Mevzuat


I- ─░THALAT YAPAB─░LMEK ─░Ç─░N GEREKL─░ ┼×ARTLAR

1. Kimler ithalat yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar─▒nca vergi numaras─▒ verilen her gerçek ve tüzel ki┼čiler ithalat yapabilir.

2. Hangi tür ithalatlarda vergi numaras─▒na sahip olma ┼čart─▒ aranmaz?

A┼ča─č─▒da belirtilen türde ithalatlarda vergi numaras─▒na sahip olma ┼čart─▒ aranmaz:

Özel anla┼čmalara dayanan ithalatta,

Kitap ve di─čer yay─▒nlar─▒n ithalat─▒nda,

Ülkemizde aç─▒lan uluslararas─▒ fuar ve sergilerde T.C. Ba┼čbakanl─▒k T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒nca perakende sat─▒┼č─▒na izin verilen mallar─▒n ithalat─▒nda ve

Gümrük Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n ‘’Vergi Kimlik Numaras─▒ Aranmayacak Haller’’ hakk─▒ndaki 21/45 say─▒l─▒ genelgesi uyar─▒nca da, 13.1.2 tarihli 2/53 say─▒l─▒ Bakanlar Kurulu Karar─▒ eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve ─░stisna Tan─▒nacak Haller Hakk─▒nda Karar”da belirtildi─či üzere;

Yurt d─▒┼č─▒ndan Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir ki┼čiye mektupla veya posta paketi ya da h─▒zl─▒ kargo ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒ yoluyla gönderilen ve gerçek k─▒ymeti gönderim ba┼č─▒na toplam 1 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü e┼čya,

Yolcular─▒n beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya alt─▒ ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullan─▒mlar─▒na mahsus, gayri ticari nitelikteki kullan─▒lm─▒┼č veya kullan─▒lmam─▒┼č zati e┼čya,

Kanuni ikametgah─▒n─▒ Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek ki┼čilere ait al─▒nd─▒─č─▒ tarihte üç ya┼č─▒ndan büyük olmayan kullan─▒lm─▒┼č motorlu veya motorsuz özel kara nakil vas─▒talar─▒,

Kanuni ikametgah─▒n─▒ Türkiye gümrük bölgesine nakleden gerçek ki┼čilere ait kullan─▒lm─▒┼č ev e┼čyas─▒,

Evlilik ( ikametgah─▒ Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmi┼č olan veya evlenmek üzere yabanc─▒ ülkedeki asli ikametgah─▒n─▒ terk ile Türkiye'ye gelmi┼č ve burada evlenmi┼č olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir y─▒l içinde yine ikametgah─▒ Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmi┼č bulunan) nedeni ile ithal edilen e┼čya,

Kanuni ikametgah─▒ Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek ki┼čilerin, bir i┼č veya mesle─či icra etmek amac─▒ ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi d─▒┼č─▒nda kald─▒ktan sonra getirece─či kullan─▒lm─▒┼č ev e┼čyas─▒,

ithalinde “vergi kimlik numaras─▒” aranmamas─▒ gerekmektedir.

3. Tacir olmayan gerçek ki┼čiler hangi mallar─▒ ithal edebilirler?

Tacir olmayan gerçek ki┼čiler, özelli─či ve niteli─či itibariyle, özel, ┼čahsi ve ailevi kullan─▒ma mahsus oldu─ču anla┼č─▒lan veya hediye amaçl─▒ olarak getirildi─či aç─▒kça belli olan maddeleri ithal edebilirler.

II- ─░THALATLA ─░LG─░L─░ ESASLAR

4. ─░thalatta herhangi bir k─▒s─▒tlama var m─▒d─▒r?

Kamu ahlak─▒, kamu düzeni veya kamu güvenli─či; insan, hayvan ve bitki sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒ veya s─▒nai ve ticari mülkiyetin korunmas─▒ amaçlar─▒yla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde al─▒nan önlemlerin kapsam─▒ d─▒┼č─▒ndaki mallar─▒n ithali serbesttir. (─░thalat Rejimi Karar─▒-Madde.5)

5. Eski, kullan─▒lm─▒┼č, yenile┼čtirilmi┼č, kusurlu (defolu) ve yat─▒k (zamanla dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒n─▒ yitirmi┼č) mallar─▒n ithali için hangi kurumdan izin almak gereklidir?

Eski, kullan─▒lm─▒┼č, yenile┼čtirilmi┼č, kusurlu (defolu) ve yat─▒k (zamanla dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒n─▒ yitirmi┼č) mallar─▒n ithali için T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ ─░thalat Genel Müdürlü─čü’nden izin almak gerekmektedir.

6. Eski, kullan─▒lm─▒┼č veya yenile┼čtirilmi┼č olan hangi maddeler kaç ya┼č─▒na kadar izin al─▒nmaks─▒z─▒n ithal edilebilir?

T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’nca yay─▒mlanan “Eski, Kullan─▒lm─▒┼č veya Yenile┼čtirilmi┼č Olarak ─░thal Edilebilecek Maddelere ─░li┼čkin ─░thalat Tebli─či (26/9)” uyar─▒nca, Tebli─č’de yer alan maddeler eski, kullan─▒lm─▒┼č veya yenile┼čtirilmi┼č olarak 1 ya┼č─▒na kadar (1 ya┼č dahil) ithal edilebilir.

7. ─░thalat yapmak isteyen ki┼čiler nereye ba┼čvurur?

─░thalat yapmak isteyen ki┼čiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almalar─▒ gereken belgelerle birlikte do─črudan gümrük idarelerine ba┼čvururlar.

8. Hangi mallar─▒n ithalat─▒ yasakt─▒r?

A┼ča─č─▒da ki mallar─▒n ithali yasakt─▒r:

(a) Esrar ve Müstahzar Afyon : 2313 say─▒l─▒ Uyu┼čturucu Maddeleri Murakabesi Hakk─▒nda Kanun ve 1961 say─▒l─▒ Uluslararas─▒ Uyu┼čturucu Maddeler Tek Sözle┼čmesi hükümleri çerçevesinde yasaklanm─▒┼čt─▒r.

(b) ─░pek Böce─či Tohumu : Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’nca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal izinleri hariç, ipek böce─či tohumunun ithali 859 say─▒l─▒ “─░pek Böce─či Tohumu Yeti┼čtirilmesi ve Muayene ve Sat─▒lmas─▒ Hakk─▒nda Kanun”a göre yasakt─▒r.

(c) Zirai Amaçla Kullan─▒lan Her Türlü Toprak, Yaprak, Sap, Saman, Ot ve Tabii Gübre: Zirai Karantina Yönetmeli─či hükümleri çerçevesinde, kültür ortam─▒ torf ve perlit hariç olmak üzere, zirai amaçla kullan─▒lan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot ve tabii gübrenin ithali yasakt─▒r.

(d) Oyun Alet ve Makineleri : 172 say─▒l─▒ “Rulet, Tilt, Lang─▒rt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakk─▒nda Kanun” hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, lang─▒rt ve benzeri baht ve talihe ba─čl─▒ veya maharet isteyen otomatik veya yar─▒ otomatik el ve ayakla kullan─▒lan oyun alet ve makinelerinin ithali yasakt─▒r.

(e) Sahte etiket ve ambalaj maddesi : 4458 say─▒l─▒ Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyar─▒nca sahte etiket ve ambalaj maddesinin ithalat─▒ yasak bulunmaktad─▒r .

(f) Ozon Tabakas─▒n─▒ ─░ncelten Boyar Maddeler : T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her y─▒l yay─▒mlanan “Ozon Tabakas─▒n─▒ ─░ncelten Maddelerin ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č” uyar─▒nca; Tebli─č eklerinden Ek-A’da yer almayan ülkelerden Ek-I’ ve Ek-II’de GT─░P ve isimleri belirtilen maddelerin, Ek-B’de yer almayan ülkelerden Ek-III ve Ek-IV GT─░P ve isimleri belirtilen maddelerin ithalat─▒ yap─▒lamaz.

(g) Baz─▒ Boyar Maddeler : T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her y─▒l yay─▒mlanan “Baz─▒ Boyar Maddelerin ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č” ekindeki II say─▒l─▒ listede yer alan maddelerin ithalat─▒ yasakt─▒r.

(h) Kimyasal Silahlar Sözle┼čmesi Ekinde Yer Alan I ve II Say─▒l─▒ Liste Kapsam─▒ Kimyasal Maddeler: T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her y─▒l yay─▒mlanan “Kimyasal Silahlar Sözle┼čmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č” ekindeki Ek-I say─▒l─▒ listede kay─▒tl─▒ maddelerin ithali ve Ek-II say─▒l─▒ liste kapsam─▒ maddelerin Ek-A’da belirtilen ülkelerden ithali yasakt─▒r. Ek-I’de yer alan maddelerin ara┼čt─▒rma, t─▒bbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Ek-A’da belirtilen bu Sözle┼čmeye taraf ülkelerden yap─▒lacak ithalat─▒ T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n iznine tabidir.

(i) Baz─▒ At─▒k ve Maddeler : T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her y─▒l yay─▒mlanan “Çevrenin Korunmas─▒ Yönünden Kontrol Alt─▒nda Tutulan Madde ve At─▒klara ─░li┼čkin Tebli─č” eki “─░thali Yasak ve At─▒k Maddeler” listesi kapsam─▒nda yer alan e┼čyan─▒n ithalat─▒ yasakt─▒r.

9. ─░thali sadece belli kurum ve kurulu┼člar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilmesine izin verilen e┼čyalar ile kurumlar hangileridir?

A┼ča─č─▒daki e┼čyalar─▒n ithali belli kurum ve kurulu┼člara b─▒rak─▒lm─▒┼čt─▒r:

(a)

K─▒na k─▒na kabuklar─▒, potasyum iyodür, k─▒na k─▒na alkoloidleri ve bunlar─▒n türevleri

_

K─▒z─▒lay Genel Müdürlü─čü

    
(b)

425 say─▒l─▒ ─░spirto ve ─░spirtolu ─░çkilerin ─░nhisar─▒ Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar

_

Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol ─░┼čletmeleri Genel Müdürlü─čü

    
(c)

─░çki imalinde kullan─▒lan alkollü birle┼čik müstahzarlar

_

Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol ─░┼čletmeleri Genel Müdürlü─čü ile bu kurulu┼č taraf─▒ndan inhisar kapsam─▒nda olmad─▒─č─▒na karar verilmesi durumunda me┼črubat sanayine dahil kurulu┼člar

    
(d)

Zehirli gazlar

_

Milli Savunma, Sa─čl─▒k , Tar─▒m ve Köyi┼čleri, Orman, Maliye, ─░çi┼čleri Bakanl─▒klar─▒ veya Gümrük Müste┼čarl─▒─č─▒n─▒n ihtiyac─▒ için bu kurulu┼člar taraf─▒ndan

    
(e)

─░┼členmemi┼č K─▒ymetli Maden

_

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas─▒ ve K─▒ymetli Madenler Borsas─▒ üyesi k─▒ymetli maden arac─▒ kurulu┼člar─▒
    
(f)

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yap─▒lm─▒┼č purolar, uçlar─▒ aç─▒k purolar, sigarillolar ve sigaralar, di─čer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmi┼č tütün, tütün hülasa ve salçalar─▒

_

─░malatç─▒lar (─░thal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ─░┼čletmeleri Genel Müdürlü─čünün ilgilendirildi─či Bakanl─▒ktan, tütün ve tütün mamulleri üretmek üzere fabrika açma ve i┼čletme izni al─▒nd─▒─č─▒na dair belge aranacakt─▒r)
    
(g)

482.52.2.9.11 ve 482.52.8.9.11. GT─░P’li yaln─▒z banknot ka─č─▒tlar─▒, devlet iç borçlanma senetleri ile özelle┼čtirme idaresince ç─▒kar─▒lan menkul k─▒ymetlerin bas─▒m─▒nda kullan─▒lan ka─č─▒tlar

- 482.52.2.9.11 ve 482.52.8.9.11.GT─░P’li yaln─▒z çek ka─č─▒tlar─▒,

_

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas─▒ Bankalar ve özel finans kurumlar─▒
    
(h)

T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒nca her y─▒l yay─▒mlanan “Harp Silahlar─▒, Bunlar─▒n Aksam ve Parçalar─▒n─▒n ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č” kapsam─▒ 931.... GT─░P’li harp silahlar─▒ (revolverler, tabancalar ve 93.7 pozisyonundaki silahlar hariç) ile 935.9.1.., 936.3.1.1., 936.3.3.. ve 936.9.1.. GT─░P’li harp silahlar─▒na ait aksam ve parçalar

_

Milli Savunma Bakanl─▒─č─▒, Jandarma Genel Komutanl─▒─č─▒, Sahil Güvenlik Komutanl─▒─č─▒, M─░T Müste┼čarl─▒─č─▒, Emniyet Genel Müdürlü─čü ve Ola─čanüstü Hal Bölge Valili─či veya bu kuru┼člarca yetki verilen kurum ve kurulu┼člar
    
(i)

T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan her y─▒l yay─▒mlanan “Haritalar ve Benzeri Doküman─▒n ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č”de belirtilen e┼čya

_

─░thal taleplerinde deniz haritalar─▒ için Deniz Kuvvetleri Komutanl─▒─č─▒’n─▒n (Seyir Hidrografi ve O┼činografi Dairesi Ba┼čkanl─▒─č─▒) di─čer haritalar için ise Milli Savunma Bakanl─▒─č─▒’n─▒n (Harita Genel Komutanl─▒─č─▒) uygunluk belgesi aran─▒r.

1. Geçici olarak yurda giren mallar─▒n kesin ithali için hangi mercilere ba┼čvurmak gereklidir?

Mali mükellefiyetleri teminata ba─članmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsam─▒nda gelenler dahil);

Kesin ithalinin talep edildi─či tarihte yeni ve kullan─▒lmam─▒┼č mallar─▒n bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (k─▒s─▒tlay─▒c─▒ hükümler sakl─▒ kalmak kayd─▒yla) gümrük idarelerince sonuçland─▒r─▒l─▒r.

Bunun d─▒┼č─▒ndaki tüm kesin ithal ba┼čvurular─▒, biri as─▒l iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda giri┼či s─▒ras─▒nda düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyar─▒nca gerekli harc─▒n yat─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ gösteren makbuzun asl─▒ ile birlikte T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’na yap─▒l─▒r. Müste┼čarl─▒k uygun gördü─čü talepleri, ba┼čvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.

III- ─░THALATTA MAL─░ YÜKÜMLÜLÜKLER

11. ─░thalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ödenir?

─░thalat bedelleri, ithalata arac─▒l─▒k eden bankalar ve özel finans kurumlar─▒n─▒n kendi kaynaklar─▒ndan ve Bakanl─▒kça belirlenecek usuller dahilinde ilgililere ait döviz hesaplar─▒ndan bankac─▒l─▒k teamüllerine ve al─▒c─▒ ile sat─▒c─▒ aras─▒ndaki anla┼čmalara uygun ┼čekilde Türk paras─▒ veya döviz olarak ödenir. (Türk Paras─▒ K─▒ymetini Koruma Hk. 32 no.lu Karar, Madde.9)

12. ─░thalatta uygulanan gümrük vergileri hakk─▒ndaki bilgilere nereden ula┼č─▒l─▒r ?

─░thalatta uygulanacak gümrük vergisi oranlar─▒, ─░thalat Rejimi Karar─▒’na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir.

13. ─░thalatta uygulanan gümrük vergileri nas─▒l hesaplan─▒r ?

─░thal konusu e┼čyan─▒n gümrük vergisi, gümrük yükümlülü─čünün do─čdu─ču tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, e┼čyan─▒n CIF k─▒ymeti üzerinden hesaplan─▒r.

14. ─░thalatta gümrük vergisi nereye ödenir?

Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanl─▒klar─▒na veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Liras─▒ olarak ödenir.

15. ─░thalatta al─▒nan Katma De─čer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir?

─░thalatta al─▒nan Katma De─čer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve ayn─▒ zamanda, gümrük idarelerinde gümrük saymanl─▒klar─▒na veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Liras─▒ olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

16. ─░thalatta al─▒nan Katma De─čer Vergisi (KDV) Oran─▒ nas─▒l belirlenir?

─░ç piyasadaki Katma De─čer Vergisi (KDV) oranlar─▒, aynen, ithal e┼čyas─▒n─▒n gümrüklenmi┼č de─čeri için de uygulanmaktad─▒r. ─░thalatta Katma De─čer Vergisi (KDV) matrah─▒ a┼ča─č─▒daki unsurlar─▒n toplam─▒d─▒r:

(a) ─░thal edilen mal─▒n gümrük vergisine esas olan k─▒ymeti; gümrük vergisinin k─▒ymet esas─▒na göre al─▒nmamas─▒ veya mal─▒n gümrük vergisinden muaf olmas─▒ halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) de─čeri; bunun belli olmad─▒─č─▒ hallerde ise mal─▒n gümrükçe tespit edilecek de─čeri,(b) ─░thalat s─▒ras─▒nda ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yap─▒lan di─čer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat fark─▒, kur fark─▒ gibi ödemeler.

17. ─░thalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nas─▒l belirlenir?

Toplu Konut Fonu; yürürlükteki ─░thalat Rejimi Karar─▒ Ek’indeki III Say─▒l─▒ Liste’de yer alan i┼členmi┼č tar─▒m ürünlerinin, IV Say─▒l─▒ Liste’de yer alan bal─▒kç─▒l─▒k ve su ürünlerinin ithalat─▒nda tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülü─čünün do─čdu─ču tarihte geçerli tutar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167.Maddesi’nde yer alan hallerde ; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dola┼č─▒ma sokulacak e┼čyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilmez.

18. ─░thalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir?

─░thalatta Toplu Konut Fonu tutarlar─▒, gümrük yükümlülü─čünün do─čdu─ču tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanl─▒klar─▒na veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Liras─▒ olarak ödenir.

19. Kaynak Kullan─▒m─▒n─▒ Destekleme Fonu ( KKDF ) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oran─▒ nedir?

Kabul kredili,vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme ┼čekillerine göre yap─▒lan ithalatlarda Kaynak Kullan─▒m─▒n─▒ Destekleme Fonu’na ( KKDF ) kesinti yap─▒l─▒r.Oran─▒ % 3 ‘tür.

2. Hangi ürünlerin ithalat─▒nda Kaynak Kullan─▒m─▒n─▒ Destekleme Fonu (KKDF) tahsil edilmez ?

Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, bu─čday ve arpa ile bu─čday ve arpan─▒n Dahilde ─░┼čleme Rejimi kapsam─▒nda yurt içinde i┼členmesi sonucu elde edilen ikincil i┼člem görmü┼č ürünlerin ithalat─▒n─▒n finansman─▒ amac─▒yla kulland─▒r─▒lacak krediler ve ithalat i┼člemlerinden Kaynak Kullan─▒m─▒n─▒ Destekleme Fonu tahsil edilmez.

21. ─░thalatta Kaynak Kullan─▒m─▒n─▒ Destekleme Fonu ( KKDF ) nereye ödenir?

─░thalatta Kaynak Kullan─▒m─▒n─▒ Destekleme Fonu ( KKDF ) tutarlar─▒, gümrük yükümlülü─čünün do─čdu─ču tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanl─▒klar─▒na veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Liras─▒ olarak ödenir.

22. Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) nedir, ne zaman yürürlü─če girmi┼čtir?

Tüm mal ve hizmetleri de─čil de sadece 476 say─▒l─▒ Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer alan mallar─▒ konu edinen vergilere "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)" ad─▒ verilmektedir.1.8.22 tarihinden itibaren yürürlü─če girmi┼čtir.

23. ─░thalatta Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) hangi ürünleri kapsamaktad─▒r? Vergi oranlar─▒ nedir?

─░thalatta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) , tütün mamulleri, alkollü ve kolal─▒ içkiler, akaryak─▒tlar, do─čal gaz, LPG, madeni ya─člar ve solventler, motorlu araçlar, havyar, kozmetik ürünleri, beyaz e┼čyalar (buzdolab─▒, çama┼č─▒r makinesi, bula┼č─▒k makinesi, termosifon v.b su ─▒s─▒t─▒c─▒lar─▒,) kur┼čun kristalden el imali sofra ve mutfak e┼čyalar─▒, postlar, kürkler, k─▒ymetli ta┼člar, tra┼č makines─▒, elektrikli ev aletleri, tv, video kamera, cep telefonu v.b. elektronik aletleri kapsamaktad─▒r.Uygulanmakta olan vergi oranlar─▒ ise;12.6.22 tarih ve 24783 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer almaktad─▒r.

IV- ─░THALATLA ─░LG─░L─░ MEVZUAT

24. ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki I Say─▒l─▒ Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranlar─▒ yer almaktad─▒r?

─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki I Say─▒l─▒ Liste’de i┼členmemi┼č tar─▒m ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranlar─▒ yer almaktad─▒r.

25. ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki II Say─▒l─▒ Liste’nin kapsam─▒ nedir?

─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki II Say─▒l─▒ Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranlar─▒ yer almaktad─▒r. II Say─▒l─▒ listede yer alan maddelerin, ayn─▒ zamanda V Say─▒l─▒ listede yer almas─▒ durumunda, II ve V Say─▒l─▒ listelerdeki gümrük vergisi oranlar─▒ndan daha dü┼čük olan─▒ uygulan─▒r.

26. ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’nde III Say─▒l─▒ Liste’nin kapsam─▒ nedir?

─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki III Say─▒l─▒ Liste’de i┼členmi┼č tar─▒m ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranlar─▒ ile tar─▒m pay─▒ olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarlar─▒ yer almaktad─▒r.

III say─▒l─▒ liste kapsam─▒ maddelerin kar┼č─▒lar─▒nda (T1), (T2) i┼čaretlerinin bulundu─ču durumlarda, i┼členmi┼č tar─▒m ürünlerinin bünyesinde yer ald─▒─č─▒ kabul edilen ve Bile┼čim Tablosunda 31.12.25 tarih ve 264 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan 25/9825 say─▒l─▒ ─░thalat Rejimi Karar─▒’na Ek Karar ekinde yer alan EK: 1’de belirtilen; temel tar─▒m ürünleri miktarlar─▒n─▒n esas al─▒nmas─▒ suretiyle tespit edilecek kod numaralar─▒na, ayn─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan 25/9825 say─▒l─▒ ─░thalat Rejimi Karar─▒’na Ek Karar ekinde yer alan EK:2'de yer alan tabloda tekabül eden toplu konut fonu miktarlar─▒ tahsil olunur.

27. ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki IV Say─▒l─▒ Liste’nin kapsam─▒ nedir?

─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki IV Say─▒l─▒ Liste’de bal─▒kç─▒l─▒k ve su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranlar─▒ ile Toplu Konut Fonlar─▒ (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktad─▒r. Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anla┼čmas─▒’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde EFTA ülkelerinden yap─▒lan ithalatta Toplu Konut Fonu al─▒nmamaktad─▒r.

28. ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki V Say─▒l─▒ Liste’nin kapsam─▒ nedir?

─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki V Say─▒l─▒ Liste’de gümrük vergileri ask─▒ya al─▒nan ve a─č─▒rl─▒kl─▒ olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullan─▒lan baz─▒ maddelere uygulanan gümrük vergisi oranlar─▒ yer almaktad─▒r.

V Say─▒l─▒ Liste, Türkiye ile Avrupa Birli─či aras─▒nda olu┼čturulan gümrük birli─či çerçevesinde, sanayicilerin ihtiyac─▒n─▒ kar┼č─▒lamak üzere, Avrupa Birli─či ile mutabakat sonucu haz─▒rlanm─▒┼čt─▒r.

29. ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki VI Say─▒l─▒ Liste’nin kapsam─▒ nedir?

─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki’ndeki VI Say─▒l─▒ Liste’de sivil hava ta┼č─▒tlar─▒nda kullan─▒lmaya mahsus baz─▒ ürünler yer almaktad─▒r.

Sivil hava ta┼č─▒tlar─▒nda kullan─▒lan baz─▒ e┼čyalar─▒n nihai kullan─▒m kapsam─▒nda gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birli─či uygulamas─▒n─▒n üstlenilmesini teminen bu liste haz─▒rlanm─▒┼čt─▒r.

3. Yurt içinde düzenlenen uluslararas─▒ fuarlarda perakende sat─▒┼č yap─▒labilir mi?

Ülkemizde düzenlenen uluslararas─▒ fuar veya sergilere yabanc─▒ ülke veya firmalar sadece te┼čhir amac─▒yla kat─▒labilirler. Perakende sat─▒┼č yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabanc─▒ ülke veya firmalar─▒n te┼čhir ettikleri mallar─▒n─▒n gümrük mevzuat─▒ çerçevesinde kati ithali yap─▒labilir.

31. Radyoaktif maddeler ile bunlar─▒n kullan─▒ld─▒─č─▒ cihazlar─▒n ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen uygunluk yaz─▒s─▒ hangi kurumdan al─▒n─▒r?

“Radyoaktif Maddeler ile Bunlar─▒n Kullan─▒ld─▒─č─▒ Cihazlar─▒n ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yaz─▒s─▒’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan al─▒n─▒r.

32. Baz─▒ haberle┼čme cihazlar─▒n─▒n ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Onay Belgesi ’’ hangi kurum taraf─▒ndan düzenlenir?

“Baz─▒ Haberle┼čme Cihazlar─▒n─▒n ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č”de belirtilen cihazlar─▒n ithalat─▒nda , gümrük idarelerince talep edilen “Onay Belgesi’’ Telekomünikasyon Kurumu taraf─▒ndan düzenlenir.

33. Hangi maddelerin ithalat─▒nda “Bak─▒m, Onar─▒m ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi” talep edilir?

“─░thalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere ─░li┼čkin Tebli─č”de belirtilen maddelerin (gazya─č─▒ ve do─čalgaz sobalar─▒, kombi cihazlar─▒, klima , ev tipi buzdolaplar─▒, çama┼č─▒r y─▒kama ve kurutma makinalar─▒, ev tipi diki┼č makinalar─▒, elktrik süpürgeleri, metal i┼člemeye mahsus torna tezgahlar─▒, yazar kasalar, telsiz telefon, televizyon al─▒c─▒lar─▒, traktörler, binek otomobilleri, elektrik sayaçlar─▒, foto─čraf makinalar─▒ v.b) gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒nca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas─▒ Genel Müdürlü─čü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aran─▒r. Bu belgenin bir örne─či gümrük beyannamesine eklenir.

34. Hangi tür ithalatlar “Bak─▒m, Onar─▒m ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi”nden muaf tutulmaktad─▒r?

Kamu sektörüne dahil kurulu┼člardan genel bütçeli idareler taraf─▒ndan yap─▒lacak ithalatlar,

Geçici ithalat rejimi kapsam─▒nda yap─▒lacak ithalatlar,

Yat─▒r─▒m─▒ Te┼čvik Belgesi ile Dahilde ─░┼čleme ─░zin Belgesi ve Hariçte ─░┼čleme ─░zin Belgesi kapsam─▒nda yap─▒lacak ithalatlar,

Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük Vergilerinden muafiyet ve i─░stisnalar) çerçevesinde yap─▒lacak ithalatlar,

"Bak─▒m Onar─▒m ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi"nden muaf tutulmaktad─▒r.

35. Sat─▒┼č sonras─▒ montaj, bak─▒m ve onar─▒m hizmetlerinin zorunlu oldu─ču sanayi mallar─▒ ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi mallar─▒ için istenecek servis istasyonlar─▒ say─▒s─▒ mevzuatta nerede yer almaktad─▒r?

14.6.23 tarih ve 25138 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒’n─▒n say─▒l─▒ Sanayi Mallar─▒n─▒n Sat─▒┼č Sonras─▒ Hizmetleri Hakk─▒nda Yönetmelik’le konuya ili┼čkin usul ve esaslar düzenlenmi┼čtir.Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlar─▒n─▒n say─▒s─▒, kullan─▒m ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.

36. ─░thal Araçlar için “Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum taraf─▒ndan düzenlenir?

Motorlu Araçlar ve Römorklar─▒ Tip Onay Yönetmeli─či'ne uygunluk bak─▒m─▒ndan, “─░thalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere ─░li┼čkin Tebli─č”de belirtilen araçlar─▒n gümrük beyannamelerinin tescilinde, (─░thalat Yönetmeli─čindeki di─čer hükümler sakl─▒ kalmak ┼čart─▒yla) Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒nca vize edilmi┼č proforma fatura gümrük idarelerince aran─▒r. Vize edilmi┼č faturalara istinaden gümrü─čün denetimi alt─▒ndaki yerlere getirilen maddelerin, Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒ yetkililerince muayene ve kontrol edilerek uygun bulunmas─▒ halinde, bu Bakanl─▒k taraf─▒ndan "─░thal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi" düzenlenir.

37. Sivil hava ta┼č─▒tlar─▒nda kullan─▒lmaya mahsus maddelerin ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden al─▒n─▒r?

“Sivil Hava Ta┼č─▒tlar─▒nda Kullan─▒lmaya Mahsus Maddelerin ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č”de belirtilen sivil hava ta┼č─▒tlar─▒nda kullan─▒lmaya mahsus maddelerin ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yaz─▒s─▒” , Ula┼čt─▒rma Bakanl─▒─č─▒ Sivil Havac─▒l─▒k Genel Müdürlü─čü’nden al─▒n─▒r.

38. Kimler elektrik enerjisi ithal edilebilir ve ba┼čvuru mercii neresidir?

4.9.22 tarihli 24866 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan “Elektrik Enerjisi ─░thalat ve ─░hracat Yönetmeli─či”nin 5.Maddesi uyar─▒nca, lisanslar─▒nda yer almas─▒ ┼čart─▒yla;

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.┼×. ve özel sektör toptan sat─▒┼č ┼čirketleri,

Perakende sat─▒┼č ┼čirketleri ve perakende sat─▒┼č lisans─▒ sahibi da─č─▒t─▒m ┼čirketleri (36 kv ve alt─▒ndaki gerilim seviyesinden)

elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalat─▒na ili┼čkin izin talepleri, Enerji Piyasas─▒ Düzenleme Kurulu’na yap─▒l─▒r.

39. Banknot ve benzeri k─▒ymetli evraka mahsus ka─č─▒tlar─▒n ithalat─▒nda gümrük idarelerince hangi kurumun uygunluk yaz─▒s─▒ talep edilir?

─░thalat 26/1 say─▒l─▒ Tebli─č’de yer alan; banknot ve benzeri k─▒ymetli evraka mahsus ka─č─▒tlar─▒n ithalinde gümrük idarelerince, T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n uygunluk yaz─▒s─▒ talep edilir.

4. Baz─▒ patlay─▒c─▒ maddeler, ate┼čli silahlar, b─▒çaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aran─▒r?

─░thalat 26/11 say─▒l─▒ Tebli─č’de yer alan; patlay─▒c─▒ maddeler, ate┼čli silahlar, b─▒çaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒, Emniyet Genel Müdürlü─čü’nün Uygunluk Belgesi aran─▒r.

41. ─░┼čçi sa─čl─▒─č─▒n─▒ etkileyen baz─▒ maddelerin ithalat─▒nda hangi merciden izin almak gerekliir?

─░thalat 26/13 say─▒l─▒ Tebli─č’de yer alan i┼čçi sa─čl─▒─č─▒n─▒ etkileyen maddelerin ithalat─▒nda Çal─▒┼čma ve Sosyal Güvenlik Bakanl─▒─č─▒ ─░┼čçi Sa─čl─▒─č─▒ ve ─░┼č Güvenli─či Merkezi’nden Uygunluk Belgesi almak gerekmektedir.

42. Ozon tabakas─▒n─▒ incelten maddelerin ithalat─▒nda hangi kurumlardan Uygunluk Belgesi almak gerekmektedir.?

Ozon Tabakas─▒n─▒ ─░ncelten Maddelerin ─░thalat─▒’na ─░li┼čkin ─░thalat 26/14 say─▒l─▒ Tebli─č’in,

3. maddesinde yer alan tablodaki maddelerin ithalat─▒nda, ─░thalat Genel Müdürlü─čü’nden, ,

4.maddesinde yer alan tablodaki maddelerin ithalat─▒nda Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’ndan,

5.maddesinde yer alan tablodaki maddelerden zirai karantina, ta┼č─▒ma öncesi kullan─▒m ve laboratuar amaçl─▒ ithalatlar hariç olmak üzere yap─▒lacak ithalatlarda T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒'ndan, zirai karantina, ta┼č─▒ma öncesi kullan─▒m ve laboratuar amaçl─▒ ithalatlarda ise Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’ndan ‘’Uygunluk Belgesi’’ al─▒nmas─▒ gerekmektedir.

43. Gübre ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan al─▒n─▒r?

─░thalat 26/16 say─▒l─▒ Tebli─č’de yer alan gübrelerin ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Belgesi’’ Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒'ndan al─▒n─▒r.

44. Kimyasal Silahlar Sözle┼čmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen Uygunluk Belgesi hangi kurum taraf─▒ndan düzenlenir?

─░thalat 26/17” say─▒l─▒ Tebli─č’de yer alan Kimyasal Silahlar Sözle┼čmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalat─▒nda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Belgesi’’ T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan düzenlenir.

45. Harita ve benzeri doküman─▒n ithalat─▒nda hangi kurumlardan Uyguluk Belgesi al─▒nmas─▒ gerekmektedir?

─░thalat 26/5 say─▒l─▒ Tebli─č’de yer alan haritalardan, deniz haritalar─▒n─▒n ithalat─▒nda; Deniz Kuvvetleri Komutanl─▒─č─▒’ndan (Seyir Hidrografi ve O┼činografi Dairesi Ba┼čkanl─▒─č─▒), di─čer haritalar─▒n ithalat─▒nda ise; Milli Savunma Bakanl─▒─č─▒’ndan (Harita Genel Komutanl─▒─č─▒) Uygunluk Belgesi al─▒nmas─▒ gerekmektedir.

46. Gümrük vergisi ask─▒ya al─▒nacak ürünlere ait düzenlemeler nas─▒l yap─▒lmaktad─▒r?

─░thalat 26/18 say─▒l─▒ Tebli─č ‘de yer alan, gümrük vergisi ask─▒ya al─▒nacak ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birli─či aras─▒nda ihdas edilen Gümrük Birli─či çerçevesinde Avrupa Birli─či'nin gümrük vergilerini geçici olarak ask─▒ya ald─▒─č─▒ ürünlere paralel olarak , ─░thalat Rejimi Karar─▒ Eki V say─▒l─▒ liste ile yap─▒lmaktad─▒r.

47. Türkiye ile Avrupa Birli─či (AB) aras─▒nda olu┼čturulan Gümrük Birli─či (GB) çerçevesinde, Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda ülkemiz taraf─▒ndan tan─▒nan tek tarafl─▒ gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan ülkelere ait bilgiler nerede bulunur?

Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda ülkemiz taraf─▒ndan tan─▒nan tek tarafl─▒ gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan e┼čyalar ile ülkelere ait bilgiler ─░thalat Rejimi Karar─▒ ile belirlenmi┼čtir. GTS kapsam─▒nda tan─▒nan tavizli tarifeler, ─░thalat Rejimi Karar─▒ ekinde yer alan II say─▒l─▒ Listede "GTS Ülkeleri" sütununa i┼členerek yürürlü─če konulmu┼čtur. GTS'den yararlanacak Geli┼čme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Te┼čvik Düzenlemelerinden Yaralanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Geli┼čmi┼č Ülkeler (E.A.G.Ü.), s─▒ras─▒yla ─░thalat Rejimi Karar─▒ EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C say─▒l─▒ Listelerde yer almaktad─▒r. Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda tercihli tarifeler, bu Listelerde belirtilen ülkeler men┼čeli e┼čyalar─▒n ithalat─▒nda uygulan─▒r.

48. Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda ülkemiz taraf─▒ndan tan─▒nan tek tarafl─▒ gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan e┼čyalar ve ait olduklar─▒ sektörler hakk─▒ndaki ait bilgilere nereden ula┼č─▒l─▒r?

Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda ülkemiz taraf─▒ndan tan─▒nan tek tarafl─▒ gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan e┼čyalar ile bunlar─▒n ait olduklar─▒ sektörler ─░thalat Rejimi Karar─▒ EK: 4'te yer almaktad─▒r.

Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda ülkemiz taraf─▒ndan tan─▒nan tek tarafl─▒ gümrük vergisi tavizleri, ─░thalat Rejimi Karar─▒ (EK: 3 A) say─▒l─▒ Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

49. Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda Türkiye’ye yap─▒lacak ithalatlarda e┼čyan─▒n tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?

Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda Türkiye’ye yap─▒lacak ithalatlarda e┼čyan─▒n tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Men┼če Belgesi"’nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

5. Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda Türkiye’ye yap─▒lacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Men┼če Belgesi"’nin düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur?

3.12.21 tarih ve 24626 say─▒l─▒ Resmi Gazete ‘de yay─▒mlanan Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi Kapsam─▒nda Tercihli Rejimden Yararlanacak E┼čyan─▒n Men┼čeinin Tespitine ─░li┼čkin 21/3485 say─▒l─▒ Karar’da ’Form A Men┼če Belgesi"’nin düzenlenmesine ait esaslar yer alm─▒┼č olup EK III' te de bir örne─či verilmi┼čtir.

51. Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda Türkiye’ye yap─▒lacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Men┼če Belgesi" kimler taraf─▒ndan düzenlenir?

Genelle┼čtirilmi┼č Tercihler Sistemi (GTS) kapsam─▒nda Türkiye’ye yap─▒lacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Men┼če Belgesi" ihracat─▒n gerçekle┼čtirildi─či ülkedeki gümrük idarelerince veya di─čer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenir.

52. Hangi maddelerin ithalat─▒nda gümrük idarelerince ‘’─░thalat ─░zleme Belgesi’’ talep edilir?

─░thalat: 26/2) say─▒l─▒ Tebli─č EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonlar─▒ ve isimleri belirtilen maddeleri, kar┼č─▒lar─▒nda gösterilen ülke men┼čeli olarak ve k─▒ymet seviyesinin alt─▒nda beyan etmek suretiyle Serbest Dola┼č─▒ma Giri┼č Rejimi çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce, D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ ─░thalat Genel Müdürlü─čüne (Genel Müdürlük) bildirimde bulunarak "─░thalat ─░zleme Belgesi" almalar─▒ gerekmektedir.

53. ─░thalat: 26/2) say─▒l─▒ Tebli─č EK-1'de yer almas─▒na ra─čmen ‘’─░thalat ─░zleme Belgesi’’ nden muaf tutulan maddeler var m─▒d─▒r?

─░thalat: 26/2) say─▒l─▒ Tebli─č EK-1'de yer almas─▒na ra─čmen CIF de─čeri 5 ABD Dolar─▒'n─▒ geçmeyen e┼čyan─▒n serbest dola┼č─▒ma giri┼činde ─░thalat ─░zleme Belgesi talep edilmez.

54. Ham petrol ve akaryak─▒t ve akaryak─▒t say─▒lan ihrakiye kimler taraf─▒ndan ithal edilebilir?

a) Ham petrol; rafinerici lisans─▒ sahipleri ve Petrol Kanununa göre arama veya i┼čletme ruhsatnamesi sahibi üreticiler,b) Akaryak─▒t; rafinerici ile lisans─▒nda i┼členmi┼č olmak ve pazarlama projeksiyonlar─▒ ile uyumlu oldu─čunu bildirmek kayd─▒yla, da─č─▒t─▒c─▒ lisans─▒ sahipleri,c) Akaryak─▒t say─▒lan ihrakiye; rafinerici ile lisans─▒nda i┼členmi┼č olmak ve pazarlama projeksiyonlar─▒ ile uyumlu oldu─čunu bildirmek kayd─▒yla da─č─▒t─▒c─▒ ve ihrakiye teslimi lisans─▒ sahipleri,

taraf─▒ndan ithal edilebilir.

55. Madeni ya─člar kimler taraf─▒ndan ithal edilebilir?

Gümrük Tarife ─░statistik Pozisyonu 27 ile ba┼člayan grupta yer alan madeni ya─člar;

a) Madeni ya─č lisans─▒ alm─▒┼č veya lisans─▒na madeni ya─č faaliyeti ile i┼čtigal edebilece─či hususu i┼členmi┼č lisans sahipleri,b) Deniz ve hava araçlar─▒nda kullan─▒lacak türde olmak kayd─▒yla, ihrakiye teslimi lisans─▒ sahipleri veya lisans─▒na ihrakiye teslim faaliyeti ile i┼čtigal edebilece─či hususu i┼členmi┼č lisans sahipleri (bayiler hariç),c) Lehlerine veya ad─▒na hareket eden ki┼čiler ad─▒na tanzim edilmi┼č uygunluk yaz─▒s─▒ sahipleri,

taraf─▒ndan ithal edilebilir.

56. Akaryak─▒t haricinde kalan Benzol (benzen), Toluol (toluen) ,Solvent nafta(çözücü nafta) v.b petrol ürünlerinin ithalinde gümrükler taraf─▒ndan talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan al─▒n─▒r?

Akaryak─▒t haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalinde gümrükler Enerji Piyasas─▒ Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) uygunluk yaz─▒s─▒ aran─▒r. Bu yaz─▒n─▒n bir örne─či gümrük beyannamesine eklenir.

57. Alkol ve alkollü içkilerin ithalat─▒nda gümrükler taraf─▒ndan talep edilen uygunluk belgesi nereden al─▒n─▒r?

Alkol, alkollü içki ve metanol ithalat─▒nda gümrükler taraf─▒ndan talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü ─░çkiler Piyasas─▒ Düzenleme Kurumu’ndan al─▒n─▒r.

58. K─▒ymetli madenler, ta┼člar ve e┼čyalar─▒n ithalat─▒ serbest midir?

K─▒ymetli madenler (her tür ve ┼čekilde alt─▒n ve platin) k─▒ymetli ta┼člar ve bunlardan mamul e┼čyalar─▒n Türkiye’ye ithalat─▒ serbesttir.

59.Yolcular, beraberlerinde k─▒ymetli madenlerden ve ta┼člardan yap─▒lm─▒┼č e┼čyalar─▒ yurda getirebilirler mi?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait de─čeri 15. ABD Dolar─▒n─▒ a┼čmayan ve ticari amaç ta┼č─▒mayan ziynet e┼čyas─▒ niteli─činde k─▒ymetli madenlerden ve ta┼člardan yap─▒lm─▒┼č e┼čyalar─▒ yurda getirebilirler.

6. ─░┼členmemi┼č k─▒ymetli madenler herkes taraf─▒ndan ithal edilebilir mi?

─░┼členmemi┼č k─▒ymetli madenler K─▒ymetli Madenler Borsas─▒ üyesi K─▒ymetli Maden Arac─▒ Kurulu┼člar─▒ taraf─▒ndan yap─▒l─▒r.

V- T─░CAR─░ OLMAYAN ┼×AHS─░ MAH─░YETTE BAZI E┼×YANIN BEDELS─░Z ─░THAL─░

(Ki┼čisel kullan─▒ma özgü, kullan─▒m alan─▒ ve miktar aç─▒s─▒ndan ticari olmayan e┼čyan─▒n bedelsiz olarak Türkiye gümrük bölgesine serbest dola┼č─▒ma giri┼či esnas─▒nda gümrük vergilerinden muafiyet tan─▒nmas─▒)

61. Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?

Bedelsiz ithalat─▒ yapabilecekler a┼ča─č─▒da belirtilmi┼čtir:

(a) Türkiye’de bir takvim y─▒l─▒nda 6 aydan fazla kalmamalar─▒ kayd─▒yla,yurt d─▒┼č─▒nda en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra ikametgahlar─▒n─▒ Türkiye’ye nakledenler,(b) Yurt d─▒┼č─▒ndaki milli veya milletleraras─▒ kadrolara atanm─▒┼č olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,(c) Türk vatanda┼čl─▒─č─▒na geçmek suretiyle ikametgahlar─▒n─▒ Türkiye’ye nakleden ki┼čiler,

62. Bedelsiz ithalat yoluyla mesleki alet ve makine ithalat─▒ mümkün mü dür?

Yurt d─▒┼č─▒nda iki y─▒l ikamet edenler ile milli veya milletleraras─▒ kadrolara atanan ki┼čiler, el ile kullan─▒lmak için imal edilmi┼č veya özellikle elle ta┼č─▒may─▒ kolayla┼čt─▒r─▒c─▒ tertibatla donat─▒lm─▒┼č alet ve cihazlar─▒ ithal edebilirler.

63. Ticari olmayan bedelsiz ithalat kapsam─▒nda hangi ┼čahsi e┼čyalar ithal edilebilir?

Bedelsiz ithalat kapsam─▒nda, sürücüsünden ba┼čka en çok 7 oturma yeri olan ve insan ta┼č─▒ma amac─▒na yönelik olarak üretilmi┼č otomobiller, stey┼č─▒n arabalar ve yar─▒┼č arabalar─▒ ile motosiklet ve karavan ile en çok 3 tekerle─či olan ve üzerinde bulunan insan─▒n adele gücüyle pedal veya el ile tekerle─či döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu ta┼č─▒malar─▒nda kullan─▒lmayan bisiklet ve azami yüklü a─č─▒rl─▒─č─▒ 75 kg.'─▒ geçmeyen hafif römork ithal edebilirler.

64. Bedelsiz ithalat kapsam─▒nda ta┼č─▒t araçlar─▒ ithalat─▒ kaç y─▒lda bir yap─▒l─▒r?

Bedelsiz ithalat kapsam─▒nda yer alan ta┼č─▒t araçlar─▒ ithalat─▒ ayn─▒ ki┼či taraf─▒ndan 5 y─▒lda bir yap─▒l─▒r.

65. Bedelsiz ithalat kapsam─▒nda ithal edilen araçlarda ya┼č s─▒n─▒rlamas─▒ var m─▒d─▒r?

Bedelsiz ithalat kapsam─▒nda ithal edilen araçlar (kay─▒t ve model y─▒l─▒ dahil) 3 y─▒ldan eski olamazlar.

66. Bedelsiz ithalat kapsam─▒nda ta┼č─▒t araçlar─▒n─▒n ne kadarl─▒k süre için hak sahiplerinin ad─▒na kay─▒tl─▒ olmas─▒ gerekir?

Özel ula┼č─▒m araçlar─▒n─▒n,Türkiye’ye son giri┼č tarihinden en az 6 ay öncesinden talep sahibinin ad─▒na kay─▒tl─▒ olmas─▒ gerekir.

67. Motorlu kara ta┼č─▒tlar─▒, traktörler, motosikletler ve bunlara ait aksam, parça ve aksesuarlar─▒n bedelli veya bedelsiz olarak serbest dola┼č─▒ma giri┼č i┼člemleri hangi gümrük müdürlü─čünden yap─▒l─▒r?

Motorlu kara ta┼č─▒tlar─▒, traktörler, motosikletler ve bunlara ait aksam, parça ve aksesuarlar─▒n bedelli veya bedelsiz olarak serbest dola┼č─▒ma giri┼č i┼člemleri sadece ─░stanbul Gümrük ve Muhafaza Ba┼čmüdürlü─čü'ne ba─čl─▒ Ye┼čilköy Otomotiv ─░htisas Gümrük Müdürlü─čü, ─░zmit Gümrük ve Muhafaza Ba┼čmüdürlü─čü'ne ba─čl─▒ Gebze Otomotiv ─░htisas Gümrük Müdürlü─čü ve ─░zmir Gümrük ve Muhafaza Ba┼čmüdürlü─čü'ne ba─čl─▒ ─░zmir Gümrük Müdürlü─čü'nden yap─▒l─▒r.

VI- T─░CAR─░ BEDELS─░Z ─░THALAT

68. Ticari bedelsiz ithalat kapsam─▒nda neler ithal edilebilir?

A┼ča─č─▒daki maddeler ticari bedelsiz ithalat kapsam─▒ndad─▒r:

Ticari teamüllere uygun numune ve maddeler, hediyeler, reklam e┼čyas─▒,

Daha önce yurda ithal edilmi┼č mallara ait parçalar (imalat hatas─▒ sebebiyle–garanti hükümleri),

Sanayicilerin denemek veya örnek olarak getirtecekleri sanayi mamulleri,

Kamu kurulu┼člar─▒na gönderilen e┼čya,

Daha önce ithal edilmi┼č olan mallar─▒n hasarlar─▒n─▒n noksanl─▒klar─▒n─▒n giderilmesi amac─▒yla gönderilen ayn─▒ cins e┼čya,

Yabanc─▒ firmalar─▒n,Türkiye’deki ┼čubelerine gönderilen büro malzemeleri,

Geçici ç─▒kan vas─▒talar─▒n de─či┼čtirilen motorlar─▒ ithal edilebilir.

69. Ticari bedelsiz ithalat için hangi mercilere ba┼čvurmak gerekmektedir?

Ticari bedelsiz ithalat kapsam─▒nda bulunan madde, e┼čya ve sanayi mamullerinden;

De─čeri 6.,-ABD dolar─▒n─▒ a┼čmayanlar─▒n bedelsiz ithalat─▒ için, Gümrük ─░dareleri veya posta gümrüklerine,

De─čeri 6.,- ABD dolar─▒ndan fazla olanlar─▒n bedelsiz ithalat─▒ için, T.C. Gümrük Müste┼čarl─▒─č─▒, Gümrükler Genel Müdürlü─čü’ne

ba┼čvurulmas─▒ gerekmektedir.

7. Ticari bedelsiz ithal izinlerinin geçerlilik süresi ne kadard─▒r?Bu sürenin uzat─▒lmas─▒ mümkün müdür?

Ticari bedelsiz ithal izinlerinin geçerlilik süresi, sözkonusu müsaadenin ta┼č─▒d─▒─č─▒ tarihten itibaren alt─▒ ayd─▒r. ─░thal izinleri, yürürlük süresi içinde müracaat edilmesi halinde, izin veren merci taraf─▒ndan alt─▒ aya kadar uzat─▒labilir.

VII- ─░THALATTA HAKSIZ REKABET─░N ÖNLENMES─░

71. Damping nedir?

Damping; bir pazar─▒ elde etmek veya eldeki stok mal─▒ elden ç─▒karmak için, piyasa fiyat─▒ndan hatta bazen maliyet fiyat─▒ndan daha ucuza satmakt─▒r.

72. Sübvansiyon nedir?

─░thalata konu ürüne,men┼če veya ihracatç─▒ ülke taraf─▒ndan do─črudan veya dolayl─▒ olarak sa─članan mali katk─▒ (gelir veya fiyat deste─či)’d─▒r.

73. Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalat─▒n─▒n yerli üretim dal─▒na verdi─či zarar nas─▒l önlenir?

Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat─▒n yerli üretim dal─▒na verdi─či zarar, ─░thalatta Haks─▒z Rekabetin Önlenmesi Hakk─▒nda Mevzuat hükümleri çerçevesinde önlenir.

74. ─░thalatta Haks─▒z Rekabetin Önlenmesi Hakk─▒nda Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon ba┼čvurusu nereye ve nas─▒l yap─▒l─▒r?

Dampinge veya sübvansiyona konu ithalattan zarar gördü─čünü iddia eden gerçek ve tüzel ki┼čiler 3.1.1999 tarih ve 23861 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan Yönetmelik’te dampinge konu olan ithalatla iddia edilen zarar aras─▒ndaki nedensel ili┼čkiyi gösteren delillerle birlikte ─░thalat Genel Müdürlü─čü’ne müracaat edilir.

75. Bir ürün dampinge veya sübvansiyona kar┼č─▒ nas─▒l korunur?

─░thalat Genel Müdürlü─čü’nce yap─▒lacak ara┼čt─▒rma ve incelemeler sonucunda; dampingli veya sübvansiyonlu ithalat─▒n varl─▒─č─▒ ve bu ithalat─▒n zarara neden oldu─ču belirlendi─činde, bu zarar─▒n önlenmesi amac─▒yla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave olarak damping marj─▒ veya sübvansiyon miktar─▒ kadar veya zarar─▒ ortadan kald─▒racak daha az bir oran veya miktarda dampinge kar┼č─▒ vergi veya telafi edici vergi uygulamas─▒na gidilir.

76. Dampinge ve sübvansiyona kar┼č─▒ vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yay─▒nlan─▒r?

Dampinge ve sübvansiyona kar┼č─▒ vergi uygulanacak madde ve ülkeler, T.C. Ba┼čbakanl─▒k D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan Resmi Gazete’de Tebli─člerle yay─▒nlan─▒r.

VIII- ─░THALATTA STANDARD─░ZASYON MEVZUATININ TEMEL UNSURLARI

77. ─░thalatta Standardizasyon Mevzuat─▒ nelerden olu┼čur ve mevzuat internet ortam─▒nda nereden takip edilebilir?

─░thalata konu mallardan gerekli görülenlerin standard─▒na veya teknik düzenlemesine uygunlu─čunun veya kalitesinin de─čerlendirilmesi ve belgelendirilmesi;

6 / 7677 say─▒l─▒ Türk Standartlar─▒n─▒n Uygulanmas─▒ Hakk─▒nda Tüzük,

D─▒┼č Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Karar─▒,

D─▒┼č Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli─či ve bu Yönetmelikte de─či┼čiklik yap─▒lmas─▒na ili┼čkin Yönetmelikler,

Teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒'nca yay─▒mlanan Tebli─čler ile verilen talimatlara göre yap─▒lmaktad─▒r.

Bu konudaki tüm mevzuat D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n web sayfas─▒ndan (www.dtm.gov.tr) incelenebilir.

78. D─▒┼č Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Karar─▒’n─▒n ithalat aç─▒s─▒ndan amaçlar─▒ nelerdir?

Bu Karar’─▒n amac─▒; teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk de─čerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde özetle;

a) ─░thalatta uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk de─čerlendirmesi ve denetimlerin uluslararas─▒ ticarete gereksiz engel te┼čkil etmesini önlemek ve ticareti geli┼čtirmek;b) ─░thal ürünlerde dü┼čük kaliteden kaynaklanan haks─▒z rekabeti ve yan─▒lt─▒c─▒ uygulamalar─▒ önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak, c) ─░thal ve yerli ürünler aras─▒nda ayr─▒mc─▒l─▒k yaratmayacak ┼čekilde ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve / veya güvenli olmas─▒n─▒ temin etmek; insan sa─čl─▒─č─▒ ve emniyetinin, hayvan ve bitki varl─▒─č─▒n─▒n ve çevrenin korunmas─▒ ile kamu ahlak─▒, kamu düzeni ve kamu güvenli─či gereklerini yerine getirmek; d) Teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk de─čerlendirmesi ve denetimlerde yetkili kurulu┼člar─▒, yap─▒lacak i┼člemleri ve uygulama usul ve esaslar─▒n─▒ belirlemektir.

79. ─░thalatta uygunluk de─čerlendirmesi niçin yap─▒lmaktad─▒r?

─░thalatta uygunluk de─čerlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sa─čl─▒─č─▒n─▒n ve emniyetinin, hayvan veya bitki varl─▒─č─▒n─▒n veya çevrenin korunmas─▒n─▒, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin do─čru bilgilendirilmesini sa─člamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yap─▒l─▒r.

8. ─░thalatta uygunluk de─čerlendirmesi i┼člemlerinde uygulanan prosedür nedir?

─░┼člemlere, ithalatç─▒ veya temsilcisinin, ilgili Tebli─člerde belirtilen yetkili kurulu┼člara müracaat etmesi üzerine, giri┼č gümrü─čünde yirmidört saat içinde, ithalatç─▒ veya temsilcisi de haz─▒r bulunmak suretiyle ba┼član─▒r.

Mal─▒n laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldü─čü takdirde, uygunluk de─čerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört tak─▒m─▒ geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildi─či kadar veya D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’nca belirlenecek miktarlarda numune alabilirler.─░thalatç─▒ veya temsilcisi fiziksel bütünlükleri bozulmu┼č olsa da belli bir süre sonra numuneleri geri alabilir.

Mal ilgili standard─▒na veya teknik düzenlemeye uygun bulundu─ču takdirde, ithalatç─▒ veya temsilcisine mal─▒n standard─▒na veya teknik düzenlemeye uygunlu─čunu belirten belge verilir.

IX- DI┼× T─░CARETTE STANDARD─░ZASYON ( DTS ) TEBL─░─×LER─░

81. D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Tebli─čleri’nin ba┼čl─▒calar─▒ nelerdir?

Türk Standardlar─▒ Enstitüsü’nün Uygunluk De─čerlendirmesine Tabi Ürünlere ─░li┼čkin 26 / 1 say─▒l─▒ D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Tebli─či,

Standard─▒ ─░thalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünlere ─░li┼čkin 26 / 2 say─▒l─▒ DTS Tebli─či,

Çevrenin Korunmas─▒ Yönünden Kontrol Alt─▒nda Tutulan At─▒klara ─░li┼čkin 26 / 3 say─▒l─▒ DTS Tebli─či,

Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Kontrolüne Tabi Ürünlere ─░li┼čkin 26 / 4 say─▒l─▒ DTS Tebli─či,

Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ Kontrolüne Tabi Ürünlere ─░li┼čkin 26 / 5 say─▒l─▒ DTS Tebli─či,

Çevrenin Korunmas─▒ Yönünden Kontrol Alt─▒nda Tutulan Kimyasallara ─░li┼čkin 26 / 6 say─▒l─▒ DTS Tebli─či,

Çevrenin Korunmas─▒ Yönünden Kontrol Alt─▒nda Tutulan Yak─▒tlara ─░li┼čkin 26 / 7 say─▒l─▒ DTS Tebli─či

“CE” ─░┼čareti Ta┼č─▒mas─▒ Gereken Ürünlerin ─░thalat─▒na ─░li┼čkin 24 / 9 say─▒l─▒ DTS Tebli─či,

26 / 1 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

82. ─░thalatta Uygunluk De─čerlendirmesi TSE taraf─▒ndan yap─▒lan ürünler nelerdir ve e─čer bir ürün için TSE’den Uygunluk Belgesi al─▒nmas─▒ gerekiyor ise ba┼čvuru ne ┼čekilde yap─▒lacakt─▒r?

26 / 1 say─▒l─▒ DTS Tebli─či eki listelerde yer alan ürünler için TSE’ye ba┼čvurmak gerekir.Tebli─č eki listelerde ürünler Gümrük Tarife ─░statistik Pozisyon numaras─▒ baz─▒nda standart numaras─▒ ile standart ad─▒ da belirtilmek suretiyle yer almaktad─▒r.Ekli listelerde belirtilen Serbest Dola┼č─▒ma Giri┼č Rejimi'ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlar─▒na veya mevzuat─▒na veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sa─čl─▒k, emniyet ve çevrenin korunmas─▒, tüketicinin do─čru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olmas─▒ zorunludur.

Tebli─č eki listelerde yer alan bir ürün için ithalatç─▒ veya temsilcisinin, Tebli─č ekinde yer alan Ba┼čvuru Formu’nu tanzim ederek ve di─čer istenen belgeleri de ekine koyarak Türk Standartlar─▒ Enstitüsünün en yak─▒n mahalli temsilcili─čine ba┼čvurmas─▒ gerekir.

TSE taraf─▒ndan yap─▒lan de─čerlendirmenin olumlu sonuçlanmas─▒ halinde, ithalatç─▒ya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. De─čerlendirmeden olumsuz sonuç al─▒nmas─▒ halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yaz─▒ ile ilgili firmaya bildirilir ve bu ürünlerin ithalat─▒na gümrük idaresince izin verilmez.

83. Ayn─▒ ülkeden ayn─▒ ürünün müteakip ithalatlar─▒nda her seferinde TSE’den Uygunluk Belgesi alma zorunlulu─ču var m─▒d─▒r?

─░lgili Tebli─čin 2 numaral─▒ ekinde yer alan ve daha önceden yap─▒lm─▒┼č testlerden olumlu sonuç alan ürünler; tipi, türü, s─▒n─▒f─▒, men┼čei, ithalatç─▒s─▒ ve üreticisinin ayn─▒ oldu─ču müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir. Ancak, ithalatç─▒n─▒n test edilen partiden sonra yapt─▒─č─▒ ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle ayn─▒ ve ilgili mevzuata uygun olup olmad─▒─č─▒n─▒n kontrolü amac─▒yla, her takvim y─▒l─▒ içinde bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden al─▒nacak numuneler de─čerlendirmeye tabi tutulur.

84. Uygunluk de─čerlendirmesi evrak üzerinden yap─▒lan ürünler var m─▒d─▒r?

Evet, vard─▒r.Tebli─čin 3 numaral─▒ ekinde belirtilen dökme etil alkol, s─▒v─▒la┼čt─▒r─▒lm─▒┼č petrol gaz─▒, çimento, streç film, fren balatas─▒, conta, elektrolitik tel gibi baz─▒ ürünlerin de─čerlendirmesi evrak üzerinden, gerekirse test yap─▒lmak suretiyle gerçekle┼čtirilir.

26 / 2 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

85. ─░thalatta bir mal─▒n ait oldu─ču standard─▒na ticari kalite yönünden uygunlu─čunun kontrolü söz konusu mudur? E─čer böyle bir kontrol söz konusu ise hangi mallar─▒n ithalat─▒nda uygulanmaktad─▒r?

26 / 2 say─▒l─▒ DTS Tebli─či ekinde yer alan ürünlerin ithalat─▒nda, ürünlerin ilgili standartlar─▒na ticari kalite yönünden uygunlu─ču D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ Bölge Müdürlükleri bünyesindeki D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Denetmenleri taraf─▒ndan yap─▒lmaktad─▒r.Listede yer alan ürün gruplar─▒ özetle yenilen sebzeler, baz─▒ kök ve yumrular, yenilen meyvalar, hayvansal ve bitkisel ya─člar, yün ve yapa─č─▒ ile g─▒da sanayi müstahzarlar─▒ndan olu┼čmaktad─▒r.

86. 26 / 2 say─▒l─▒ DTS Tebli─či uyar─▒nca ithal edilecek zorunlu standard─▒ olan bir ürünün, standard─▒na ticari kalite yönünden uygunlu─čunun tespiti için D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ Bölge Müdürlükleri’ne ne ┼čekilde ba┼čvurulacakt─▒r?

26 / 2 say─▒l─▒ DTS Tebli─či eki liste kapsam─▒ndaki ürünler için, ithalatç─▒ veya temsilcisi Tebli─č ekinde yer alan Ba┼čvuru Formu’nu tanzim ederek, ilgili D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Ba┼čkanl─▒─č─▒’na ba┼čvurur.

Yap─▒lacak de─čerlendirmenin olumlu sonuçlanmas─▒ halinde ithalatç─▒ya, gümrüklere ibraz edilmek üzere bir Kontrol Belgesi verilir.Kontrol Belgesi bulunmayan mallar─▒n ithalat─▒na izin verilmez.

26 / 3 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

87. 26 / 3 say─▒l─▒ “Çevrenin Korunmas─▒ Yönünden Kontrol Alt─▒nda Tutulan At─▒klara ─░li┼čkin Tebli─č”in kapsam─▒ nedir?

26 / 3 say─▒l─▒ DTS Tebli─č eki Ek I / A ve Ek I / B say─▒l─▒ listelerde yer alan at─▒k ve metal hurdalar─▒n ithalat─▒nda, bu at─▒k ve metal hurdalar─▒n çevrenin korunmas─▒ yönünden uygunlu─ču, Kontrol Belgesi ile veya Uygunluk Yaz─▒s─▒ ile, Ek I / C say─▒l─▒ listede yer alan at─▒klar─▒n çevrenin korunmas─▒ yönünden uygunlu─ču ise Uygunluk Yaz─▒s─▒ ile belgelenir.Bu belgeler, e┼čyan─▒n ilgilisine teslimi s─▒ras─▒nda; Ek I / B say─▒l─▒ listede yer alan metal hurdalar için ise kap─▒dan giri┼č a┼čamas─▒nda ilgili gümrük idaresince aran─▒r.

88. 26 / 3 say─▒l─▒ Tebli─č uyar─▒nca nereye, ne ┼čekilde ba┼čvurulacakt─▒r?

Tebli─č eki Ek I / A ve B say─▒l─▒ listelerde yer alan at─▒k ve metal hurdalar─▒n ithalat─▒nda Kontrol Belgesi al─▒nabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (Tebli─čin III numaral─▒ eki , 2 nüsha), b) Biri as─▒l olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi c) Ek I / A say─▒l─▒ listede yer alan at─▒klar─▒n ithalat─▒nda; men┼če ülkenin resmi kurumu veya akredite edilmi┼č bir uluslararas─▒ gözetim ┼čirketi veya akredite bir laboratuvar taraf─▒ndan onaylanm─▒┼č, bu at─▒klar─▒n çevre ve insan sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan zarars─▒z oldu─čuna ve tehlikeli madde ve at─▒klarla kar─▒┼čt─▒r─▒lmad─▒─č─▒na dair analiz belgesi ile ithalat─▒ yap─▒lacak at─▒─č─▒n “Kontrole Tabi At─▒klar” listesinde belirtilen özel ┼čartlar─▒ ta┼č─▒d─▒─č─▒n─▒ gösteren analiz belgesinin asl─▒ ve yeminli tercüman taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č tercümesi, d) Ek I / B’de yer alan metal hurdalar─▒n ithalat─▒nda, radyasyon belgesinin asl─▒ ve yeminli tercüman taraf─▒ndan yap─▒lm─▒┼č tercümesi, ile Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’nca istenecek taahhütname ve di─čer bilgi ve belgelerle birlikte mallar─▒n ihracatç─▒ ülkede ç─▒k─▒┼č i┼člemleri tamamlanmadan önce an─▒lan Bakanl─▒─ča ba┼čvurulmas─▒ gerekir. e) Tebli─č eki Ek I / C say─▒l─▒ listede yer alan at─▒klar─▒n ithalat─▒ için; firmalar─▒n bu at─▒klar─▒ çevreye duyarl─▒ ┼čekilde kullanacaklar─▒n─▒ belgelemeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan süresi bir y─▒l olan Uygunluk Yaz─▒s─▒ verilmektedir.Uygunluk Yaz─▒s─▒ al─▒nabilmesi için ithalatç─▒n─▒n Tebli─č’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’na müracaat etmesi gerekmektedir.

89. Hangi at─▒klar─▒n ithalat─▒ yasakt─▒r?

26 / 3 say─▒l─▒ Tebli─č eki Ek: II say─▒l─▒ listede yer alan at─▒klar─▒n (madenlerin fiziki ve kimyasal i┼člem art─▒klar─▒, sondaj at─▒klar─▒, tar─▒msal at─▒klar, ah┼čap koruma at─▒klar─▒, deri ve kürk endüstrisinden kaynaklanan at─▒klar, petrol rafine at─▒klar─▒, filtre killeri, zift,.. v.s.) serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giri┼či yasakt─▒r.

26 / 4 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

9. 26 / 4 say─▒l─▒ DTS Tebli─či’nin kapsam─▒ nedir? ( Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Kontrolüne Tabi Ürünler )

26 / 4 say─▒l─▒ Tebli─č uyar─▒nca, Tebli─č ekinde yer alan listelerde belirtilen maddelerin ( t─▒bbi müstahzarlar─▒n terkibinde bulunan ilaç ham / ba┼člang─▒ç maddeleri, ilaç hammaddeleri üretiminde kullan─▒lan maddeler, t─▒bbi müstahzarlar ve insan sa─čl─▒─č─▒n─▒ etkileyebilecek yüzlerce ürün söz konusu listelerde yer almaktad─▒r.) ithalat─▒nda, bu maddelerin insan sa─čl─▒─č─▒ ve güvenli─či yönünden uygunlu─čunun Kontrol Belgesi ile belgelenmesi gerekir.Bu belge, e┼čyan─▒n ilgilisine teslimi s─▒ras─▒nda, ilgili gümrük idaresince aran─▒r.

91. 26 / 4 say─▒l─▒ Tebli─č uyar─▒nca Kontrol Belgesi al─▒nmas─▒ için nereye, ne ┼čekilde ba┼čvurulacakt─▒r?

Kontrol Belgesi al─▒nabilmesi için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura, analiz sertifikas─▒, men┼če ülkenin yetkili mercii taraf─▒ndan onayl─▒ sa─čl─▒k sertifikas─▒ ve tercümeleri ile Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒'nca istenebilecek di─čer belgelerle birlikte ad─▒ geçen Bakanl─▒─ča veya bu Bakanl─▒kça yetki verilen ta┼čra te┼čkilat─▒na ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

Do─črudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalat─▒nda, gerek görülen durumlarda a┼ča─č─▒da yer alan bilgilerin Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒’na ibraz─▒ gerekir:

a) ─░thalatç─▒ firman─▒n ünvan─▒ ve adresi, b) Mal─▒n imal tarihi, muhafaza ┼čartlar─▒, seri no, muhteviyat─▒, kullanma talimat─▒ ve özellikleri, c) Süreli mallarda son kullanma tarihi, d) Kullan─▒m amac─▒ ve günlük dozu.

92. 26 / 4 say─▒l─▒ Tebli─č uyar─▒nca CE i┼čaretli ürünler için de Kontrol Belgesi aran─▒r m─▒?

Avrupa Toplulu─ču mevzuat─▒na göre belgelendirilerek, Avrupa Toplulu─ču'nda serbest dola┼č─▒ma girmi┼č ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmi┼č belgelerin ve / veya i┼čaretlerin ( CE ─░┼čareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmedi─činin kontrolü amac─▒yla, her ürün için uygunluk beyan─▒n─▒n Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒'na tevdi edilmesi halinde, do─črudan Kontrol Belgesi verilmektedir.Ancak, ülke ko┼čullar─▒ göz önüne al─▒narak, ilave özellikler aranabilir.Ayr─▒ca, gerekli oldu─ču hallerde, ithalatç─▒ veya temsilcisinden ürüne ili┼čkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

26 / 5 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

93. 26 / 5 say─▒l─▒ Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’n─▒n Kontrolüne Tabi Ürünlere ─░li┼čkin DTS Tebli─či’nin kapsam─▒ nedir?

26 / 5 say─▒l─▒ Tebli─č ekinde yer alan listelerde belirtilen maddelerin ithalatta insan sa─čl─▒─č─▒ ve güvenli─či, hayvan ve bitki varl─▒─č─▒ veya sa─čl─▒─č─▒ yönlerinden uygunlu─ču Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒'nca tespit edilmektedir.

94. 26 / 5 say─▒l─▒ Tebli─č uyar─▒nca nereye, ne ┼čekilde ba┼čvurulacakt─▒r?

26 / 5 say─▒l─▒ Tebli─č eki listelerde ( Ek I, Ek II / A-B, Ek III, Ek IV, Ek V /A-B, Ek VI-A) yer alan ürünlerin ithalat─▒nda ilgili gümrük idaresince Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan düzenlenen Kontrol Belgesi aran─▒r.Kontrol Belgesi al─▒nmas─▒ için; Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura ile ürünün çe┼čidine göre Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒'nca istenebilecek di─čer belgelerle birlikte ad─▒ geçen Bakanl─▒─ča veya bu Bakanl─▒kça yetki verilen ta┼čra te┼čkilat─▒na ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

95. Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’nca düzenlenen Kontrol Belgesi’nin aranmad─▒─č─▒ ürünler var m─▒d─▒r?

Tebli─č eki (Ek II-C: Çe┼čitli hayvan müstahsallar─▒ ve Ek VI-B: Çe┼čitli g─▒da maddeleri, çe┼čitli tar─▒m ve su ürünleri) listelerde yer alan ürünlerin ithalat─▒nda, Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaz.Ancak, bu ürünlerin ithalat─▒na, ad─▒ geçen Bakanl─▒k veya Bakanl─▒─č─▒n yetkili birimlerince uygunlu─čun tespit edilmesi ko┼čuluyla izin verilmektedir.

26 / 6 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

96. Kimyasallar─▒n ithalat─▒nda hangi belgeler aranmaktad─▒r ve bu belgeler nereden temin edilecektir?

Kimyasal maddelerin ithalat─▒nda uygulanacak usul ve esaslar 26 / 6 say─▒l─▒ Tebli─č ile belirlenmi┼čtir.Söz konusu Tebli─č eki Ek: I’de yer alan kimyasallar─▒n (ozon tabakas─▒n─▒ incelten kimyasallar) ithalat─▒nda, bu kimyasallar─▒n çevrenin korunmas─▒ yönünden uygunlu─ču Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan düzenlenecek Kontrol Belgesi ile belgelenir.Bu belge, ithalat esnas─▒nda ilgili gümrük idaresince aran─▒r.

26 / 6 say─▒l─▒ Tebli─č eki Ek: II’de yer alan kimyasallar─▒ ithal etmek isteyenlerin ise, Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’ndan Kimyasal Madde ─░thalat Belgesi almalar─▒ zorunludur.Bu belge, ithalat esnas─▒nda ilgili gümrük idaresince aran─▒r.

97. Kontrol Belgesi ve Kimyasal Madde ─░thalat Belgesi al─▒nabilmesi için Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’na hangi belgelerle ba┼čvurulmas─▒ gerekmektedir?

Kontrol Belgesi al─▒nabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu ( Tebli─č Ek IV) (2 nüsha), b) Proforma fatura ve tercümesi, c) Analiz sertifikas─▒n─▒n asl─▒ ve tercümesi, d) Etiket ve tercümesi ile Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’nca istenecek di─čer bilgi ve belgelerle birlikte mallar─▒n ihracatç─▒ ülkede ç─▒k─▒┼č i┼člemleri tamamlanmadan önce an─▒lan Bakanl─▒─ča ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

Kimyasal Madde ─░thalat Belgesi al─▒nabilmesi için ise, Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’nca istenecek bilgi ve belgelerle birlikte an─▒lan Bakanl─▒─ča ba┼čvurulur.

98. ─░thalat─▒ yasak olan kimyasallar nelerdir?

─░lgili Tebli─č Ek: III’de yer alan kimyasallar─▒n ( Polibromlu difenil, poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller, amyant,…v.s. ) ithalat─▒ yasakt─▒r.

26 / 7 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

99. Yak─▒t ithalat─▒nda gümrüklerce herhangi bir belge aranmakta m─▒d─▒r? Aranmakta ise belgenin nereden al─▒nmas─▒ gerekir?

26 / 7 say─▒l─▒ DTS Tebli─či’nin I no.lu ekinde yer alan yak─▒tlar─▒n ithalat─▒nda, bu yak─▒tlar─▒n çevrenin korunmas─▒ yönünden uygunlu─ču Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan düzenlenecek Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, ithalat esnas─▒nda ilgili gümrük idaresince aran─▒r.

1. Kontrol Belgesi ne ┼čekilde al─▒n─▒r?

Kontrol Belgesi al─▒nabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu ( Tebli─č Ek II) (2 nüsha), b) Biri as─▒l olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi,

ile Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒’nca istenecek di─čer bilgi ve belgelerle birlikte mallar─▒n ihracatç─▒ ülkeden ç─▒k─▒┼č i┼člemleri tamamlanmadan önce an─▒lan Bakanl─▒─ča ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

24 / 9 SAYILI DTS TEBL─░─×─░:

11. CE i┼čareti ta┼č─▒mas─▒ gereken ürünlerin ithalat─▒na ili┼čkin uygulama ne ┼čekildedir?

CE i┼čareti ta┼č─▒mas─▒ gereken ürünlerin ithalat─▒ ile ilgili 24 / 9 say─▒l─▒ D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Tebli─či 14.2.24 / 25373 tarih ve say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r.Söz konusu Tebli─č uyar─▒nca; t─▒bbi cihazlar─▒n, vücuda yerle┼čtirilebilir aktif t─▒bbi cihazlar─▒n, makinelerin, belirli gerilim s─▒n─▒rlar─▒ dahilinde kullan─▒lmak üzere tasarlanm─▒┼č elektrikli teçhizatlar─▒n ve elektromanyetik alan yaratan ve / veya bu alandan etkilenen ürünlerin ithalat─▒nda, ithalatç─▒ veya temsilcisi taraf─▒ndan Türk Standardlar─▒ Enstitüsü’ne ba┼čvurularak uygunluk yaz─▒s─▒ al─▒nmas─▒ gerekmektedir.Söz konusu ürünlerin ilgili Yönetmeliklerine uygun olmas─▒ zorunludur.TSE’den al─▒nan Uygunluk Yaz─▒s─▒ ithalat esnas─▒nda gümrük idarelerine verilir.

12. Ba┼čvuru ne ┼čekilde yap─▒lacakt─▒r?

Ürünler için ithalatç─▒ veya temsilcisinin Tebli─č ekinde yer alan ba┼čvuru formunu doldurarak ürüne ili┼čkin uygunluk beyan─▒ ile birlikte TSE’ye ba┼čvurmas─▒ gerekmektedir.Ba┼čvuru formuna fatura veya proforma fatura fotokopisi, imza sirküleri, vekaletname sureti ve di─čer gerekli belgelerin (tescil edilen gümrük beyannamesi, antrepo beyannamesi, özet beyan, ta┼č─▒ma belgesi) eklenmesi gerekir.

13. Avrupa Birli─či’nde serbest dola┼č─▒ma girmi┼č ürünler için de uygunluk yaz─▒s─▒ gerekir mi?

Avrupa Birli─či’nde serbest dola┼č─▒ma girmi┼č ürünlerin ithalat─▒nda Tebli─č hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalat─▒na do─črudan izin verilir.Yönetmelikler kapsam─▒nda yer alan bu ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kurulu┼člar taraf─▒ndan yap─▒l─▒r.

D─░─×ER ÖNEML─░ DTS TEBL─░─×LER─░:

14. Araç d─▒┼č lastiklerinin ithalat─▒nda “Uygunluk Yaz─▒s─▒” nereden al─▒nmal─▒d─▒r?

4.11.1 ve 4.11.2 Gümrük Tarife ─░statistik Pozisyonlar─▒ kapsam─▒nda yer alan ve Serbest Dola┼č─▒ma Giri┼č Rejimi'ne tabi tutulan araç d─▒┼č lastiklerinin; tip onay─▒ numaras─▒ ve ülke kod numaras─▒ ile birlikte, "E" tip onay─▒ i┼čaretini veya Avrupa Toplulu─ču mevzuat─▒na göre belgelendirildiklerini gösteren "e" tip onay─▒ i┼čaretini ta┼č─▒malar─▒ zorunludur.

Bu hususun, Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒’ndan al─▒nacak uygunluk yaz─▒s─▒ ile belgelenmesi gerekir. ( 22 / 6 say─▒l─▒ “Araç D─▒┼č Lastiklerinin ─░thalat─▒nda Uygulanacak Esaslara ─░li┼čkin Tebli─č” )

15. Araç d─▒┼č lastiklerinin ithalat─▒nda Garanti Belgesi al─▒nmas─▒ gerekli midir?

Araç d─▒┼č lasti─či ithal edeceklerin, Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒'ndan ( Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas─▒ Genel Müdürlü─čü ) Garanti Belgesi almak zorunluluklar─▒ vard─▒r.

16. Oyuncak ithalat─▒nda gümrüklere sunulmak üzere önceden al─▒nmas─▒ zorunlu olan herhangi bir belge var m─▒d─▒r?

Oyuncak ithalat─▒ 25 / 35 say─▒l─▒ DTS Tebli─či ile düzenlenmi┼čtir.─░thal edilecek oyuncaklar─▒n, 17.5.22 tarih ve 24758 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan Oyuncaklar Hakk─▒nda Yönetmeli─če uygun ve güvenli olmas─▒ zorunludur.

Avrupa Birli─či’nde serbest dola┼č─▒ma girmemi┼č, Serbest Dola┼č─▒ma Giri┼č Rejimine tabi tutulmak istenen ve Tebli─č ekindeki listede belirtilen oyuncaklar─▒n söz konusu Yönetmeli─če uygun olup olmad─▒─č─▒na dair denetimler D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ Bölge Müdürlüklerine ba─čl─▒ D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Ba┼čkanl─▒klar─▒nca yap─▒l─▒r.

Oyuncaklar─▒n ithali için ithalatç─▒ veya temsilcisinin tebli─č ekinde yer alan Ba┼čvuru Formu’nu tanzim ederek D─▒┼č Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Ba┼čkanl─▒─č─▒’na ba┼čvurmas─▒ gerekir.Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmas─▒ halinde, ithalatç─▒ya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.

17. Deterjan ürünlerinin ithalat─▒nda gümrüklere sunulmak üzere önceden al─▒nmas─▒ zorunlu olan herhangi bir belge var m─▒d─▒r?

Deterjan ürünlerinin ithalat─▒ 25 / 32 say─▒l─▒ DTS Tebli─či ile düzenlenmi┼čtir.─░thal edilecek deterjan ürünlerinin, G─▒da Maddelerinin ve Umumi Sa─čl─▒─č─▒ ─░lgilendiren E┼čya ve Levaz─▒m─▒n Hususi Vas─▒flar─▒n─▒ Gösteren Tüzü─če uygun ve güvenli olmas─▒ zorunludur.

─░thalatç─▒ veya temsilcisinin, ithal edilecek ve Tebli─č eki listede yer alan deterjan ürünleri hakk─▒nda Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒’na ya da gümrük giri┼činin yap─▒laca─č─▒ yerin ─░l Sa─čl─▒k Müdürlü─čü’ne ba┼čvurmas─▒ gerekmektedir.Bildirimin yap─▒ld─▒─č─▒na dair Bakanl─▒kça veya Bakanl─▒─č─▒n ─░l Sa─čl─▒k Müdürlüklerince düzenlenen Bildirim Kay─▒t Yaz─▒s─▒n─▒n bir örne─či, asl─▒na uygunlu─ču ithalatç─▒ veya temsilcisi taraf─▒ndan firma ka┼česi ve imzas─▒yla onayland─▒ktan sonra, her ithalat i┼člemi için gümrük idaresine ibraz edilir.

18. Kozmetik ürünlerinin ithalat─▒ ne ┼čekilde yap─▒lmaktad─▒r?

Kozmetik ürünlerinin ithalat─▒ 25 / 23 say─▒l─▒ DTS Tebli─či ile düzenlenmi┼čtir.─░thal edilecek kozmetik ürünlerinin Kozmetik Yönetmeli─čine uygun ve güvenli olmas─▒ zorunludur.

─░thalatç─▒ veya temsilcisinin, piyasaya ilk kez arz edilecek Tebli─č eki listede yer alan kozmetik ürünleri hakk─▒nda söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunmak üzere Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒na ya da Bakanl─▒─č─▒n ─░l Sa─čl─▒k Müdürlüklerine ba┼čvurmas─▒ gerekir.

Bildirimin yap─▒ld─▒─č─▒na dair Bakanl─▒kça düzenlenen ve ithalatç─▒n─▒n ünvan─▒ ile vergi numaras─▒n─▒n bulundu─ču yaz─▒n─▒n bir örne─či, asl─▒na uygunlu─ču ithalatç─▒ veya temsilcisi taraf─▒ndan firma ka┼česi ve imzas─▒yla onayland─▒ktan sonra, her ithalat i┼člemi için gümrük idaresine ibraz edilir.Söz konusu yaz─▒n─▒n ibraz edilmemesi halinde ürünün ithalat─▒na gümrük idarelerince izin verilmez.

X- DI┼× T─░CARETTE STANDARD─░ZASYON MEVZUATINDA BAHS─░ GEÇEN ÇE┼×─░TL─░ KEL─░MELER─░N ANLAMLARI ─░LE BELGELER─░N TANIMLARI

19. Standardizasyon ne demektir?

Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sa─člamak üzere, bütün ilgili taraflar─▒n katk─▒ ve i┼čbirli─či ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk de─čerlendirmesi i┼člemlerini içerecek ┼čekilde belirli kurallar koyma ve bu kurallar─▒ uygulama i┼člemini ifade eder.

11. Zorunlu standard ne demektir?

─░lgili Bakanl─▒kça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standard─▒n─▒ ifade eder.

111. Uygunluk De─čerlendirmesi ne anlama gelir?

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunlu─čunun test edilmesi, muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ili┼čkin her türlü faaliyeti ifade eder.

112. Teknik Düzenleme ne demektir?

Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, i┼čleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i┼čaretleme, etiketleme ve uygunluk de─čerlendirmesi i┼člemleri hususlar─▒ndan biri veya birkaç─▒n─▒ belirten ve uyulmas─▒ zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder.

113. TSE –EN –ISO 9 Belgesi nedir?

Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sa─članmas─▒, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olundu─čunu gösteren belgeyi ifade eder.

114. AQAP Belgesi nedir?

Milli Savunma Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni ifade eder.

115. GMP Belgesi nedir?

Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her a┼čamas─▒nda gerekli kalite kontrolünün yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ gösteren "─░yi ─░malat Uygulamalar─▒ Belgesi"ni ifade eder.

116. ─░malat Yeterlilik Belgesi nedir?

"Araçlar─▒n ─░mal, Tadil ve Montaj─▒ Hakk─▒nda Yönetmelik" hükümlerine göre münhas─▒ran otomotiv imalatç─▒lar─▒na Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan verilen ve prototip araçlar─▒n ilgili teknik mevzuata uygunlu─čunu gösteren belgeyi ifade eder.

117. CE ─░┼čareti nedir?

Bir ürünün, Avrupa Toplulu─ču taraf─▒ndan haz─▒rlanan; ortak özellikleri itibariyle s─▒n─▒fland─▒r─▒lm─▒┼č ürün gruplar─▒n─▒n uymas─▒ gereken asgari sa─čl─▒k, emniyet, çevre ve tüketicinin korunmas─▒ ko┼čullar─▒n─▒ düzenleyen ba─člay─▒c─▒ mevzuata uygunlu─čunu gösteren i┼čareti ifade eder.

118. E ─░┼čareti nedir?

"Tekerlekli Araçlar─▒n, Araçlara Tak─▒lan ve / veya Araçlarda Kullan─▒lan Aksam ve Parçalar─▒n Mü┼čterek Teknik Talimatlar─▒n─▒n Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onaylar─▒n Kar┼č─▒l─▒kl─▒ Tan─▒nmas─▒ Ko┼čullar─▒na Dair Anla┼čma" kapsam─▒nda verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuat─▒na uygunlu─čunu gösteren i┼čareti ifade eder.

119. e ─░┼čareti nedir?

Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Toplulu─ču mevzuat─▒na uygunlu─čunu gösteren i┼čareti ifade eder.

12. Tip Onay─▒ Belgesi nedir?

Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan münhas─▒ran otomotiv imalatç─▒lar─▒na verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayr─▒ teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunlu─čunu gösteren belgeyi ifade eder.

XI- ─░THALATTA GÖZET─░M VE KORUNMA ÖNLEMLER─░ MEVZUATI

121. ─░thalatta Gözetim ve Korunma önlemleri al─▒nmas─▒na imkan tan─▒yan ba┼čl─▒ca mevzuatlar nelerdir ve mevzuat internet ortam─▒nda incelenebilir mi?

A) Gözetim ve Korunma Önlemleri ( Tekstil Harici ) ─░thalatta Korunma Önlemleri Hakk─▒nda Karar ve Korunma Önlemleri Yönetmeli─či, ─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒ Hakk─▒nda Karar ve Gözetim Uygulanmas─▒ Yönetmeli─či, Çin Halk Cumhuriyeti Men┼čeli Mallar─▒n ─░thalat─▒nda Korunma Önlemleri Hakk─▒nda Karar ve Korunma Önlemleri Yönetmeli─či,B) Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Gözetim ve Korunma Önlemleri Belirli Tekstil Ürünleri ─░thalat─▒nda Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakk─▒nda Karar ve Yönetmeli─či, ─░kili Anla┼čmalar, Protokoller veya Di─čer Düzenlemeler Kapsam─▒ D─▒┼č─▒nda, Belirli Ülkeler Men┼čeli Tekstil Ürünleri ─░thalat─▒nda Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakk─▒nda Karar ve Yönetmeli─či,C) Kota ve Tarife Kontenjan─▒ ─░daresi ─░thalatta Kota ve Tarife Kontenjan─▒ ─░daresi Hakk─▒nda Karar ve Yönetmeli─či. Bu konudaki tüm mevzuat D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n web sayfas─▒ndan (www.dtm.gov.tr) incelenebilir.

122. ─░thalatta gözetim ne demektir?

Bir mal─▒n ithalat─▒nda kaydedilecek geli┼čmelerin D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ ─░thalat Genel Müdürlü─čü’nce düzenlenecek “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir. Gözetim karar─▒, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekle┼čen ithalat─▒ de─čerlendirmek üzere geçmi┼če dönük olarak uygulanabilir.

123. Gözetime tabi ürünlerin ithalat─▒ nas─▒l gerçekle┼čtirilir?

Gözetime tabi bir ürün ancak “Gözetim Belgesi” nin ilgili gümrük idaresine ibraz─▒ halinde ithal edilebilir.

124. Gözetime tabi ürünlerin ithalat─▒nda herhangi bir k─▒s─▒tlama var m─▒d─▒r?

Gözetime tabi ürünlerin ithalat─▒nda miktar ve / veya de─čer s─▒n─▒rlamas─▒ olmay─▒p, her isteyen ithalat─▒ gerçekle┼čtirebilir.

125. Korunma önlemi ne demektir?

Bir mal─▒n benzer veya do─črudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi yaratacak ┼čekilde artan miktar ve / veya ┼čartlarda ithal edilmesi halinde bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kald─▒rmak amac─▒yla ve sadece zararla s─▒n─▒rl─▒ kalmak kayd─▒yla al─▒nan önlemleri ifade eder.Korunma önlemi; gümrük vergisinde art─▒┼č yap─▒lmas─▒, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / de─čer k─▒s─▒tlamas─▒, tarife kontenjan─▒ uygulamas─▒ veya bunlar─▒n birlikte uygulanmas─▒ ┼čeklinde olabilir.

126. Zarar veya zarar tehdidinin tespiti ve de─čerlendirilmesinde Müste┼čarl─▒kça hangi faktörler dikkate al─▒n─▒r?

Dikkate al─▒nan ba┼čl─▒ca faktörlere a┼ča─č─▒da yer verilmektedir:

a) ─░thalat─▒n hacmi, ithalatta mutlak rakamlar itibariyle ya da yerli üretime veya tüketime göre nispi olarak bir art─▒┼č olup olmad─▒─č─▒, b) ─░thalat fiyatlar─▒, yerli üreticiler taraf─▒ndan üretilen benzer veya do─črudan rakip mal─▒n fiyat─▒na oranla belirgin bir fiyat dü┼čüklü─čü olup olmad─▒─č─▒, c) Üretim, verimlilik, kapasite kullan─▒m─▒, sat─▒┼člar, pazar pay─▒, kar / zarar ve istihdam gibi belli baz─▒ ekonomik göstergelerdeki geli┼čmelerin benzer veya do─črudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi.

127. Korunma önlemi al─▒nmas─▒ için kimler ba┼čvuruda bulunabilir?

─░lgili gerçek ve tüzel ki┼čiler veya bunlar─▒n ba─čl─▒ bulunduklar─▒ Meslek Kurulu┼člar─▒ ya da Odalar korunma önlemi al─▒nmas─▒ için ba┼čvuruda bulunabilirler.

128. Korunma önlemi al─▒nmas─▒ için ba┼čvuru nas─▒l olmal─▒d─▒r?

Korunma önlemi ba┼čvurusu ile ilgili olarak; bir dilekçe ekinde haz─▒rlanacak dosyada baz─▒ temel bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.Temel olarak bir ba┼čvuru dosyas─▒n─▒n ithalatta art─▒┼č oldu─ču, ciddi zarar─▒n veya ciddi zarar tehdidinin varl─▒─č─▒ ve illiyet ba─č─▒ ( ithalat art─▒┼č─▒ ile ciddi zarar aras─▒nda ) oldu─ču iddialar─▒n─▒ içermesi gerekmektedir.Tam ve eksiksiz olarak yap─▒lacak bir korunma önlemi ba┼čvurusunda yer verilmesi gereken bu temel tespitlerin yan─▒ s─▒ra bu tespitlere nas─▒l ula┼č─▒ld─▒─č─▒ gerekçeleri ile birlikte aç─▒klanmal─▒d─▒r.

129. Korunma önlemi al─▒nmas─▒ için ba┼čvuru nereye yap─▒l─▒r?

Korunma önlemi ba┼čvurusu;
D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒
─░thalat Genel Müdürlü─čü
Korunma Önlemleri Dairesi
Adres: ─░nönü Bulvar─▒ No:36,
651 Emek-Ankara
Tel : 312-24 77 17
Faks: 312-212 87 65 veya 212 87 11
E-Posta: korunma@dtm.gov.tr
Web Sitesi: www.dtm.gov.tr
adresine yap─▒l─▒r.

13. Bugüne kadar yay─▒nlanm─▒┼č olan ─░thalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine ili┼čkin ba┼čl─▒ca Tebli─čler nelerdir?

Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Ba┼čl─▒ca Tebli─čler:

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č (26/4) "Ayakkab─▒" (5.1.26 / 2644 tarih ve say─▒l─▒ Resmi Gazete)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č (26/3) "Tuz" (5.1.26 / 2644 tarih ve say─▒l─▒ Resmi Gazete)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č (26/2) "Buharl─▒ Ütüler" (5.1.26 / 2644 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č (26/1) "Elektrikli Süpürge" (5.1.26 / 2644 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Kota Ve Tarife Kontenjan─▒ ─░daresine ─░li┼čkin Tebli─č (25/6) "Voltmetre, Ampermetre" (27.8.25 / 25919 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č (25/7) "Elektronik Voltmetre, Elektronik Ampermetre, Ölçü Transformatörleri" (13.7.25 / 25874 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Kota Ve Tarife Kontenjan─▒ ─░daresine ─░li┼čkin Tebli─č (25/2) (3.7.25 - 25864 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Kota Ve Tarife Kontenjan─▒na ─░li┼čkin Tebli─č "Vantilatör" (24/2) (7.1.24 - 2566 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Voltmetre, Ampermetre, Ölçü Trafolar─▒" (24/5) (17.7.24 - 25525 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Çerçevesiz Aynalar" (24/4) (17.7.24 - 25525 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Cam E┼čya" (24/3) (17.7.24 - 25525 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Aktif Hale Getirilmi┼č Toprak Ve Killer" (24/2) (17.7.24 - 25525 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Termometre" (24/1) (17.7.24 - 25525 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Oto Ampulleri" (24/12) (9.5.24 - 25457 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Gözlükler Ve Güne┼č Gözlükleri" (24/1) (18.4.24 - 25437 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Ayakkab─▒ De─či┼čiklik" (21.4.24 - 2544 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Küçük Ev Aletleri" (24/6) (18.4.24 - 25437 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Çuval" (24/5) (21.1.24 - 25353 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Bisiklet Çerçeveleri" (24/4) (16.1.24 - 25348 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Bisiklet" (24/3) (16.1.24 - 25348 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Porselen" (24/2) (16.1.24 - 25348 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Ayakkab─▒" (24/1) (16.1.24 - 25348 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č " Gözlük Aksam Ve Parça" (23/21) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Di┼č F─▒rçalar─▒" (23/2) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Sand─▒klar, Bavullar, Çantalar Vb." (23/19) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Musluklar" (23/18) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Sofra Mutfak E┼čyas─▒ ─░le Çatallar Ka┼č─▒klar" (23/17) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Polistren" (23/16) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Gözlük Camlar─▒" (23/15) (31.12.23 - 25333 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "S─▒hhi Tesisat Musluklar─▒" (23/11) (12.9.23 - 25227 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Buharl─▒ Ütüler" (23/1) (27.8.23 - 25212 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Di─čer Telefon Cihazlar─▒ ─░le Aksam Ve Parçalar" (23/9) (27.8.23 - 25212 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Çuvallar" (23/8) (6.7.23 - 25159 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Düz Cam" (23/7) (28.6.23 - 25152 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Cam E┼čya" (23/6) (1.5.23 - 2514 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Bisiklet Aksam Ve Parça" (23/5) (1.5.23-2595 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Bisiklet" (23/4) (1.5.23-2595 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Polistiren" (23/3) (11.1.23-2499 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Musluk" (23/2) (11.1.23-2499 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Gözlük Camlar─▒" (23/1) (11.1.23-2499 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin De─či┼čiklik Tebli─či "Motosiklet Ve Bisiklet ─░ç D─▒┼č Lasti─či" (22/1) (31.12.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin De─či┼čiklik Tebli─či "Gözlük Camlar─▒" (22/8) (31.12.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Düz Cam" (22/7) (24.9.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Güne┼č Gözlükleri Ve Gözlük Çerçeveleri" (22/6) (24.9.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Vantilatörler" (22/5) (24.9.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "─░zolatör" (22/4) (11.6.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Sofra, Mutfak, Tuvalet, Yaz─▒hane, Ev Tezyinat─▒ Ve Benzeri ─░┼čler ─░çin Cam E┼čya" (22/3) (9.5.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Motosiklet Ve Bisikletlerde Kullan─▒lan ─░ç Ve D─▒┼č Lastikler" (22/2) (19.2.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Camdan Gözlük Camlar─▒" (22/1) (19.2.22 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Seramikten Olan Elektrik ─░zolatörleri" (21/1) (13.11.21 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "Gözlük Çerçeveleri Ve Güne┼č Gözlükleri" (21/9) (13.11.21 tarihli R.G.)

─░thalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č " ┼×erit Metre" (21/8) (4.11.21 tarihli R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti Ve Rusya Federasyonu Men┼čeli, Seramikten Olan Elektrik ─░zolatörlerinin ─░thalat─▒nda Soru┼čturma Aç─▒lmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (21/5) (11.7.21 tarihli R.G.)

─░ran ─░slam Cumhuriyeti Men┼čeli, “Sofra, Mutfak, Tuvalet, Yaz─▒hane, Ev Tezyinat─▒ Ve Benzeri ─░┼čler ─░çin Cam E┼čya” ─░thalat─▒nda Soru┼čturma Aç─▒lmas─▒na Ve Geçici Önlem Al─▒nmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (21/4) (9.6.21 tarihli R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti Men┼čeli Motosiklet Ve Bisikletlerde Kullan─▒lan ─░ç Ve D─▒┼č Lastiklerin ─░thalat─▒nda Soru┼čturma Aç─▒lmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (21/3) (12.5.21 tarihli R.G.)

Çin Tayvan'─▒ Men┼čeli Porselenden Sofra Ve Mutfak E┼čyas─▒ ─░thalat─▒nda Gözetim Uygulamas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (99/3) (24.9.1999 tarihli R.G.)

Rusya Federasyonu Ve Ukrayna Men┼čeli Baz─▒ Ürünlerin ─░thalat─▒nda Gözetim Uygulamas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (96/1)

Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Ba┼čl─▒ca Tebli─čler:

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (26/2) "Fasulye" (7.2.26 – 2673 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (26/1) "Sar─▒msak" (7.1.26 - 2646 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/17) "Heykeltra┼čl─▒k Sanat─▒na Göre Yontulmu┼č Mermerden Salon Süs E┼čyalar─▒" (3.9.25 - 25925 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/16) "Dokunmu┼č Mensucat" (27.8.25 - 25919 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/15) "Voltmetre" (29.7.25 - 2589 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/14) "Ayna" (29.7.25 - 2589 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/13) "Demir Ve Çelikten Yass─▒ Hadde Mamülleri" (13.7.25 - 25874 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/12) "Banyo Küvetleri, Du┼člar, Hidro Banyo Sistemleri" (8.7.25 - 25869 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/11) "A─čartma Topra─č─▒-Asit Aktivasyonlu Killer" (24.6.25 - 25855 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/1) "Tohumluk Olmayan M─▒s─▒r" (21.6.25 - 25852 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/9) "Seramikten Elektrik ─░zolatörleri" (16.6.25 - 25847 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/8) "Tatl─▒ Biberler, K─▒rm─▒z─▒ Biber, Yer F─▒st─▒─č─▒" (28.5.25 - 25828 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/7) "Transmisyon Kolonlar─▒" (11.5.25 - 25812 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/6) "Çantalar" (15/3/25 - 25756 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/5) "Bademler, Cevizler" (3/3/25 - 25744 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/4) "┼×enlik Fi┼čekleri, ─░┼čaret Fi┼čekleri, Ya─čmur Fi┼čekleri, Sis ─░┼čaretleri Ve Di─čer Pirotekni E┼čyas─▒" (29/1/25 - 25711 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/3) "Tornavidalar" (29/1/25 - 25711 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/2) "Mumlar" (29/1/25 - 25711 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (25/1) "┼×─▒r─▒ngalar" (29/1/25 - 25711 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/2) "Vidalar" (26.12.24 - 25682 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/19) "Plastikten E┼čya" (2.11.24 - 25646 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/18) "Di─čer ┼×erit Metreler" (2.11.24 - 25646 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/17) "Meyve S─▒kacaklar─▒" (22.1.24 - 25621 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/16) "Hoparlör" (22.1.24 - 25621 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/15) "Granit" (22.1.24 - 25621 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/14) "F─▒rçalar" (4.1.24 - 2563 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/13) "Oyuncaklar" (4.1.24 - 2563 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/11) "Cam E┼čya" (26.9.24 - 25595 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/1) "Meyve S─▒kacaklar─▒" (28.8.24 - 25567 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/9) "Hoparlörler" (28.8.24 - 25567 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/7) "Voltmetre, Ampermetre, Ölçü Trafolar─▒" (18.7.24 - 25526 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/6) "Aynalar" (18.7.24 - 25526 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/4) "Aktif Hale Getirilmi┼č Toprak Ve Killer" (18.7.24 - 25526 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/3) "Termometreler" (18.7.24 - 25526 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/2) "Hal─▒lar" (18.7.24 - 25526 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (24/1) "Karolar" (18.7.24 - 25526 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri ─░thalat─▒nda Gözetim ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Ba┼čl─▒ca Tebli─čler:

Tekstil Ve Konfeksiyon ─░thalat─▒n─▒n Kayda Al─▒nmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č – ─░thalat (26/21) (31/12/25 - 264 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

Çift Tarafl─▒ Kontrol Sistemi Kapsam─▒nda Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin ─░thaline ─░li┼čkin Tebli─č (26/1) (27.12.25 - 2636 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

Tek Tarafl─▒ Kontrol Sistemi Kapsam─▒nda Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotalar─▒n Da─č─▒t─▒m─▒ Ve Yönetimine ─░li┼čkin Tebli─č (26/2) (27/12/25 - 2636 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

Belirli Üçüncü Ülkelerde ─░┼člem Gördükten Sonra Geri ─░thal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine Ve Giyim E┼čyas─▒na Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte ─░┼čleme Rejimi Tebli─či (26/3) (27/12/25 - 2636 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

Belirli Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin ─░thalat─▒nda Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č "ÇHC Kota Tebli─či" (25/9) (17/12/25 - 2626 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

Belirli Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin ─░thalat─▒nda Gözetim Ve Korunma Önlemlerine ─░li┼čkin Tebli─č (25/8) (2/1/25 - 25972 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░thalatta Gözetim Uygulanmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č "Vietnam, Özbekistan, Türkmenistan Men┼čeli Tekstil Ürünleri" (24/21) (31.12.24 / 25687 tarih ve say─▒l─▒ R.G.)

─░ran Men┼čeli Naylon Tekstürize ─░plik ─░thalat─▒na Yönelik Olarak Gözetim Önlemi Al─▒nmas─▒na ─░li┼čkin Tebli─č (21/6)

XII- KOTA VE TAR─░FE KONTENJANI:

131. at─▒n miktar ve / veya de─čer k─▒s─▒tlamas─▒na tabi tutulmas─▒ halinde kota da─č─▒t─▒m─▒ kim taraf─▒ndan ve ne ┼čekilde yap─▒l─▒r ?

Belirlenen kotalar─▒n da─č─▒t─▒m─▒ D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ taraf─▒ndan mevzuatta belirlenmi┼č usullere göre yap─▒l─▒r.

132. Kotaya tabi ürünlerin ithalat─▒ nas─▒l gerçekle┼čtirilir?

Kotaya tabi bir ürün ancak D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒nca (─░thalat Genel Müdürlü─čü) düzenlenecek ‘’─░thal Lisans─▒’’ n─▒n ilgili gümrük idaresine ibraz─▒ halinde ithal edilebilir.

133. Tarife Kontenjan─▒ ne demektir?

Tarife Kontenjan─▒ , bir mal veya mal grubunun ithalat─▒nda uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlar─▒nda, belirli bir miktar veya de─čer için indirim yap─▒lmas─▒ veya muafiyet sa─članmas─▒n─▒ ifade eder.

134. Tarife Kontenjan─▒ uygulamas─▒n─▒n amac─▒ nedir?

Tarife Kontenjan─▒ uygulamas─▒, ülke ekonomisinin ihtiyac─▒ olan girdilerin / ürünlerin y─▒ll─▒k ya da dönemler itibariyle ithal ┼čartlar─▒n─▒n kolayla┼čt─▒r─▒larak ithalinin yap─▒lmas─▒n─▒ temine yöneliktir.

135. Tarife Kontenjan─▒na konu olan mallar nas─▒l duyurulur?

Tarife Kontenjan─▒ uygulanacak mallar D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n Tebli─čleriyle Resmi Gazete’de yay─▒mlanarak duyurulur.

136. Tarife Kontenjan─▒n─▒n kullan─▒m usulleri nas─▒l belirlenir?

Tarife kontenjanlar─▒n─▒n kullan─▒m usulleri D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒nca belirlenmektedir.Tarife kontenjanlar─▒ kapsam─▒nda yap─▒lacak ithalatta, D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒nca (─░thalat Genel Müdürlü─čü) düzenlenecek ─░thal Lisans─▒n─▒n ithalatç─▒ taraf─▒ndan gümrük idaresine ibraz─▒ gerekmektedir.

137. Tar─▒m ürünlerinde tarife kontenjanlar─▒ ne zaman aç─▒lmaktad─▒r?

Tar─▒m ürünlerindeki tarife kontenjanlar─▒, hem iç ko┼čullara hem de uluslararas─▒ yükümlülüklere ba─čl─▒ olarak gerçekle┼čtirilmekte ve mevsim ve iklim ┼čartlar─▒na geni┼č ölçüde ba─č─▒ml─▒ bulunan tar─▒msal üretimin, miktar ve kalite olarak yetersiz kald─▒─č─▒ durumlarda aç─▒lmaktad─▒r.

138. Sanayi ürünlerinde aç─▒lan tarife kontenjanlar─▒na konu olan maddeler nelerdir?

Sanayi ürünlerinde aç─▒lan tarife kontenjanlar─▒, sanayinin hammadde ihtiyac─▒n─▒n ucuz yoldan temini amac─▒na yöneliktir.Tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri, s─▒cak ve so─čuk haddelenmi┼č sac, akrilonitril, petrol ya─člar─▒ ve petrol gazlar─▒ ba┼čta olmak üzere baz─▒ sanayi ürünlerinde tarife kontenjan─▒ uygulanmaktad─▒r.

139. Tar─▒m ve sanayi ürünleri ithalat─▒nda aç─▒lan tarife kontenjanlar─▒ internet ortam─▒nda nereden takip edilebilir?

D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’n─▒n web sayfas─▒ndan (www.dtm.gov.tr) d─▒┼č ticaret mevzuat─▒ / ithalat mevzuat─▒ k─▒sm─▒na girilerek tebli─čler incelenebilir.

XIII- DI┼× T─░CARETTE YARARLANILAB─░LECEK BA┼×LICA ─░NTERNET S─░TELER─░:

http://www.kuto.org.tr ( Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ )

http://www.dtm.gov.tr ( D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ )

http://www.hazine.gov.tr ( Hazine Müste┼čarl─▒─č─▒ )

http://www.gumruk.gov.tr/ ( Gümrük Müste┼čarl─▒─č─▒ )

http://gumrukler.gumruk.gov.tr ( Gümrükler Genel Müdürlü─čü )

http://www.sanayi.gov.tr ( Sanayi ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒ )

http://www.tarim.gov.tr ( Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ )

http://www.saglik.gov.tr ( Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ )

http://www.cevreorman.gov.tr ( Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒ )

http://www.mfa.gov.tr ( D─▒┼či┼čleri Bakanl─▒─č─▒ )

http://www.maliye.gov.tr (Maliye Bakanl─▒─č─▒)

http://www.die.gov.tr ( Türkiye ─░statistik Kurumu )

http://www.tcmb.gov.tr (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas─▒)

http://www.tse.org.tr ( Türk Standardlar─▒ Enstitüsü )

http://www.igeme.org.tr ( ─░hracat─▒ Geli┼čtirme Etüd Merkezi )

http://www.tutunalkolkurumu.gov.tr (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü ─░çkiler Piyasas─▒ Düzenleme Kurumu )

http://rega.basbakanlik.gov.tr ( Resmi Gazetelere bakmak için )

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr ( mevzuat için )

http://www.abgs.gov.tr ( Avrupa Birli─či Genel Sekreterli─či )

http://www.disticaretteyaklasimlar.com ( D─▒┼č ticaretle ilgili bir forum sitesi )

Güncelleme Tarihi: ┼×ubat.26

disticaret@kuto.org.tr

á á