Haberler

Tüm sektörlere ait haberler aylara göre listelenmektedir. Haberlerin içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

“ÜNİVERSİTELİLERİN KUŞADASI TURİZMİNE BAKIŞI” ANKETİNDEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ SONUÇLAR ÇIKTI
blank

Kuşadası Ticaret Odası, geçtiğimiz yıl lise öğrencileri arasında yaptığı “Gençliğin Kuşadası ve Ticarete Bakışı” konulu anket çalışmasından sonra, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ile, Üniversitenin 4. Sınıf öğrencilerine “ADÜ Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Kuşadası Turizmine Bakışı” konulu, 17 sorudan oluşan bir anket gerçekleştirdi.

Amacı, gençlerin Kuşadası turizmine ve geleceğe yönelik görüşlerini almak olan söz konusu anketten, oldukça düşündürücü sonuçlar çıktı.

Kuşadası’nda turizm sektöründe staj imkanları nasıldır?, Mezuniyet sonrası Kuşadası’nda yaşamayı düşünüyor musunuz?, Sizce Kuşadası'nın en önemli sorunu nedir?, Kuşadası’nda yaşamaktan mutlu musunuz?, “Kuşadası Turizm Sektöründe Ücretler gibi önemli soruların yer aldığı anket sonrasında çıkan sonuçları değerlendiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; “Öğrencilerimizin turizm sektörünün ve ilçemizin sorunları konusunda fikirleri dikkate değerdir. Altyapı, çevre, çarpık kentleşme, betonlaşma, çalışma koşulları, göç, niteliksiz personel istihdamı öne çıkan sorunlardan birkaçıdır” dedi ve tüm kurum ve kurumlarca, öğrencilerin söz konusu anket sorularına verdikleri cevaplar üzerinde tek tek düşünülmesi, irdelenmesi, analiz edilerek çözüm önerileri sunulması ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Verilerle anket sonuçları:

Ankete cevap veren 193 öğrenciden

64’ü Seyahat İşletmeciliği (% 33), 15’i Turizm Rehberliği (% 8), 14’ü Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (%7), 54’ü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (% 28) ve 46’sı Konaklama İşletmeciliği (% 24) bölümünde okumaktadır ve % 46’sı kız öğrenci, % 54’ü erkek öğrencidir.

Bu öğrencilerden 187’si İngilizce, 48’i Almanca, 31’i, Fransızca, 58’i Rusça bilmektedir. Diğer seçeneğini işaretleyen 17 öğrenci arasında Arapça, İtalyanca, Japonca, Osmanlıca, Lehçe, Azerice, Sırpça, Boşnakça bilen öğrenciler bulunmaktadır.

Kuşadası’nda turizm sektöründe staj imkanları nasıldır? sorusuna öğrencilerin % 51’i yeterli değildir, % 40’ı kısmen yeterlidir ve sadece % 9’u yeterlidir yanıtını vermişlerdir. Bu cevaplara istinaden, Turizm sektöründe faaiyet gösteren işletmelerin sonuçlar üzerinde düşünmesi ve öğrencilere staj imkanlarını artırıcı politikalar yürütmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Mezuniyet sonrası Kuşadası’nda çalışmayı, yaşamayı düşünüyor musunuz? Sorusuna, 53 öğrenci “evet”, 136 öğrenci “hayır” yanıtını vermiş, 4 öğrenci ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır.

“Kuşadası Turizm Sektöründe Ücretler Açısından Size Uygun Seçeneği İşaretleyiniz” sorusuna cevap veren öğrencilerden 30’u “Turizm sektöründe ücretler diğer sektörlerle aynı düzeydedir”, 12’si “Turizm sektöründe ücretler diğer sektörlerden daha yüksektir”, 8’i “Turizm sektöründe ücretler yeterli ve tatminkardır”, 11’i “Turizm sektöründe ek ücretler yeterli ve tatminkardır” demiştir. 133 öğrenci ise “hiçbiri” seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete cevap veren öğrencilerden 58’i mezuniyet sonrası turizm sektöründe çalışmayı düşünmektedir. Sadece 4 öğrenci turizm sektörünün uzun yıllar çalışmak için uygun bir sektör olduğunu, öğrencilerden 48’i turizm sektöründe yönetici pozisyonuna geleceğini düşünmekte, 89 öğrenci ise mezuniyet sonrası turizm sektöründe çalışmayı düşünmemektedir. Bu da oldukça çarpıcı bir sonuçtur.

61’i kendi işini kurmayı, 77’si turizm sektöründe çalışmayı, 73’ünün diğer sektörlerde çalışacağını belirttiği öğrencilerden, Turizm sektöründe kendi işini kurmayı düşünenlerin sayısı ise sadece 12’dir.

Sizce Kuşadası'nın en önemli sorunu nedir? Bu sorun nasıl çözülebilir? (ilk üç sorunu yazınız) şeklinde sorulan soruya öğrenciler;

1.SORUN: Altyapı-çarpık kentleşme-Çevre Yolu-Belediye-Betonlaşma-Deniz Kirliği-Çevre Atıkları-Ulaşım-Kent Yerleşim Planı gibi sorunlar, 2. SORUN: Göç, pahalılık, bilinçsiz personel, düşük kalite, düşük ücretler, kalitesiz turist, kültürel yapı, esnaf problemleri, dolmuş şoförleri, stajyere para vermek istemeyen işyerleri gibi sorunlar, 3.SORUN: Çalışma saatleri, denetim eksikliği, insanlar arası iletişim, her şeyde karışıklık gibi cevaplar vermişlerdir.

Kuşadası’nda yaşamaktan mutlu musunuz? sorusuna 95 öğrenci evet mutluyum, 93 öğrenci ise hayır mutlu değilim şeklinde cevap vermiştir.

Sizce Kuşadası’nın simgesi ne olmalıdır? sorusuna ADÜ turizm Fakültesi öğrencileri, Güvercinada, El Heykeli, Kale, Güvercin, Ada, Kuş ve Ada, Marina, Liman ve Kruvaziyer, Zeytin, incir, Liman, Efes,  Milli Park şeklinde yanıtlar vermişlerdir.

Sonuç olarak, Kuşadası Ticaret Odası ile Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğinde,  ADÜ Turizm Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan “Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Kuşadası Turizmine Bakışı” konulu, çok önemli bulgular ve sonuçlar içeren anket çalışması genel olarak değerlendirildiğinde; Turizm Fakültesi öğrencilerinin Kuşadası turizm sektöründen memnun olmadıkları, mezuniyet sonra başka şehirlerde veya sektörlerde çalışmayı düşündükleri, bunun nedenleri olarak ise, ücretlerin düşük olması, çalışma koşullarının ağır olması gibi sebepler geldiği görülmektedir.