KUŞADASI

Kuşadası hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için KUTO'nun hazırladığı Turizm Analizi isimli sunumu buradan indirebilirsiniz.

KUŞADASI TURİZMİ

Kuşadası İlçesi'nde, toplam yatak kapasitesi 42.875'dir. Bunun 24.321'i belediye belgeli olup 18.554'ü Turizm İşletme Belgeli, Turistik İnşaatı Devam Eden 2.625 dir.

Tesis sayısı olarak; Turistik İşletme Belgeli 67, Turistik İnşaatı devam Eden 18, Belediye Belgeli 401 olup toplam 468'dir.

Toplam 4 adet 5 yıldızlı otelin bulunduğu (bazı bilgilerde Pamucak'taki 5 yıldızlı oteller de Kuşadası otel sayısına dahil edilmektedir.)

kuşadası eğlencelerinden bir görünüm

Kuşadası'nda, 14 adet 4 yıldızlı, 14 adet 3 yıldızlı, 20 adet 2 yıldızlı ve 1 adet 1 yıldızlı otel bulunmaktadır. 5 adet tatil köyünün yer aldığı Kuşadası'na yatak potansiyeli açısından bakıldığında önemli bir turizm kenti olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Konaklama tesisleri ve otellerle ilgili olarak, beş yıldızlı otel sayısının az olması, herhangi bir zincir ve/veya marka otelin bulunmaması, konaklama tesislerinin büyük kısmının bina olarak artık eski sayılabileceği, temel sorunlar olarak gösterilebilir. Ayrıca, Kuşadası'ndaki öneli sahil şeritleri yazlık siteler tarafından doldurulduğu için, yeni ve büyük otel inşaatına uygun çok fazla yer olduğu söylenemez. Bununla birlikte, imar durumu ve yapı izinleri gereği, çok büyük yatak kapasiteli oteller inşa edilememiş olup, bu durum potansiyel yeni oteller için de söz konusudur.

İlçe genelindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranı, İlçe Turizm Müdürlüğü verilerine göre 1990 yılında %61,8, 1995'de %76,14, 2000'de %77, 2003'de %76, 2004 yılında %77 ve 2005 yılında da % 78 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar ilçedeki konaklama tesisleri için ortalama olarak %72-76 arasında bir doluluk oranının hesaplamalarda kullanılabileceğinigöstermektedir.

Kuşadası'nda konaklama sektöründe yer alan işletmelerin özelikle büyük yıldızlı olanlarında son yıllarda her şey dahil sistem konaklamanın yaygın olduğu, küçük yıldızlarda ise oda+kahvaltı konaklamanın tercih edildiği gözlenmektedir. Bununla birlikte konaklama sektöründeki fiyatlar özellikle yabancı ülkelerden turlarla gelen ziyaretçiler kapsamında son yıllarda oldukça düşmüştür. 1980'li yılların ikinci yarısında henüz sezon tam açılmadan 3 yıldızlı bir otelde gecelik konaklama bedeli kişi başı yaklaşık 30USD seviyesindeyken, bu rakam günümüzde her şey dahil sistemde ve yüksek sezon olan Ağustos ayında toplu satışlarda yaklaşık 8-10USD seviyesine gerilemiştir.


KONAKLAMA SEKTÖRÜ

Turizm açısından bakıldığında ilçenin en önemli ve en temel sektörüdür. Konaklama imkanları, potansiyeli ilçeye çekmekte ve turizm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İlçede konaklama sektörünün yapısal olarak karşımıza çıkan en önemli yanı, konaklama tesislerinin eski oluşudur.

İlçedeki büyük yıldızlı otellerin sadece %10-15 ilçe mukimlerine aittir. Geri kalanlar civar iller ile diğer illerden gelen yatırımcılar tarafından kurulmuştur. İlçede büyük yıldızlı tesislerin en gencinin 10-12 yaşında olduğu bilinmektedir.

Sektörde son beş yıl içerisinde net kar elde eden tesis hemen hemen yok gibidir. Ancak varlıklarını sürdürebilecek geliri elde etmektedirler. Sektör özelliği olarak tesislerin yatırım geri dönüş süreleri 12-15 yıl arasında değişmekte olup işletme sermayesi ihtiyaçları yüksektir. Bununla birlikte sektör genelde anlık nakit girişleri ile çalışmamasına rağmen hammadde ve ara ürün temininde nakit çalışılmaktadır.

kuşadasından bir görünüm

Konaklama tesislerine gelen müşterilerin %90-95 oranında tur operatörleri tarafından getirildiği görülmüştür. Bu nedenle turizm sektörünün de bir gerçeği olarak tur operatörleri, seyahat acentaları ve konaklama tesisleri arasında son derece sıkı bir bağ vardır, ancak konaklama tesisleri bu ilişkinin en temel unsurunu oluşturmaktadır.

İlçede konaklamalar ağırlıklı olarak 7-14 gün üzerinden yapılmakta olup, paket tur şeklinde çalışılmaktadır. Son yıllarda özellikle 3*, 4* ve 5*'lı tesislerde her şey dahil konaklama sistemi ağırlık kazanmış, bu sektörde yer alan konaklama tesisleri ile diğer yan kuruluşları olumsuz etkilemiştir.

Şehir içinde bulunanlar hariç, diğer büyük tesislerin tümünün kendi kuyusu ve jeneratörü bulunmaktadır. Bununla birlikte arıtma sistemleri de bulunmakta ancak yüksek maliyetli oldukları için istendiği ve gerektiği ölçüde çalıştırılmamaktadır.

Sektörde, tesislerin genel bir değerlendirme ile her beş yılda bir orta seviyede, her 12-15 yılda bir de genel ve büyük seviyede bakım, tadilat, onarım ve yenilemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Kazanç oranlarının düşmesi, ilçedeki tesislerin bakım ve onarımları ile ilgili gerekli çalışmaları yapmamalarına neden olmuş bu nedenle bazı tesisler oldukça yıpranmıştır.

İlçede tesislerin doluluk oranları son on yıl dikkate alındığında yıllık ortalama %72-76 seviyesindedir.

İşgücü ve çalışanlar açısından değerlendirildiğinde büyük yıldızlı oteller açısından ilçe genelinde nitelikli yönetici kadro bulunmasında güçlük çekilmediği ayrıca nitelikli personel bulma konusunda da zorluk yaşanmadığı gözlenmektedir. Yine büyük yıldızlı tesislerde yönetici kadrolar ile personelin %30'luk kısmının 12 ay çalıştırıldığı, tesis kapansa da ücretlerinin ödenmeye devam ettiği görülmektedir. Geri kalan personelin ise ortalama 8 ay müddetle çalıştırıldığı bununla birlikte her yıl toplam personelin %20'si kadar stajyer kadrolarda personel istihdam edildiği bilinmektedir. Küçük yıldızlı otellerde ise çalışan personelin %80-85'lik bölümünün sezonluk, yönetici kadrolarının ise sürekli çalıştığı görülmüştür.

İlçede büyük yıldızlı tesislerin geneli %95-97 oranında yaz kış açık kalmakta, küçük yıldızlı tesislerin ise %70 civarı sezon dışında faaliyetlerini durdurmaktadır.


SEYAHAT ACENTALARI

İlçede 128 adedi A Sınıf, 4 adedi B sınıf, 15 adedi C sınıf olmak üzere irili ufaklı toplam 147 adet seyahat acentası hizmet vermektedir.


YAT LİMANI &; MARİNA

kuşadası marina

Kuşadası İlçesi açısından büyük bir potansiyel ve prestij olan yat limanı büyük bakım onarım hizmetleri hariç olmak üzere her türlü hizmeti sunmaktadır. Özel bir firma tarafından SETUR Marina adıyla işletilmekte olan Marina'ya 2004 yılı içerisinde 558'i yerli 987'si yabancı olmak üzere toplam 1.545 adet yat giriş çıkış yapmış ve marinanın hizmetlerinden faydalanmıştır.


KUŞADASI LİMANI

kuşadası limanı

Özelleştirilerek 2003 yılından itibaren Ege Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmeye başlanan Kuşadası Limanı, önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere belki de Kuşadası ekonomisi ve turizminin en önemli öğelerinden biridir. 264m, ve 255m'lik iki iskele ile hizmet veren limanda her iki iskele dahil olmak üzere gemi kabul kapasitesi 2.400gemi/yıl'dır. Yolcu Gemileri, kruvaziyerler ve motorlar olmak üzere hizmet verilmektedir. Limana gelen gemiler ve günü birlik ziyaretçiler ilçe turizminin vazgeçilmez bir parçası, hatta ilçedeki ekonomik faaliyetlerin en önemli odak noktalarından birini oluşturmaktadır. Kuşadası'na gelen gemi sayıları ile buna bağlı olarak transit yolcu sayılarının özellikle 2001 yılından itibaren bir hayli düştüğü görülmektedir. Motor sayısı son on yıllık dönemde çok büyük iniş çıkışlar sergilemezken, yolcu giriş çıkışlarında son on yıllık dönemde 2001 yılı hariç olmak üzere aynı yorum yapılabilir. İlçe'ye gelen gemi sayılarındaki azalmanın ilçe ekonomisi ve turizmini olumsuz etkilediği açıktır.