AKDOĞAN VE YÖNETİM KURULU, TİCARET ODASI ÜYELERİNE GÖREV YAPTIKLARI 8 YILIN HESABINI VERDİ
blank

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yaptıkları basın açıklamalarıyla görev yaptıkları 8 yıl sürecince çalışmaları ile ilgili Ticaret Odası üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

2005 Yılından bugüne, Kuşadası Özel sektörünün en büyük çatı kuruluşu olan Kuşadası Ticaret Odası’nda yapılanlar ve gelinen nokta ile ilgili 9 ana başlık altında ve çeşitli periyodlarda açıklama yapan başkan Serdar Akdoğan, ilk açıklamasını hizmet binasının devraldıkları zaman ve bu günkü fiziki durumu ile ilgili yaptı.

I-150 METREKAREDEN 4500 METREKAREYE

150 Metrekareden 4500 metrekareye başlıklı ilk açıklamasında, zoru başararak bugün tüm Kuşadası’nın hizmetinde olan örnek bir binayı ilçemize kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Akdoğan “bu gün kredilerin ödendiği, borçsuz, kaliteli hizmetin birinci sırada yer aldığı, fiziki koşulları çok iyi olan ve bu fiziki koşulları üyeleriyle paylaşan bir Odayız”  dedi.

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine verdiği kaliteli hizmetin yanı sıra, salonlarının  tüm Kuşadası halkına açık olduğu Hizmet Binasında, aynı zamanda çeşitli kurumları da bünyesinde barındırarak üyelerinin ve Kuşadası halkının işlerini kolaylaştırıyor.

II-ÜYELER ARASI İLETİŞİM –EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Akdoğan açıklamalarına “Üyeler Arası İletişim Eğitim ve Danışmanlık konularında yapılanlarla devam etti.

“Hedeflerimizden birisi de Odamız ile üyeler arası iletişimi en üst seviyeye çıkartmaktı. Bugün diğer hedeflerimiz gibi bu hedefimize de ulaşarak üyelerimizle iletişimimizi en üst seviyeye taşıdık” diyen Serdar Akdoğan açıklamasında, duyuruların ve haberlerin anında gönderildiği mail ve sms sistemini anlattı ve ödüllü web sitesi www.kuto.org.tr adresinde tüm haberlerin anında yayınlandığını ve 4 yıldır kesintisiz yayınlanan Kuşadası Güvercin dergisi aracılığıyla da tüm üyelere ulaşıldığını belirtti.

Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasında koşulların da elvermesiyle üyelere yönelik pek çok konuda eğitim ve seminerler düzenlendiğini de ayrıntılarıyla anlatan Serdar Akdoğan, Oda bünyesinde kurulmuş olan Sinerji Odağı ile de  KOSGEB veri tabanına  1500 kişinin  kaydının yapıldığını ve Kuşadası Ticaret Odası’na gelen her üyeye istenilen konularda danışmanlık hizmeti verildiğini de dile getirdi.

 

III-KOMİTELER VE MECLİS ÇALIŞMALARI SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORLAR-SEKTÖREL RAPORLAR VE AR-GE ÇALIŞMALARI

 

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim kurulunun bir sonraki açıklaması ise Komiteler ve Meclis Çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar, sektörel raporlar ve Ar-Ge çalışmaları konusunda gerçekleşti.

“15 Meslek Komitesinden oluşan Odamızda, her ay komiteler düzenli olarak toplanarak temsil ettikleri sektörleri ve sorunları gündeme getirmekte ve yılda iki kez yapılan ortak komite toplantılarında da sektörler ile ilgili genel sorunlar tartışılarak toplantıların sonunda hazırlanan raporlar ve çözüm önerileri yönetim kurulumuza sunulmaktadır”  sözleriyle açıklamalarına devam eden Serdar Akdoğan; yönetim kuruluyla birlikte duyarlılıkla yaklaştıkları bu raporları çözüm önerileri ile birlikte yaptırımı olan kurumlara ilettiklerini belirtti. Yaptırımı olan kurumlar konusunu özellikle belirttiğini ifade eden Akdoğan, Ticaret Odalarının bu konularda yaptırımları olan kuruluşlar olmadığının da altını çizdi.

TİCARİ ENVANTER ÇALIŞMAMIZ TÜRKİYE’DE İLKLERDEN BİRİ

Kuşadası’nda çok önem verdikleri bir başka konu olan Ticari planlamaya altyapı oluşturmak amacıyla 2011 yılında hazırlanan ve her yıl güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri çalışmasının bu konuda Türkiye’de yapılmış ilk çalışmalardan birisi olduğunu belirten Başkan Akdoğan, ayrıca Ar-Ge birimi tarafından Kuşadası’nı ve ticari hayatını yakından ilgilendiren bir çok konuda araştırma yapılarak raporlar hazırlandığını ve bu raporların da bir cd’de toplanarak kurum ve kuruluşlara iletildiğini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan konuyla ilgili açıklamasında Ticaret Odalarının görevinin, bulundukları yerdeki sektörleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve sorunlara çözüm önerileri getirmek olduğunu ve icra makamı olmadığını  ve Kuşadası Ticaret Odası’nın da yönlendirici ve yol gösterici olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

 

IV-KUŞADASI TİCARET ODASI’NIN TOBB VE AYDIN BÖLGESİNDEKİ AĞIRLIĞI

Kuşadası Ticaret Odası’nın bir ilçe Odası olmasına rağmen, her zaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Aydın bölgesindeki diğer Oda ve Borsalarda ağırlığı olan bir Oda olduğunu belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan,  açıklamalarının devamında bunun oluşmasında göreve geldikleri günden itibaren Oda olarak yapılan çalışmaların etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Aynı zamanda 2009 yılındaki seçimlerin ardından yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu’nda  Kuşadası Ticaret Odası olarak TOBB Dış İlişkiler Komisyonu Başkan yardımcılığına seçildiğini söyleyen Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel davetiyle yurt dışı gezilerine katılarak Kuşadası adının Ankara’da ve Aydın bölgesinde en iyi şekilde temsil edildiğini ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hollanda ve İran seyahatlerine katılarak  Kuşadası’nı en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra sıkıntıların da birebir anlatılmasının sağlandığının da altını çizdi.

 

V-MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KURUMLAR ARASI İLİŞKİLER

Serdar Akdoğan 8 Yılın hesabında 5. Konu başlığı olan Meslek Örgütleri ve Kurumlar Arası İlişkiler konusunda da çok yol alındığını ve ilişkilerin en üst seviyede olduğunu açıkladı.

Ticaret Odası önderliğinde yapılan ortak toplantılarla sorunların ele alındığını ve 3 büyük Meslek Odasının ilk defa bu dönem içerisinde bir araya geldiğini belirten Akdoğan, diğer meslek örgütleriyle de iyi ilişkiler kurulduğunu ve ortak sertifikalı eğitimler, seminer ve toplantılar düzenlendiğini de dile getirdi.

Resmi kurum ve kuruluşlarla ilişikler ve ortaklaşa yapılan faaliyetlerin artarak devam ettiğini ve aynı zamanda Kuşadası’na kazandırılan yeni hizmet binasını da tüm meslek örgütleri ve kurumlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Akdoğan açıklamasının devamında; Kuşadası SGK Merkez Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası Kuşadası Şubesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (KODER), Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV), Kuşadası Turizm ve Tanıtma Derneği ve son olarak önümüzde günlerde Oda statüsüne kavuşacak Kuşadası Rehberler Derneği’nin Odamız Hizmet binasında üyelerine ve Kuşadası’na hizmet vermesi sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde Türk Standartları Enstitüsü İrtibat Bürosu da Odamız Hizmet Binasında faaliyetlerine başlayacaktır. dedi.

VI- KUŞADASI TİCARET ODASI’NIN HİZMET KALİTESİ VE TANITIMLAR

Ticaret Odası’nın fiziki koşullarının da elvermesiyle üyelerine 5 yıldızlı kalitede hizmet verildiğini ifade eden Akdoğan, Ticaret Odası’nda aynı zamanda 2009 yılından itibaren Türk Standartları Enstitüsü Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığını ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından akredite edilmiş bir Oda olduğunu belirtti. Akredite Oda olmanın anlamının Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir şirket, üyesi olduğu Oda’dan hangi hizmeti alıyorsa, Kuşadası Ticaret Odası üyesi şirketlerimizin de aynı kalitede hizmet alması olduğunu ifade eden Akdoğan açıklamalarına tanıtım konusunda yapılanlarla devam etti.

“Ekonomik girdisi turizmden olan güzel ilçemizin tanıtımı, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliklerimiz arasında olmuştur” sözleriyle tanıtıma verdikleri önemi belirten Akdoğan,  Bu doğrultuda yılda 15  ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıklarını,  halen diğer kurumlarca da kullanılan Kuşadası’nın tek tanıtım filmini hazırlattıklarını belirtti ve fotoğraf çekimi yaptırıldığını, broşür, afiş, rollup, tanıtım filmi, birçok dilde hazırlanan broşür ve Kuşadası fotoğraflarının yer aldığı CD’ler hazırlandığını ve bunların üyelere de Kuşadası’nın tanıtımında yararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca Oda tarafından düzenlenen yerel ve ulusal bazda fotoğraf yarışmaları ile de Kuşadası’nın en büyük fotoğraf arşivinin Oda bünyesinde olduğunu ve tüm tanıtım materyallerinden üyelerin de yararlanabildiğini ifade etti.

Günümüzde en yaygın iletişim aracı olan sosyal medyada da Kuşadası’nın tanıtımı amacıyla 60 yıllık bir geçmişe sahip Kuşadası Turizm ve Tanıtma Derneği’ni de hayata geçirdiklerini belirten Akdoğan, çeşitli gazete ve dergilere verilen ilanlarla da yerli ve yabancı turistleri Kuşadası’na davet ettiklerini belirtti.

 

VII- MALİ DURUM ANALİZİ

Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu açıklamalarına 8 yılın mali analizi ile devam etti.

TİCARET ODASI 8 YILDA 30 KAT BÜYÜDÜ

Göreve geldikleri 2005 yılında 140.000 TL olan mali varlıkların, bu gün 30 kat büyüdüğünü dile getiren Akdoğan kamu bütçesinin doğru kullanıldığında neler yapılabileceği konusunda, Ticaret Odası’nın tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olduğunu söyledi. Bu mali varlıklar içerisinde demirbaşların 15 kat, iştiraklerin 27 kat ve taşınmazların 40 kat büyüdüğünü açıklayan Akdoğan ve Yönetim Kurulu mali analiz açıklamasında Ticaret Odası’nın öğrencilere verilen burslar, eğitim yardımları ve mal ve hizmet alımlarıyla da Kuşadası ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirtti.

Mali analiz açıklamasının  sonunda, bugün çok güçlü bir kurum olan Ticaret Odası’nın hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmadığı da vurgulandı.

VIII-BASINDA KUŞADASI TİCARET ODASI

Ticaret Odası’nın çalışmalarının basın tarafından büyük ilgi gördüğü ve basının zirvesinden hiç inilmediğinin belirtildiği basında Kuşadası Ticaret Odası’nı içeren açıklamada, Ticaret Odası Yönetim Kurulunun her kesime eşit mesafede duruşu, diğer kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkilerinin de her zaman basının ilgi odağı olduğu belirtildi.

Haber değeri olan aktivitelere imza atılmasının da yerel ve ulusal basında geniş yer bulmasının Kuşadası Ticaret Odası isminin bölgede tanınırlığını arttırdığının ve kurumu marka haline getirdiğinin belirtildiği açıklamada  Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan “basının gücü ve halk üzerinde etkisi tartışılmaz, bu anlamda Kuşadası Ticaret Odası’nı faaliyetleri, etkinlikleri, eğitimleri ve hizmetleri ile sütunlarına taşıyan basın mensuplarına şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

IX- KUŞADASI TİCARET ODASI’NIN KUŞADASI TURİZMİ VE EKONOMİSİNE YÖNELİK YAPTIĞI HİZMETLER

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu 8 yılın hesabını verdikleri açıklamalarının sonuncusunda, Oda’nın Kuşadası Turizmi ve Ekonomisine Yönelik yaptığı hizmetleri anlattılar.

TİCARET ODASI KUŞADASI’NIN %80’İNİ TEMSİL ETMEKTEDİR

Kuşadası Ticaret Odası’nın özel sektörünün en büyük çatı kuruluşu olduğu ve Üyeleri, üyelerinin çalışanları ve aileleriyle Kuşadası’nın yaklaşık % 80’ini temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, Kuşadası Ticaret Odası’nın ilçe ekonomisine ve turizmine yönelik yaptığı çalışmalara yer verildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kuşadası Ticaret Odası tarafından açılan KOSGEB destekli girişimcilik kursları ile Kuşadası ekonomisine 12.000.000 TL gireceğini ve bunun ekonominin yanı sıra  ticari hayata da hareketlilik getireceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu 8 yılın hesabının sonunda açıklamalarını;

“HERŞEY YAŞAMAKTAN KEYİF ALACAĞIMIZ BİR KUŞADASI İÇİN “ sözleriyle bitirdi.