Mevzuat

D─▒┼č Ticaret ─░le ─░lgili Genel Sorular

D─▒┼č Ticarette Ödeme ┼×ekilleri Nelerdir ?

D─▒┼č ticarette ödeme ┼čekilleri ve özet aç─▒klamalar─▒ a┼ča─č─▒da yer almaktad─▒r.

PE┼×─░N ÖDEME (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/Cash Before Delivery)

─░thalatç─▒n─▒n mal bedelini ihracatç─▒ya fiili ihraçtan önce ödedi─či ödeme ┼čeklidir. Bu ödeme ┼čeklinde ihracatç─▒ herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatç─▒ ise mallar─▒n gönderilmemesi yada mallar─▒n sipari┼č evsaf─▒na uygun olmamas─▒ gibi nedenlerden dolay─▒ zarara u─črama riski ta┼č─▒maktad─▒r.

Pe┼čin ihracat bedelleri, bankalar arac─▒l─▒─č─▒yla havale ┼čeklinde, ithalatç─▒, ihracatç─▒ veya bunlar ad─▒na hareket etti─čini beyan eden üçüncü ki┼čilerce çek ve efektif olarak, döviz satan ki┼činin yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik oldu─čunun tevsiki veya kredi kart─▒n─▒n yurt d─▒┼č─▒ndan verilmi┼č oldu─čunun tespiti halinde kredi kart─▒yla tahsil edilebilir.

MAL MUKAB─░L─░ ÖDEME (Cash Against Goods)

─░hraç edilen mal─▒n bedelinin mal─▒n ithalatç─▒ taraf─▒ndan teslim al─▒nmas─▒ndan sonra ödendi─či ödeme ┼čeklidir. ─░hracatç─▒ mal─▒n─▒ sevk ettikten sonra, sevkiyata ili┼čkin vesaiki do─črudan veya bedelsiz teslim edilmek kayd─▒yla bir banka arac─▒l─▒─č─▒ ile ithalatç─▒ya gönderir. ─░hracatç─▒n─▒n en çok risk üstlendi─či ödeme ┼čeklidir. Mal bedelinin ödenmesi mallar─▒n teslim al─▒nmas─▒ndan sonra gerçekle┼čti─činden, mal bedelinin ödenmemesi riski mevcuttur.

VESA─░K MUKAB─░L─░ ÖDEME (Cash against Documents/Documentary Collections)

─░hracatç─▒n─▒n ithalatç─▒ ile yapt─▒─č─▒ sat─▒┼č sözle┼čmesine uygun olarak mallar─▒ sevk etmesinden sonra bunlar─▒ temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi kar┼č─▒l─▒─č─▒nda banka arac─▒l─▒─č─▒ ile ithalatç─▒ya teslimine imkan veren bir ödeme ┼čeklidir. Banka ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatç─▒ya teslim eder.

KABUL KRED─░L─░ ÖDEME (Acceptance Credit)

Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç oldu─ču ödeme ┼čeklidir.

a) Kabul Kredili Akreditif : Uluslararas─▒ kurallara ve mevzuata göre aç─▒lan akreditiflerde sevk belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin ithalatç─▒n─▒n bankas─▒ veya muhabir bankaca kabulünü takiben serbest b─▒rak─▒larak bedellerin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme ┼čeklidir.

b) Kabul Kredili Vesaik Mukabili : Bankan─▒n sevk belgelerini bu belgelere ekli poliçenin ithalatç─▒ taraf─▒ndan kabulünü takiben ithalatç─▒ya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatç─▒ya ödendi─či bir ödeme ┼čeklidir.

c) Kabul Kredili Mal Mukabili : ─░hraç edilen mal─▒n bedelinin mal─▒n ithalatç─▒ taraf─▒ndan teslim al─▒nmas─▒ndan ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekle┼čti─či bir ödeme ┼čeklidir.

AKRED─░T─░FL─░ ÖDEME (Letter of Credit)

─░thalatç─▒n─▒n talep ve talimat─▒ üzerine veya bizzat kendi ad─▒na i┼člem yapan bir bankan─▒n akreditif ┼čartlar─▒na uyulmas─▒ kayd─▒yla ve akreditifte ┼čarta ba─članan vesaikin ibraz─▒ kar┼č─▒l─▒─č─▒nda,

a) ihracatç─▒ya veya onun emrine ödeme yapaca─č─▒ veya ihracatç─▒n─▒n çekece─či poliçeleri kabul edece─či ve ödeyece─či, veya

b) böyle bir ödemeyi yapmas─▒ veya çekilen poliçeleri kabul etmesi için di─čer bir bankay─▒ yetkili k─▒ld─▒─č─▒, veya

c) di─čer bir bankay─▒ i┼čtira i┼člemi yapmaya yetkili k─▒ld─▒─č─▒ bir düzenlemedir.

K─▒saca, ithalatç─▒n─▒n verdi─či talimat do─črultusunda, ithalatç─▒n─▒n çal─▒┼čt─▒─č─▒ bankan─▒n belirli bir mebla─ča kadar ve belirli bir vade için istenilen ko┼čullar─▒n yerine getirilmesi ve ihracatç─▒ taraf─▒ndan ihraç edilen mallar─▒n ihrac─▒na ili┼čkin belgelerin ibraz─▒ kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ihracatç─▒ya ödeme yap─▒laca─č─▒n─▒ taahhüt eden ödeme ┼čeklidir.

Akreditifler, Milletleraras─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n akreditifli ödemelerde yeknesakl─▒─č─▒ temin etmek üzere yay─▒nlad─▒─č─▒ '' Vesikal─▒ Krediler için Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar-UCP 5” bro┼čüründe yer alan kurallar çerçevesinde aç─▒lmaktad─▒r.

D─▒┼č Ticarette Kullan─▒lan Teslim ┼×ekilleri Nelerdir?

D─▒┼č ticarette kullan─▒lan teslim ┼čekillerinin resmi kurallar─▒ için aç─▒klamalar Milletleraras─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n olu┼čturdu─ču INCOTERMS 2’de yer almaktad─▒r. Teslim ┼čekilleri ana ba┼čl─▒klar halinde a┼ča─č─▒da s─▒ralanmaktad─▒r.

EXWEX WORKS- ─░┼× YER─░NDE TESL─░M
( ......olarak belirtilen yerde )
FCAFREE CARR─░ER- TA┼×IYICIYA MASRAFSIZ
(......olarak belirtilen yerde )
FASFREE ALONGS─░DE SHIP- GEM─░ DO─×RULTUSUNDA MASRAFSIZ
(......olarak belirtilen yükleme liman─▒nda )
FOB FREE ON BOARD – GEM─░DE MASRAFSIZ
(......olarak belirtilen yükleme liman─▒nda )
CFRCOST AND FREIGHT- MAL BEDEL─░ VE NAVLUN
( var─▒┼č liman─▒......olarak belirtilmek suretiyle )
CIFCOST,INSURANCE AND FREIGHT- MAL BEDEL─░, S─░GORTA VE NAVLUN
(var─▒┼č liman─▒......olarak belirtilmek suretiyle )
CPTCARRIAGE PAID TO - TA┼×IMA ÖDENM─░┼× OLARAK
( var─▒┼č yeri......olarak belirtilmek suretiyle )
CIPCARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - TA┼×IMA VE S─░GORTA ÖDENM─░┼× OLARAK
( var─▒┼č yeri......olarak belirtilmek suretiyle )
DAFDELIVERED AT FRONTIER- SINIRDA TESL─░M
(......olarak belirtilen yerde )

 

DESDELIVERED EX SHIP - GEM─░DE TESL─░M
( var─▒┼č liman─▒......olarak belirtilmek suretiyle )
DEQDELIVERED EX QUAY - RIHTIMDA TESL─░M
( var─▒┼č liman─▒......olarak belirtilmek suretiyle )
DDU

 

DELIVERED DUTY PAID - GÜMRÜK RESM─░ ÖDENMEKS─░Z─░N TESL─░M
( var─▒┼č yeri......olarak belirtilmek suretiyle )
DDPDELIVERED DUTY PAID - GÜMRÜK RESM─░ ÖDENM─░┼× OLARAK TESL─░M
( var─▒┼č yeri......olarak belirtilmek suretiyle )

D─▒┼č Ticarette Kullan─▒lan Belgeler Nelerdir?

D─▒┼č ticarette kullan─▒lan belli ba┼čl─▒ belgeler ile genel aç─▒klamalar a┼ča─č─▒da yer almaktad─▒r.

A.T.A KARNES─░ (A.T.A Carnet)

E┼čyalar─▒n gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sa─člayan ve milli gümrük belgesi yerine kullan─▒lmak üzere düzenlenen belgedir.

ANAL─░Z RAPORU (Certificate of Analysis)

Tahlil gerektiren, özellikle g─▒da ve kimyasal maddeler için gerekli olan rapordur.

A.TR. DOLA┼×IM BELGES─░ (Movement Certificate)

Türkiye ile Avrupa Birli─či’nde serbest dola┼č─▒mda bulunan e┼čyan─▒n Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatç─▒ ülke yetkili kurulu┼člar─▒nca düzenlenen belgedir.

B─░TK─░ SA─×LIK SERT─░F─░KASI (Phytosanitary certificate)

Bitki veya bitkisel ürünlerin tehlikeli hastal─▒k, zararl─▒ maddeler, ilaç kal─▒nt─▒lar─▒ içermedi─či ve ha┼čereden korunmu┼č oldu─čunu gösteren belgedir.

ÇEK─░ L─░STES─░ (Weight List)

Mallar─▒n yüklendi─či ta┼č─▒tlar itibariyle her birim, paket, çuval vb. a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ gösterildi─či listedir.

KOL─░/AMBALAJ L─░STES─░ (Packing List)

─░hraç edilecek ürünlerin ambalaj─▒, her bir kutu, balya veya çuval─▒n içinde neler oldu─ču ve yüklemeye konu kolilerin boyutlar─▒ ve a─č─▒rl─▒─č─▒ gibi detayl─▒ bilgiler içeren listedir.

EUR.1 DOLA┼×IM BELGES─░ (Movement Certificate)

EFTA Ülkeleri , Türkiye ile Serbest Ticaret Anla┼čmas─▒ imzalam─▒┼č olan di─čer ülkeler ile ticarette ve Türkiye’nin Avrupa Birli─či ile demir çelik ürünlerinde imzalad─▒─č─▒ anla┼čma kapsam─▒ ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir.

T─░CAR─░ FATURA (Commercial Invoice)

Sat─▒lan mal─▒n cinsi, ismi, miktar─▒, birim sat─▒┼č fiyat─▒ ve toplam bedeli gibi bilgileri gösteren mahallinde tanzim edilen kesin sat─▒┼č faturas─▒d─▒r.

PROFORMA FATURA (Proforma Invoice)

Sat─▒c─▒ taraf─▒ndan al─▒c─▒ya gönderilen bir sat─▒┼č teklifi ya da ön fatura niteli─čindedir.

KONSOLOSLUK FATURASI (Consular Invoice)

─░hracatç─▒ firman─▒n mal─▒n─▒ ihraç edece─či ülkenin konsoloslu─čundan temin edece─či bo┼č fatura formunu doldurarak konsoloslu─ča tasdik etti─či faturalard─▒r.

TASD─░KL─░ FATURA (Legalized/Certified Invoice)

─░hracatç─▒ firma taraf─▒ndan yabanc─▒ al─▒c─▒ya kesilmi┼č olan ticari faturan─▒n, ithalatç─▒ ülkenin konsoloslu─ču taraf─▒ndan onaylanmas─▒ sonucunda tasdikli fatura elde edilmi┼č olur.

NAVLUN FATURASI (Freight Invoice)

Navlun sat─▒c─▒ taraf─▒ndan ödendi─činde düzenlenen ta┼č─▒ma ücretini de gösterir faturad─▒r. Navlun tutar─▒ mal bedeline dahil veya ayr─▒ olarak gösterilebilir.

GÖZET─░M BELGES─░ (Inspection Certificate)

Ticarete konu olan mal─▒n sat─▒┼č sözle┼čmesinde öngörülen ko┼čullara uygunlu─čunu göstermek amac─▒yla bir gözetim ┼čirketi taraf─▒ndan haz─▒rlanan belgedir.

GÜMRÜK BEYANNAMES─░ (Customs Declaration Form)

─░hracatta, Gümrük Mevzuat─▒ uyar─▒nca doldurularak ilgili ihracatç─▒ birli─či taraf─▒ndan onaylanmas─▒ndan sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

HELAL BELGES─░ (Helal Certificate)

─░slam ülkelerinin et ithalat─▒nda talep ettikleri, kesimlerin islami kurallara uygun oldu─čunu gösterir belgedir.

SEVK BELGES─░ – KON┼×─░MENTO (Bill of Lading/Consignment Note)

─░hracatç─▒ ile nakliyeye konu olan mallar─▒ belli bir noktadan di─čerine ta┼č─▒yacak olan ta┼č─▒y─▒c─▒ aras─▒nda yap─▒lan ta┼č─▒ma sözle┼čmesidir.

DEN─░Z KON┼×─░MENTOSU (Marine/Ocean Bill of Lading)

Deniz ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒nda belge konusu mallar─▒n ta┼č─▒nmak üzere teslim al─▒nd─▒─č─▒n─▒ ya da yüklendi─či kan─▒tlayan belgedir.

KARAYOLU TA┼×IMA BELGES─░ (Road Waybill)

Mallar─▒n nakliyeci firma taraf─▒ndan istenilen yere ta┼č─▒nmak üzere teslim al─▒nd─▒─č─▒n─▒ gösteren belgedir.

KARMA TA┼×IMA BELGES─░ (Combined Bill of Lading)

Belgeye konu mallar─▒n ta┼č─▒mas─▒nda birden fazla ta┼č─▒ma arac─▒ sözkonusu oldu─ču durumlarda ta┼č─▒y─▒c─▒ taraf─▒ndan yükletene verilen ve mallar─▒n teslim al─▒nd─▒─č─▒ yerden var─▒┼č yerine kadar ta┼č─▒naca─č─▒n─▒ gösteren belgedir.

MEN┼×E ┼×EHADETNAMES─░ (Certificate of Origin)

D─▒┼č ticarete konu mallar─▒n men┼čeini yani üretildi─či ülkeyi gösteren belgedir.

ÖZEL MEN┼×E ┼×EHADETNAMES─░-FORM A (Certificate of Origin)

Genel Preferanslar sisteminin sa─člad─▒─č─▒ tavizli gümrük oranlar─▒ndan yararlan─▒lmas─▒ için preferans tan─▒yan ülkelere yap─▒lacak ihracatta düzenlenen men┼če ┼čehadetnamesidir.

RADYASYON ANAL─░Z BELGES─░ (Radiation Certificate)

Tar─▒m ürünlerin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermedi─čini veya radyasyonsuz oldu─čunu kan─▒tlayan belgedir.

S─░GORTA POL─░ÇES─░ (Insurance policy )

Sigortal─▒ ile sigorta firmas─▒ aras─▒nda yap─▒lan sözle┼čme uyar─▒nca sigortaya konu olan mal─▒n risklere kar┼č─▒ sigorta edildi─čini kan─▒tlayan ve taraflar─▒n hak ve sorumluluklar─▒n─▒ gösteren belgedir.

TIR KARNES─░ (TIR Carnet)

1959 y─▒l─▒nda Cenevre'de imzalanan TIR sözle┼čmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler aras─▒nda uluslararas─▒ nakliyat yapan araçlar için kullan─▒lan belgedir.

    á á