KUŞADASI

Kuşadası hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için KUTO'nun hazırladığı Turizm Analizi isimli sunumu buradan indirebilirsiniz.

KUŞADASI EKONOMİSİ

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre Türkiye'deki 872 ilçe içerisinde 17. sırada, Aydın ili ilçeleri içerisinde ise 1. sırada yer alan Kuşadası İlçesi'ne ilişkin sosyo-ekonomik göstergeleri incelendiğinde, ilçede tarım sektöründe çalışanların oranının %27, sanayi sektöründe çalışanların oranının %6 hizmetler sektöründe çalışanların oranının %67 olduğu görülmektedir. Fert başına bütçe gelirleri kaleminde ülke genelinde 44. sırada yer alan ilçenin genel değerlendirmesi yapıldığında, sosyo-ekonomik açıdan oldukça ileri düzeyde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kuşadası İlçesi'nin ekonomik yapısının temelini, turizm ve turizme bağlı hizmetler sektörü oluşturmaktadır. İlçe, hem yabancı turistler, hem yerli turistler hem de yazlıkçıların yoğunluklu olarak tercih ettikleri bir turizm destinasyonudur. Bu nedenle, ekonomik canlılığın turizmin canlı olduğu dönemlerde yaşandığı, kış aylarında ise ilçenin kendi iç dinamikleri ile baş başa kalarak ekonomik ve sosyal açıdan durgunluğa girdiği söylenebilir.

İlçe'nin geçmişine bakıldığında, önemli bir liman ticaret merkezi olduğu ve çok değişik ve özellikli tarım ürünlerinin üretimin gerçekleştirildiği bir merkez olduğu görülmektedir. Ancak, ilçede turizmin gelişmesi ile birlikte, sahip olunan liman tümüyle turizme hizmet eder konuma gelmiş, köyler hariç olmak üzere tarım alanlarının da neredeyse tümü kaybedilmiştir. Şu an tümüyle yazlık ve kooperatiflerle doldurulmuş olan yaklaşık 30km'lik Davutlar sahil şeridinin bir dönemler tümüyle tarım alanı olduğu ve başta şeftali olmak üzere pek çok meyvenin yetiştirildiği; Kuşadası'nı çevreleyen dağ eteklerinde bölgeye has üzüm türlerinin yetiştirildiği bağların bulunduğu; ilçede bir zamanlar tütüncülüğün son derece gelişmiş ve yine bir dönemler ham deri işleme ve tabakhane işletmeleri açısından ülkenin en önemli merkezlerinden biri olduğu; limanın pek çok ticari ve askeri gemiye hizmet veren bir sığınak olduğu bilinmektedir. Ancak, geçmişteki durum ne olursa olsun, asıl önemli olan konunun ilçe gelişimi, sürdürülebilir bir ilerleme ve kalkınma yapısına kavuşması ve ekonomik ve sosyal hayatın oniki ay canlı kalmasının sağlanabilmesi açısından yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve vakit kaybetmeden uygulanmaya başlanması olduğu asla unutulmamalıdır.