Haberler

TŘm sekt÷rlere ait haberler aylara g÷re listelenmektedir. Haberlerin išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN MESLEK ├ľRG├ťTLER─░ ─░LE ─░L─░┼×K─░LER─░ EN ├ťST SEV─░YEDE
blank

SERDAR AKDO─×AN GÖREV YAPTI─×I 8 YILIN HESABINI VER─░YOR V

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Serdar Akdo─čan, ba┼čkanl─▒k yapt─▒─č─▒ iki dönemi kapsayan 8 y─▒l içerisinde yapt─▒klar─▒ ile ilgili aç─▒klamalar─▒na, Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n Meslek Örgütleri ve Kurumlar Aras─▒ ─░li┼čkileri konusunda  üyelerine bilgi vererek  devam ediyor.

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI’NIN MESLEK ÖRGÜTLER─░ ─░LE ─░L─░┼×K─░LER─░ EN ÜST SEV─░YEDE

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak, ilçemizde faaliyet gösteren di─čer Meslek Örgütleri ile ili┼čkilerimiz en üst seviyededir. Meslek komitelerimizin sektörleri ile ilgili sorunlar─▒ ve komite raporlar─▒m─▒z haz─▒rlanarak, taraf─▒m─▒zdan ilgili Meslek kurulu┼člar─▒na iletilmektedir.

Odam─▒z önderli─činde, Ku┼čadas─▒ Esnaf ve Sanatkarlar Odas─▒ ve Ku┼čadas─▒ ┼×oförler ve Otomobilciler Odas─▒ ile Yönetim Kurullar─▒ ortak toplant─▒s─▒ gerçekle┼čtirilmi┼č ve Ku┼čadas─▒’nda ilk defa 3 büyük Meslek Odas─▒ bir araya gelerek, ilçemizin pek çok sorunu ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri konusunda ortak fikir birli─čine varm─▒┼člard─▒r.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak di─čer meslek örgütleriyle iyi ili┼čkiler kurulmu┼čtur. Ku┼čadas─▒ Emlak Mü┼čavirleri Derne─či ve Odam─▒z ─░┼čbirli─činde

sektörel e─čitimler organize edilmi┼č ve bu sektördeki i┼čletmeler sertifikaland─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r.

Serbest Mali Mü┼čavirler Odas─▒ Ku┼čadas─▒ Temsilcili─či ayl─▒k ola─čan toplant─▒lar─▒n─▒ Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ toplant─▒ salonunda yapmay─▒ tercih etmektedir.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak, Ku┼čadas─▒’na kazand─▒rd─▒─č─▒m─▒z yeni hizmet binam─▒z─▒ tüm meslek örgütleri ve kurumlarla payla┼čmaktan, onlar─▒ da binam─▒zdan faydaland─▒rmaktan mutluluk duymaktay─▒z. Ku┼čadas─▒ SGK Merkez Müdürlü─čü, Deniz Ticaret Odas─▒ Ku┼čadas─▒ ┼×ubesi, Ku┼čadas─▒ Otelciler ve Yat─▒r─▒mc─▒lar Birli─či Derne─či (KODER), Ku┼čadas─▒ E─čitim ve Geli┼čtirme Vakf─▒ (KEGEV), Ku┼čadas─▒ Turizm ve Tan─▒tma Derne─či ve son olarak önümüzde günlerde Oda statüsüne kavu┼čacak Ku┼čadas─▒ Rehberler Derne─či’nin Odam─▒z Hizmet binas─▒nda üyelerine ve Ku┼čadas─▒’na hizmet vermesi sa─članm─▒┼čt─▒r. Önümüzdeki günlerde Türk Standartlar─▒ Enstitüsü ─░rtibat Bürosu da Odam─▒z Hizmet Binas─▒nda faaliyetlerine ba┼člayacakt─▒r.

 

RESM─░ KURUM VE KURULU┼×LAR ─░LE ─░L─░┼×K─░LER VE ORTAKLA┼×A YAPILAN FAAL─░YETLER ARTARAK DEVAM ED─░YOR

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak, Resmi kurum ve kurulu┼člar aras─▒ndaki ili┼čkilerde ve üyelerimizin menfaatlerine yönelik yap─▒lan faaliyetlerde görev yapt─▒─č─▒m─▒z 8 y─▒l içerisinde önemli ölçüde art─▒┼č ya┼čanm─▒┼č, Odam─▒z göreve yeni atanan kurum ba┼čkanlar─▒ taraf─▒ndan ilk ziyaret edilen kurumlardan birisi haline gelmi┼čtir.

Meslek Komitelerimizde, Yönetim Kurulumuz ve Meclisimizde görü┼čülen, ilçemizin sorunlar─▒ ve üyelerimizin problemleri ile ilgili görü┼čler ve raporlar Ayd─▒n Valili─či’ne, Ku┼čadas─▒ Kaymakaml─▒─č─▒’na, Ku┼čadas─▒ Belediyesi’ne, Ku┼čadas─▒ ─░lçe Emniyet Müdürlü─čü gibi resmi kurumlara ve Meslek Odalar─▒’na gönderilmi┼č ve gönderilmeye devam etmektedir.

G─▒da Tar─▒m ve Hayvanc─▒l─▒k Bakanl─▒─č─▒ Ayd─▒n ─░l Müdürlü─čü ile ekmek ve unlu mamül üreten üyelerimize ve personellerine yönelik zorunlu “Temel G─▒da Hijyen E─čitimleri” ba┼čar─▒ ile tamamlanm─▒┼čt─▒r ve kat─▒l─▒mc─▒lar sertifikalar─▒n─▒ alm─▒┼čt─▒r. Önümüzdeki günlerde di─čer gurupta düzenleyece─čimiz törenle sertifikalar─▒n─▒ alacakt─▒r.

Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Ayd─▒n ─░l Sa─čl─▒k Müdürlü─čü taraf─▒ndan onayl─▒ ─░lk Yard─▒m Sertifikas─▒ ve ─░lkyard─▒mc─▒ Kimli─či e─čitimleri Odam─▒zda yap─▒lmakta ve yap─▒lmaya devam edilmektedir.

Sezon öncesi Çal─▒┼čma ve Sosyal Güvenlik Bakanl─▒─č─▒ ─░┼č Müfetti┼čleri taraf─▒ndan i┼čletmelerimizin denetimleri öncesinde üyelerimize yönelik bilgilendirme toplant─▒lar─▒ yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

KOSGEB Ayd─▒n Hizmet Merkezi Müdürlü─čü ile Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ aras─▒nda yap─▒lan protokol gere─či Odam─▒zda KOSGEB Temsilcili─či kurulmu┼č, böylelikle sadece Odam─▒z üyesi de─čil tüm Ku┼čadas─▒ esnaf─▒na hizmet verilmeye ba┼članm─▒┼čt─▒r.

Her y─▒l Ku┼čadas─▒ ─░lçe Tar─▒m Müdürlü─čü ile ortakla┼ča “G─▒da Güvenli─či ve Hijyen” semineri yap─▒lmaktad─▒r.

Ayd─▒n Vergi Dairesi ve Ku┼čadas─▒ Vergi Dairesi Müdürlü─čü ile Gelir ve Kurumlar Vergisi alan─▒nda en çok vergi veren ilk 20 üyemiz de her y─▒l ödüllendirilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či taraf─▒ndan Odam─▒za gönderilen e─čitim yard─▒mlar─▒ her y─▒l Ku┼čadas─▒ ─░lçe Milli E─čitim Müdürlü─čü’ne ihtiyaç sahibi ö─črencilerimize iletilmek üzere teslim edilmektedir.

Ku┼čadas─▒’nda proje yazma potansiyelini harekete geçirmek, AB Hibelerini i┼čletmelerimize tan─▒tmak ve i┼čletmelerimizin markala┼čmalar─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla Güney Ege Kalk─▒nma Ajans─▒, AB Bakanl─▒─č─▒ ve Türk Patent Enstitüsü uzmanlar─▒ taraf─▒ndan üyelerimize yönelik bilgilendirme toplant─▒lar─▒ düzenlenmi┼čtir.

Önümüzdeki günlerde Ayd─▒n ─░┼čkur Müdürlü─čü taraf─▒ndan üyelerimizin ─░┼čkur desteklerinden daha fazla yararlanmas─▒ sa─člamak amac─▒yla ─░┼čkur Müdürlü─čünün tan─▒t─▒ld─▒─č─▒ ve ─░┼č Güvenli─či ve Sa─čl─▒─č─▒ konusunda bilgilendirme toplant─▒s─▒ yap─▒lacakt─▒r.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ olarak, siz de─čerli üyelerimizin menfaatleri do─črultusunda, ilçemizdeki Meslek Örgütleri ve bölgemizdeki kamu kurum ve kurulu┼člar─▒ ile kurulan iyi ili┼čkiler ve ortakla┼ča çal─▒┼čmalar  önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

 

Serdar AKDO─×AN

Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒

 

 

 

    á á