KUŮADASI

Ku■adasř hakkřnda daha detaylř bilgiler edinmek išin KUTO'nun hazřrladř­ř Turizm Analizi isimli sunumu buradan indirebilirsiniz.

KU┼×ADASI TUR─░ZM─░

Ku┼čadas─▒ ─░lçesi'nde, toplam yatak kapasitesi 42.875'dir. Bunun 24.321'i belediye belgeli olup 18.554'ü Turizm ─░┼čletme Belgeli, Turistik ─░n┼čaat─▒ Devam Eden 2.625 dir.

Tesis say─▒s─▒ olarak; Turistik ─░┼čletme Belgeli 67, Turistik ─░n┼čaat─▒ devam Eden 18, Belediye Belgeli 401 olup toplam 468'dir.

Toplam 4 adet 5 y─▒ld─▒zl─▒ otelin bulundu─ču (baz─▒ bilgilerde Pamucak'taki 5 y─▒ld─▒zl─▒ oteller de Ku┼čadas─▒ otel say─▒s─▒na dahil edilmektedir.)

ku┼čadas─▒ e─člencelerinden bir görünüm

Ku┼čadas─▒'nda, 14 adet 4 y─▒ld─▒zl─▒, 14 adet 3 y─▒ld─▒zl─▒, 20 adet 2 y─▒ld─▒zl─▒ ve 1 adet 1 y─▒ld─▒zl─▒ otel bulunmaktad─▒r. 5 adet tatil köyünün yer ald─▒─č─▒ Ku┼čadas─▒'na yatak potansiyeli aç─▒s─▒ndan bak─▒ld─▒─č─▒nda önemli bir turizm kenti oldu─ču bir kez daha ortaya ç─▒kmaktad─▒r.

Konaklama tesisleri ve otellerle ilgili olarak, be┼č y─▒ld─▒zl─▒ otel say─▒s─▒n─▒n az olmas─▒, herhangi bir zincir ve/veya marka otelin bulunmamas─▒, konaklama tesislerinin büyük k─▒sm─▒n─▒n bina olarak art─▒k eski say─▒labilece─či, temel sorunlar olarak gösterilebilir. Ayr─▒ca, Ku┼čadas─▒'ndaki öneli sahil ┼čeritleri yazl─▒k siteler taraf─▒ndan dolduruldu─ču için, yeni ve büyük otel in┼čaat─▒na uygun çok fazla yer oldu─ču söylenemez. Bununla birlikte, imar durumu ve yap─▒ izinleri gere─či, çok büyük yatak kapasiteli oteller in┼ča edilememi┼č olup, bu durum potansiyel yeni oteller için de söz konusudur.

─░lçe genelindeki konaklama tesislerindeki doluluk oran─▒, ─░lçe Turizm Müdürlü─čü verilerine göre 1990 y─▒l─▒nda %61,8, 1995'de %76,14, 2000'de %77, 2003'de %76, 2004 y─▒l─▒nda %77 ve 2005 y─▒l─▒nda da % 78 olarak gerçekle┼čmi┼čtir. Bu oranlar ilçedeki konaklama tesisleri için ortalama olarak %72-76 aras─▒nda bir doluluk oran─▒n─▒n hesaplamalarda kullan─▒labilece─činigöstermektedir.

Ku┼čadas─▒'nda konaklama sektöründe yer alan i┼čletmelerin özelikle büyük y─▒ld─▒zl─▒ olanlar─▒nda son y─▒llarda her ┼čey dahil sistem konaklaman─▒n yayg─▒n oldu─ču, küçük y─▒ld─▒zlarda ise oda+kahvalt─▒ konaklaman─▒n tercih edildi─či gözlenmektedir. Bununla birlikte konaklama sektöründeki fiyatlar özellikle yabanc─▒ ülkelerden turlarla gelen ziyaretçiler kapsam─▒nda son y─▒llarda oldukça dü┼čmü┼čtür. 1980'li y─▒llar─▒n ikinci yar─▒s─▒nda henüz sezon tam aç─▒lmadan 3 y─▒ld─▒zl─▒ bir otelde gecelik konaklama bedeli ki┼či ba┼č─▒ yakla┼č─▒k 30USD seviyesindeyken, bu rakam günümüzde her ┼čey dahil sistemde ve yüksek sezon olan A─čustos ay─▒nda toplu sat─▒┼člarda yakla┼č─▒k 8-10USD seviyesine gerilemi┼čtir.


KONAKLAMA SEKTÖRÜ

Turizm aç─▒s─▒ndan bak─▒ld─▒─č─▒nda ilçenin en önemli ve en temel sektörüdür. Konaklama imkanlar─▒, potansiyeli ilçeye çekmekte ve turizm faaliyetleri gerçekle┼čtirilmektedir. ─░lçede konaklama sektörünün yap─▒sal olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kan en önemli yan─▒, konaklama tesislerinin eski olu┼čudur.

─░lçedeki büyük y─▒ld─▒zl─▒ otellerin sadece %10-15 ilçe mukimlerine aittir. Geri kalanlar civar iller ile di─čer illerden gelen yat─▒r─▒mc─▒lar taraf─▒ndan kurulmu┼čtur. ─░lçede büyük y─▒ld─▒zl─▒ tesislerin en gencinin 10-12 ya┼č─▒nda oldu─ču bilinmektedir.

Sektörde son be┼č y─▒l içerisinde net kar elde eden tesis hemen hemen yok gibidir. Ancak varl─▒klar─▒n─▒ sürdürebilecek geliri elde etmektedirler. Sektör özelli─či olarak tesislerin yat─▒r─▒m geri dönü┼č süreleri 12-15 y─▒l aras─▒nda de─či┼čmekte olup i┼čletme sermayesi ihtiyaçlar─▒ yüksektir. Bununla birlikte sektör genelde anl─▒k nakit giri┼čleri ile çal─▒┼čmamas─▒na ra─čmen hammadde ve ara ürün temininde nakit çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r.

ku┼čadas─▒ndan bir görünüm

Konaklama tesislerine gelen mü┼čterilerin %90-95 oran─▒nda tur operatörleri taraf─▒ndan getirildi─či görülmü┼čtür. Bu nedenle turizm sektörünün de bir gerçe─či olarak tur operatörleri, seyahat acentalar─▒ ve konaklama tesisleri aras─▒nda son derece s─▒k─▒ bir ba─č vard─▒r, ancak konaklama tesisleri bu ili┼čkinin en temel unsurunu olu┼čturmaktad─▒r.

─░lçede konaklamalar a─č─▒rl─▒kl─▒ olarak 7-14 gün üzerinden yap─▒lmakta olup, paket tur ┼čeklinde çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r. Son y─▒llarda özellikle 3*, 4* ve 5*'l─▒ tesislerde her ┼čey dahil konaklama sistemi a─č─▒rl─▒k kazanm─▒┼č, bu sektörde yer alan konaklama tesisleri ile di─čer yan kurulu┼člar─▒ olumsuz etkilemi┼čtir.

┼×ehir içinde bulunanlar hariç, di─čer büyük tesislerin tümünün kendi kuyusu ve jeneratörü bulunmaktad─▒r. Bununla birlikte ar─▒tma sistemleri de bulunmakta ancak yüksek maliyetli olduklar─▒ için istendi─či ve gerekti─či ölçüde çal─▒┼čt─▒r─▒lmamaktad─▒r.

Sektörde, tesislerin genel bir de─čerlendirme ile her be┼č y─▒lda bir orta seviyede, her 12-15 y─▒lda bir de genel ve büyük seviyede bak─▒m, tadilat, onar─▒m ve yenilemeye ihtiyac─▒ bulunmaktad─▒r. Kazanç oranlar─▒n─▒n dü┼čmesi, ilçedeki tesislerin bak─▒m ve onar─▒mlar─▒ ile ilgili gerekli çal─▒┼čmalar─▒ yapmamalar─▒na neden olmu┼č bu nedenle baz─▒ tesisler oldukça y─▒pranm─▒┼čt─▒r.

─░lçede tesislerin doluluk oranlar─▒ son on y─▒l dikkate al─▒nd─▒─č─▒nda y─▒ll─▒k ortalama %72-76 seviyesindedir.

─░┼čgücü ve çal─▒┼čanlar aç─▒s─▒ndan de─čerlendirildi─činde büyük y─▒ld─▒zl─▒ oteller aç─▒s─▒ndan ilçe genelinde nitelikli yönetici kadro bulunmas─▒nda güçlük çekilmedi─či ayr─▒ca nitelikli personel bulma konusunda da zorluk ya┼čanmad─▒─č─▒ gözlenmektedir. Yine büyük y─▒ld─▒zl─▒ tesislerde yönetici kadrolar ile personelin %30'luk k─▒sm─▒n─▒n 12 ay çal─▒┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒, tesis kapansa da ücretlerinin ödenmeye devam etti─či görülmektedir. Geri kalan personelin ise ortalama 8 ay müddetle çal─▒┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒ bununla birlikte her y─▒l toplam personelin %20'si kadar stajyer kadrolarda personel istihdam edildi─či bilinmektedir. Küçük y─▒ld─▒zl─▒ otellerde ise çal─▒┼čan personelin %80-85'lik bölümünün sezonluk, yönetici kadrolar─▒n─▒n ise sürekli çal─▒┼čt─▒─č─▒ görülmü┼čtür.

─░lçede büyük y─▒ld─▒zl─▒ tesislerin geneli %95-97 oran─▒nda yaz k─▒┼č aç─▒k kalmakta, küçük y─▒ld─▒zl─▒ tesislerin ise %70 civar─▒ sezon d─▒┼č─▒nda faaliyetlerini durdurmaktad─▒r.


SEYAHAT ACENTALARI

─░lçede 128 adedi A S─▒n─▒f, 4 adedi B s─▒n─▒f, 15 adedi C s─▒n─▒f olmak üzere irili ufakl─▒ toplam 147 adet seyahat acentas─▒ hizmet vermektedir.


YAT L─░MANI &; MAR─░NA

ku┼čadas─▒ marina

Ku┼čadas─▒ ─░lçesi aç─▒s─▒ndan büyük bir potansiyel ve prestij olan yat liman─▒ büyük bak─▒m onar─▒m hizmetleri hariç olmak üzere her türlü hizmeti sunmaktad─▒r. Özel bir firma taraf─▒ndan SETUR Marina ad─▒yla i┼čletilmekte olan Marina'ya 2004 y─▒l─▒ içerisinde 558'i yerli 987'si yabanc─▒ olmak üzere toplam 1.545 adet yat giri┼č ç─▒k─▒┼č yapm─▒┼č ve marinan─▒n hizmetlerinden faydalanm─▒┼čt─▒r.


KU┼×ADASI L─░MANI

ku┼čadas─▒ liman─▒

Özelle┼čtirilerek 2003 y─▒l─▒ndan itibaren Ege Liman ─░┼čletmeleri A.┼×. taraf─▒ndan i┼čletilmeye ba┼članan Ku┼čadas─▒ Liman─▒, önceki bölümlerde de bahsedildi─či üzere belki de Ku┼čadas─▒ ekonomisi ve turizminin en önemli ö─čelerinden biridir. 264m, ve 255m'lik iki iskele ile hizmet veren limanda her iki iskele dahil olmak üzere gemi kabul kapasitesi 2.400gemi/y─▒l'd─▒r. Yolcu Gemileri, kruvaziyerler ve motorlar olmak üzere hizmet verilmektedir. Limana gelen gemiler ve günü birlik ziyaretçiler ilçe turizminin vazgeçilmez bir parças─▒, hatta ilçedeki ekonomik faaliyetlerin en önemli odak noktalar─▒ndan birini olu┼čturmaktad─▒r. Ku┼čadas─▒'na gelen gemi say─▒lar─▒ ile buna ba─čl─▒ olarak transit yolcu say─▒lar─▒n─▒n özellikle 2001 y─▒l─▒ndan itibaren bir hayli dü┼čtü─čü görülmektedir. Motor say─▒s─▒ son on y─▒ll─▒k dönemde çok büyük ini┼č ç─▒k─▒┼člar sergilemezken, yolcu giri┼č ç─▒k─▒┼člar─▒nda son on y─▒ll─▒k dönemde 2001 y─▒l─▒ hariç olmak üzere ayn─▒ yorum yap─▒labilir. ─░lçe'ye gelen gemi say─▒lar─▒ndaki azalman─▒n ilçe ekonomisi ve turizmini olumsuz etkiledi─či aç─▒kt─▒r.

á á