Haberler

TŘm sekt÷rlere ait haberler aylara g÷re listelenmektedir. Haberlerin išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN H─░ZMET KAL─░TES─░ VE TANITIMLAR
blank

SERDAR AKDO─×AN GÖREV YAPTI─×I 8 YILIN HESABINI VER─░YOR VI

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan, ba┼čkanl─▒k yapt─▒─č─▒ iki dönemi kapsayan 8 y─▒l içerisinde yapt─▒klar─▒ ile ilgili aç─▒klamalar─▒na, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n Hizmet Kalitesi ve Tan─▒t─▒mlarla ilgili yap─▒lanlar  konusunda  üyelerine bilgi vererek  devam ediyor.

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NDAN BE┼× YILDIZLI H─░ZMET

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, yeni hizmet binas─▒n─▒n fiziki ko┼čullar─▒n─▒n da elvermesiyle 5 y─▒ld─▒zl─▒ kalitede hizmet vermektedir.

Odam─▒zda 2009 y─▒l─▒ndan itibaren Türk Standartlar─▒ Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktad─▒r ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či taraf─▒ndan akredite edilmi┼č bir Oda’d─▒r.

Kalite Politikam─▒z─▒ “Meslek örgütü olarak ticari hayat içinde üyelerine yönelik hizmetini; etik anlay─▒┼č ve yasal çerçevede, güncel, sektöre yönelik bilgileri payla┼č─▒p, bölgenin ekonomik geli┼čmesine katk─▒lar sa─člayarak, üye çal─▒┼čan memnuniyeti ile en iyiyi sunarken liderlik yapmak ve kalite yönetimi gereklerine uyarak sürekli iyile┼čtirmelerde bulunmak” olarak belirlemi┼č bulunmaktay─▒z.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, üyelerimizin

menfaatlerini gözetmeyi, ç─▒karlar─▒n─▒ korumay─▒ ve bilinçli üyeler olu┼čturmay─▒, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standard─▒ ┼čartlar─▒ ile Akreditasyon kriterlerine göre faaliyet göstermeyi, kaliteli hizmet vermek için çal─▒┼čan e─čitimine önem vermeyi, kamu yarar─▒na çal─▒┼čarak, özellikle sektörel anlamda bireylerin e─čitimli olmas─▒na çal─▒┼čmay─▒, giri┼čimcili─či geli┼čtirerek i┼č verimlili─činin art─▒r─▒lmas─▒na çal─▒┼čmay─▒, hizmetlerini sunarken; kendine sayg─▒, üyelerine sayg─▒, çal─▒┼čan─▒na sayg─▒ ve çevresine duyarl─▒ kurumsal bir anlay─▒┼čla çal─▒┼čmay─▒ ve yüzde yüz üye memnuniyetini hedef almaktad─▒r.

Odam─▒z, TSE Kalite Yönetim Sistemi’nin yan─▒nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či taraf─▒ndan 2010 y─▒l─▒nda akredite olmu┼č bir Odad─▒r. Bunun anlam─▒, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir ┼čirket, üyesi oldu─ču Oda’dan hangi hizmeti al─▒yorsa, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ üyesi ┼čirketlerimizin de ayn─▒ kalitede hizmet almas─▒d─▒r. Di─čer bir ifadeyle Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ üyelerine be┼č y─▒ld─▒zl─▒ hizmet vermektedir.

Üyelerimiz oda kay─▒t, ticaret sicil, muhasebe ile ilgili i┼člemleri için geldiklerinde güler yüzlü Oda personelimizce kar┼č─▒lanmakta, i┼člemleri en h─▒zl─▒ ┼čekilde tamamlan─▒rken bekleme koltuklar─▒nda çay ve kahvelerini yudumlay─▒p, televizyon seyredebilmekte ya da internetten yararlanabilmektedirler.

Personelimiz üyelerimizin memnuniyetini ve hizmet kalitesini artt─▒rmak için sürekli e─čitimler almakta ve hiçbir ayr─▒m gözetmeksizin herkese e┼čit mesafede üye i┼člemlerini en h─▒zl─▒ ┼čekilde gerçekle┼čtirmektedir.

Bu do─črultuda bugüne kadar personelimizle ilgili hiçbir ┼čikayet al─▒nmam─▒┼čt─▒r ve üyelerimiz Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’nda en kaliteli hizmeti almaktad─▒r.

 

TANITIM ATA─×IMIZ DEVAM ED─░YOR

Temel ekonomik girdisi turizmden olan güzel ilçemizin tan─▒t─▒m─▒, göreve geldi─čimiz ilk günden itibaren önceliklerimiz aras─▒nda olmu┼čtur. Bu do─črultuda Ku┼čadas─▒’n─▒n Uluslararas─▒ turizm fuarlar─▒nda tan─▒t─▒lmas─▒ önem verdi─čimiz en önemli konulardan birisidir.

Ku┼čadas─▒’n─▒n ilk ve tek tan─▒t─▒m filmi Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ taraf─▒ndan haz─▒rlat─▒lm─▒┼čt─▒r ve halen tüm kurumlar taraf─▒ndan tan─▒t─▒mlarda ve fuarlarda kullan─▒lmaktad─▒r. Farkl─▒ dillerde haz─▒rlatt─▒─č─▒m─▒z bro┼čürler, afi┼čler, rolluplar ve tan─▒t─▒m filmi, bro┼čür ve Ku┼čadas─▒ foto─čraflar─▒n─▒n yer ald─▒─č─▒ CD’ler, üyelerimize de Ku┼čadas─▒’n─▒n tan─▒t─▒m─▒nda yard─▒mc─▒ olmaktad─▒r.

Odam─▒z taraf─▒ndan Ku┼čadas─▒’n─▒n en kapsaml─▒ foto─čraf çekimleri yapt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Düzenledi─čimiz yerel ve ulusal çaptaki foto─čraf yar─▒┼čmalar─▒yla da Ku┼čadas─▒’n─▒n en büyük foto─čraf ar┼čivi Odam─▒z bünyesinde bulunmakta ve tan─▒t─▒m materyallerinde kullan─▒lan bu en güzel Ku┼čadas─▒ foto─čraflar─▒ndan üyelerimiz de yararlanabilmektedir.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak y─▒lda ortalama 15 fuara kat─▒larak ve çe┼čitli gazete ve dergilere verdi─čimiz reklamlarla da yerli ve yabanc─▒ turistleri Ku┼čadas─▒’na davet ediyoruz.

Ayr─▒ca 60 y─▒ll─▒k bir geçmi┼če sahip Ku┼čadas─▒ Turizm ve Tan─▒tma Derne─či’ni de hayata geçirdik. Tan─▒t─▒m için sadece fuarlara kat─▒l─▒m─▒n yeterli olmad─▒─č─▒, sosyal medyada tan─▒t─▒m─▒n da günümüzde çok önem kazand─▒─č─▒ndan hareketle, Ku┼čadas─▒ Turizm ve Tan─▒t─▒m Derne─či’nin sosyal medya üzerinden tan─▒t─▒ma katk─▒da bulunmas─▒ olan amac─▒m─▒za h─▒zl─▒ bir ┼čekilde ula┼čmaktay─▒z.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak hizmet kalitemiz ve tan─▒t─▒m ata─č─▒m─▒z, önümüzdeki y─▒llarda da artarak devam edecektir.

 

Serdar AKDO─×AN

Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒

    á á