Mevzuat

TÜKETİCİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Odamız Tüketicinin Korunmasına yönelik politikalarını;

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde 1995 yılından  bugüne kadar kesintisiz sürdürmüştür.

Odamız Tüketici Politikaları:

A) Tüketici Şikayetlerinin Değerlendirilmesi;

B) Kuşadası Ticaret Odası Üyeleri Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi;

A)Tüketici Şikayetlerinin Değerlendirilmesi;

KUTO, tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerden dolayı şikayetlerinin takibini, bu şikayetlerle ve tüketici şikayetlerinin vuku bulmasını önleyecek tedbirlerle ilgili işlemleri ve tüketicilerin korunması amacına yönelik uygulamaları yürütmektedir.

Odamızın tüketici şikayetleriyle ilgili çalışmaları, genel hükümler dışında, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Boralar Kanunun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Odamızın şikayetle ilgili incelemelerinin amacı şikayetle ilgili gerçeği ve gerçek kusurluyu tespit etmektir.

Şikayet edilen tarafın Oda üyesi olması zorunludur.

B)Kuşadası Ticaret Odası Üyeleri Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi :

Odamızın, tüketici korumaya yönelik diğer bir uygulaması, üyelerimizin tüketiciyi korumaya yönelik taahhütleridir.

Tüketiciye mal ve hizmet sunmayı meslek edinmiş olan ve Kuşadası Ticaret Odası üyesi olan gerçek ve tüzel kişilerin; tüketicinin mal ve hizmetten olağan şekilde ve makul olarak beklediği kullanım veya tüketim amaçlarına elverişliliğini, ve TSE mecburi standartları veya KUTO’nun çeşitli maddelerin kalite, vasıf, ambalajları ile ilgili olarak tespit edebileceği mesleki kararlara uygunluğunu taahhüt etmesidir.

Bu sisteme dahil olan üyelerimiz, Odamızın mesleki kararlarına uyulmaması halinde ek müeyyide uygulamasını kabul edeceğini, standartlara ve kalite kontrolüne uyacağını, gizliliği hukuken güvence altına alınanların dışındaki bilgi ve belgeleri vereceğini, ihtilafların çözümünde Odanın aracılığını kabul eder.

Tüketim ve kullanım amacıyla ya da başka bir mal ve hizmet üretmek veya bir işletmenin çalışmasını kolaylaştırmak için mal veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişi olarak; Odamız üyesi firmalar ile ilgili şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi için:

Şikayete konu mal veya hizmet alımını kanıtlayan belgeler (fatura, fiş, sözleşme vs..)

Şikayet konusu durumlar ile ilgili tarihler, şikayet edilen kişinin ticaret ünvanı, açık adresi gibi hususların yer alacağı bir dilekçe ile müracaat edilmesi yeterli olacaktır.