Haberler

TŘm sekt÷rlere ait haberler aylara g÷re listelenmektedir. Haberlerin išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN KU┼×ADASI TUR─░ZM─░ VE EKONOM─░S─░NE Y├ľNEL─░K YAPTI─×I H─░ZMETLER
blank

SERDAR AKDO─×AN GÖREV YAPTI─×I 8 YILIN HESABINI VER─░YOR IX

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan, ba┼čkanl─▒k yapt─▒─č─▒ iki dönemi kapsayan 8 y─▒l içerisinde yapt─▒klar─▒ ile ilgili aç─▒klamalar─▒na, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n Ku┼čadas─▒ Turizmi ve Ekonomisine Yönelik Yapt─▒─č─▒ Hizmetler ile ilgili üyelerine bilgi vererek  devam ediyor.

T─░CARET ODASI KU┼×ADASI’NIN %80’─░N─░ TEMS─░L ETMEKTED─░R

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, ilçemiz özel sektörünün en büyük çat─▒ kurulu┼čudur. Üyeleri, üyelerinin çal─▒┼čanlar─▒ ve aileleriyle Ku┼čadas─▒’n─▒n yakla┼č─▒k % 80’ini temsil etmektedir. Üye memnuniyetini kalite politikas─▒n─▒n temeline oturtan Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, bu hedefi gerçekle┼čtirmek için pek çok etkinlik düzenlemekte, bankalarla üyelerimize yönelik anla┼čmalar yapmakta, protokoller düzenlemekte, sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktad─▒r.

─░lçemiz ekonomisinin lokomotifi turizmin, en önemli unsurunun

tan─▒t─▒m olmas─▒ndan  hareketle, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu olarak büyük önem verdi─čimiz tan─▒t─▒m faaliyetleri kapsam─▒nda y─▒lda ortalama 15 ulusal ve ulusalararas─▒ fuar ziyaret edilmekte, bu fuarlarda stand temin edilmekte ve kat─▒lan potansiyel turistlere afi┼č, bro┼čür, tan─▒t─▒m filmi gibi tan─▒t─▒m materyaller da─č─▒t─▒larak Ku┼čadas─▒ tan─▒t─▒lmaktad─▒r. Tan─▒t─▒m materyallerindeki görseller, yakla┼č─▒k 6000 foto─črafa sahip Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Foto─čraf ar┼čivinden sa─članmaktad─▒r.

4000 adet bas─▒lan Odam─▒z yay─▒n organ─▒ olan Ku┼čadas─▒ Güvercin dergisi de üyelerimizin yan─▒nda çevre illere ve protokole gönderilmekte ve Ku┼čadas─▒’n─▒n tan─▒t─▒m─▒na önemli katk─▒lar sa─člamaktad─▒r.

Ekonomisi turizme dayanan güzel ilçemiz, her zaman yat─▒r─▒mc─▒lar─▒n ve yeni giri┼čimcilerin ilgisini çekmi┼č ve çekmeye devam etmektedir. Odam─▒z Ar-Ge birimi taraf─▒ndan haz─▒rlanan “Ku┼čadas─▒ Ticari Envanteri” çal─▒┼čmas─▒ ilçemiz ekonomisinin yap─▒s─▒n─▒ sektörel olarak ortaya koymu┼č ve bu anlamda önemli bir eksikli─či gidererek, Ticari Planlama için bir altyap─▒ olu┼čturmu┼čtur. Ayr─▒ca yine Odam─▒z taraf─▒ndan haz─▒rlanan “Çar┼č─▒ Sorunlar─▒ Raporu”, “Semt Pazarlar─▒ Raporu”, “Turizm Analizi Raporu”, “E─čitim Raporu” gibi pek çok konuda haz─▒rlanan raporlarla da güzel ilçemizin sorunlar─▒n─▒ ortaya konmu┼č ve bu sorunlara ili┼čkin çözüm önerileri sunulmu┼čtur.

HER┼×EY YA┼×AMAKTAN KEY─░F ALACA─×IMIZ B─░R KU┼×ADASI ─░Ç─░N

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n üyelerine, dolay─▒s─▒yla Ku┼čadas─▒ Ekonomisine yapt─▒─č─▒ en önemli katk─▒lardan birisi de e─čitim, seminer, panel, konferans ve çe┼čitli konularda bilgilendirme toplant─▒lar─▒d─▒r. Üyelerimize ve çal─▒┼čanlar─▒na yönelik yap─▒lan bu çal─▒┼čmalarla temel amac─▒m─▒z  ilçemizde hizmet kalitesinin art─▒r─▒lmas─▒d─▒r. Üyelerimiz ve çal─▒┼čanlar─▒n─▒n hizmet verdikleri sektörlerde bilgili ve bilinçli olmalar─▒, verdikleri hizmetin kalitesini de o ölçüde artacakt─▒r. Hizmet kalitesinin artmas─▒n─▒n ise ilçemiz ekonomisine katk─▒s─▒ yads─▒namaz.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, KOSGEB konusunda ilçemizdeki tek yetkili merciidir. KOSGEB Temsilcili─či, üyelerimizin KOSGEB veri taban─▒na kay─▒tlar─▒n─▒ gerçekle┼čtirmekte, KOSGEB desteklerine ba┼čvurular─▒n─▒ yapmakta ve her türlü dan─▒┼čmanl─▒k hizmetini vermektedir. Bunun yan─▒nda üyelerimizin Güney Ege Kalk─▒nma Ajans─▒ (GEKA),  Avrupa Birli─či gibi desteklere ve fonlara nas─▒l ba┼čvuracaklar─▒ ve bu kaynaklardan nas─▒l yararlanacaklar─▒ konusunda da Odam─▒zda kendilerine yol gösterilmektedir.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒  taraf─▒ndan düzenlenen ve geçti─čimiz günlerde tamamlanan KOSGEB giri┼čimcilik e─čitimi ile kursu tamamlayan giri┼čimciler, ilçemizde yeni i┼čletmeler açacak ve Odam─▒z─▒n katk─▒lar─▒yla ilçemize 12 milyon TL’lik para giri┼či olacakt─▒r. Ayr─▒ca bu i┼čletmelerin aç─▒lmas─▒ emlak, g─▒da, ofis malzemeleri, bilgisayar gibi sektörlere de yeni bir ivme kazand─▒racakt─▒r.

Ayr─▒ca Odam─▒z,  mal ve hizmet al─▒mlar─▒yla da ilçemiz ekonomisine büyük katk─▒ sa─člamaktad─▒r.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu olarak, “Öncelikle bizlerin ya┼čamaktan keyif ald─▒─č─▒ bir Ku┼čadas─▒” için çal─▒┼čmalar─▒m─▒z tüm h─▒z─▒yla devam etmektedir..

Serdar AKDO─×AN

Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒

.

    á á