Mevzuat

─░hracat Mevzuat─▒

─░hracat Nedir ?

─░hracat, bir de─čerin / mal─▒n gümrük muayenesinin yap─▒l─▒p ta┼č─▒ta yüklenmesini, bir yerden / muhtelif yerlerden bir defada / k─▒s─▒m k─▒s─▒m gelmekte olan dökme ve di─čer e┼čyada yüklenmenin tamamlanmas─▒ ve (bedelsiz ihracat hariç) bedelinin yurda getirilmesi veya D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’nca kabul edilecek sair ç─▒k─▒┼člard─▒r.

Kimler ─░hracat Yapabilir ?

─░hraç edece─či mala göre ilgili ─░hracatç─▒ Birli─čine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numaras─▒ sahibi) gerçek ve tüzel ki┼či tacirler, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar─▒na kay─▒tl─▒ olup, üretim faaliyetiyle i┼čtigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracat yapabilirler.

Hangi Faaliyetler “─░hracat” Say─▒lmaktad─▒r ?

─░hracat Say─▒lan Sat─▒┼č ve Teslimler ile Döviz Kazand─▒r─▒c─▒ Hizmet ve Faaliyetler a┼ča─č─▒da belirtilmi┼čtir:

A Yat─▒r─▒m program─▒nda yer alan kamu yat─▒r─▒mlar─▒ndan uluslararas─▒ ihaleye ç─▒kar─▒lanlar─▒n (yerli ve yabanc─▒ firmalar─▒n ayr─▒ ayr─▒ veya birlikte i┼čtirakine aç─▒k olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabanc─▒ para ile finanse edilenlerin yap─▒m─▒n─▒ üstlenen firmalar─▒n;

1- Yerli firma olmas─▒ halinde, uluslararas─▒ ihalelerde tamam─▒ üzerinden, yabanc─▒ para ile finanse edilenlerde ise yabanc─▒ paraya isabet eden oranda imalatç─▒ firmalar taraf─▒ndan üret─▒lerek bu firmalara yap─▒lan sat─▒┼č ve teslimleri,

2- Yabanc─▒ firma olmas─▒ halinde, yabanc─▒ firman─▒n bu i┼čte kullanaca─č─▒ mallar─▒ üreten yerli imalatç─▒ firmalar─▒n yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

3- Yerli ve yabanc─▒ firmalar─▒n ortakl─▒─č─▒ ┼čeklinde olmas─▒ halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oran─▒nda, yabanc─▒ firmaya ise imalatç─▒ firmalar─▒n üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

4- Proje sahibi kamu kurumlar─▒ ile bu projeleri üstlenen firmalara yap─▒lacak teknik mü┼čavirlik, mühendislik vb.hizmet sat─▒┼člar─▒,

B 1- Savunma Sanayi Müste┼čarl─▒─č─▒'nca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmi┼č yerli imalatç─▒ firmalar─▒n, üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

2- Savunma Sanayi Müste┼čarl─▒─č─▒'nca savunma sanayi aç─▒s─▒ndan önem arz etti─či belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatç─▒ firmalar─▒n, ülkenin savunmas─▒ ile ilgili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒na, üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

3- (1) ve (2)’deki firmalara, imalatç─▒ firmalar─▒n üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

C 1- Yat─▒r─▒m Te┼čvik Belgesi kapsam─▒nda yer alan yat─▒r─▒m mallar─▒n─▒ üreterek, Yat─▒r─▒m Te┼čvik Belgesi sahibi yat─▒r─▒mc─▒lara teslim eden imalatç─▒ firmalar─▒n sat─▒┼č ve teslimleri,

2- ─░malatç─▒ firmalar─▒n, Müste┼čarl─▒─č─▒n yat─▒r─▒m mallar─▒ listesinde belirtilen mallar─▒ üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

3- ─░malatç─▒ firmalar─▒n Yat─▒r─▒mlarda Devlet Yard─▒mlar─▒ Mevzuat─▒ çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçalar─▒ üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

D Yap─▒-─░┼člet Modeli çerçevesinde yap─▒lacak yat─▒r─▒m projelerini üstlenen yerli firmalar─▒n yapacaklar─▒ hizmet ve faaliyetleri,

E Kamu kurum ve kurulu┼člar─▒nca uluslararas─▒ ihaleye ç─▒kar─▒lan yat─▒r─▒m mal─▒ ve s─▒nai mamullerin ihalesini kazanan imalatç─▒ firmalar─▒n üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

F Kamu kurum ve kurulu┼člar─▒nca yapt─▒r─▒lan uluslararas─▒ ta┼č─▒malar ve bu kurum ve kurulu┼člar taraf─▒ndan uluslararas─▒ ihaleye ç─▒kar─▒lm─▒┼č yurt içi ta┼č─▒malar─▒ yüklenen yerli firmalar─▒n bu faaliyetleri,

G Uluslararas─▒ ta┼č─▒mac─▒l─▒ktan Kazan─▒lan navlun bedellerinin yurda getirildi─činin Döviz Al─▒m Belgesi ile tevsiki kayd─▒yla kara, deniz veya hava ula┼čt─▒rma hizmet ve faaliyetleri,

H Yurt d─▒┼č─▒ müteahhitlik, mü┼čavirlik,yaz─▒l─▒m ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazand─▒r─▒c─▒ hizmet projeleri,

I Uluslararas─▒ ikili veya çok tarafl─▒ anla┼čma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabanc─▒ kurulu┼člar─▒n yurt d─▒┼č─▒ndan getirme imkan─▒na sahip bulunduklar─▒ s─▒nai mamulleri teslim eden imalatç─▒ firmalar ile uluslararas─▒ kurulu┼člar, yabanc─▒ ülke temsilcilikleri ve kurulu┼člar─▒na ait tesislerin yap─▒m─▒n─▒ ve onar─▒m─▒n─▒ üstlenen müteahhit firmalar─▒n faaliyet ve teslimleri,

J Uluslararas─▒ ikili veya çok tarafl─▒ anla┼čma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yap─▒m─▒ ve onar─▒m─▒n─▒ üstlenen müteahhit firmalar─▒n faaliyet ve teslimleri (25.1.1988 tarihli ve 1975 say─▒l─▒ Resmi Gazete'de yay─▒mlanan 2 say─▒l─▒ "T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Aras─▒ndaki ─░kili Anla┼čmalar Kapsam─▒na Giren ─░n┼čaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebli─či" kapsam─▒nda belirtilenlerin d─▒┼č─▒nda kalan tesisler),

K ─░malatç─▒ firmalar taraf─▒ndan üretilerek gümrük hatt─▒ d─▒┼č─▒ e┼čya veya sat─▒┼č ma─čazalar─▒na yap─▒lacak sat─▒┼č ve teslimler (bu ma─čazalarda yap─▒lan sat─▒┼člar hariç),

L ─░malatç─▒ firmalar─▒n yabanc─▒ uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensuplar─▒ dahil), turistlere veya yurt d─▒┼č─▒nda çal─▒┼čan Türk vatanda┼člar─▒na yapacaklar─▒ ve y─▒ll─▒k 1. ABD Dolar─▒'n─▒ a┼čan sat─▒┼č ve teslimler (gümrük hatt─▒ d─▒┼č─▒ e┼čya sat─▒┼č ma─čazalar─▒nda yap─▒lan sat─▒┼člar dahil),

M Yabanc─▒ uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensuplar─▒ dahil)turistlere veya yurt d─▒┼č─▒nda çal─▒┼čan Türk vatanda┼člar─▒na ülkemizde bulunduklar─▒ sürede, bedelleri yurt d─▒┼č─▒ndaki sa─čl─▒k ve sigorta kurulu┼člar─▒ndan tahsil edilmek kayd─▒yla döviz kar┼č─▒l─▒─č─▒ verilecek sa─čl─▒k hizmetleri,

N Ambalaj malzemesi imalatç─▒s─▒ firmalar─▒n, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6(alt─▒) ay içerisinde ihracatç─▒n─▒n ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek ┼čart─▒yla, üreterek yapacaklar─▒ sat─▒┼č ve teslimleri,

O ─░malatç─▒ firmalar─▒n Dahilde ─░┼čleme ─░zin Belgesi sahibi firmalara üreterek yapacaklar─▒ kütük ve blum sat─▒┼č ve teslimleri,

P Turizm müesseseleri ile seyahat acentalar─▒n─▒n yurt içi ve yurt d─▒┼č─▒ndaki turizm faaliyetleri s─▒ras─▒nda yapt─▒klar─▒ döviz kar┼č─▒l─▒─č─▒ hizmet sat─▒┼člar─▒,

R Bedelleri döviz olarak al─▒nmak kayd─▒yla yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik firmalar ad─▒na garanti kapsam─▒nda gerçekle┼čtirilen bak─▒m ve onar─▒m hizmetiyle, yabanc─▒ band─▒ral─▒ gemi, uçak veya TIR’lar─▒n bak─▒m─▒ ve onar─▒m─▒ ile bunlara yap─▒lan mal (yak─▒t ve madeni ya─člar hariç) ve hizmet sat─▒┼člar─▒,

S Yaln─▒z petrol türevi üreticilerinin, uluslararas─▒ ikili veya çok tarafl─▒ anla┼čma hükümleri çerçevesinde yurt içinde faaliyet gösteren yabanc─▒ veya uluslararas─▒ kurulu┼člara konvert─▒bl döviz kar┼č─▒l─▒─č─▒ akaryak─▒t sat─▒┼č ve teslimleri,

T Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanmas─▒ gayesiyle yurt d─▒┼č─▒nda ma─čaza aç─▒lmas─▒ veya i┼čletilmesi,

U Yerli firmalarca, yabanc─▒ ülkelerde ekonomik ve sosyal ara┼čt─▒rmalar yapmak suretiyle bilgi bankas─▒ olu┼čturulmas─▒ ile bu bilgilerin yurt içinde ve d─▒┼č─▒nda pazarlanmas─▒ amac─▒yla bilgi ileti┼čim a─č─▒ kurulmas─▒ ve i┼čletilmesi,

V Profesyonel Spor Kulüpleri ile bunlar─▒n % 51'den fazla i┼čtiraki olan ┼čirketlerin uluslararas─▒ spor müsabakalar─▒na i┼čtirak etmeleri nedeniyle sa─člad─▒klar─▒ has─▒lat ile yurt d─▒┼č─▒na sporcu transferlerinden elde ettikleri gelirlerdir.


─░hracat Mevzuat─▒ hakk─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ bilgiyi a┼ča─č─▒daki linke t─▒klayarak indirebilirsiniz.

 

á á