Mevzuat

İş Kanunu

4857 sayılı yeni İş Kanunu 1 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

122 maddeden oluşan yeni iş kanunu 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi hariç diğer maddelerini yürürlükten kaldırmıştır.

Yeni İş Kanunu çalışma mevzuatımıza ve çalışma yaşamına birçok yeni kavramı dahil etmiş bulunmaktadır. Birçok gelişmiş ülke mevzuatında yer almakta olan esnek çalışma biçimlerine de yasada yer verilmiştir.