Hizmetlerimiz

Ticari ve Turistik Anlaşmazlıklar

Üye Firmaların Şikayetleri : Türk firmalarının yurt dışındaki kişiler ve firmalar hakkında yazılı olarak bildirimde bulunduğu ticari şikayetler yabancı ülkedeki Türkiye temsilciliğine ya da yabancı kişi veya firmanın bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna, gerekli görülmesi durumunda doğrudan hakkında şikayette bulunulan kişi veya firmaya bildirilir. Konu takip edilerek gelişmelerden ve sonuçtan üye bilgilendirilir.

Yurt Dışındaki Kişi ve Şirketlerin Şikayetleri: Yurt dışındaki kişi, firma ya da resmi mercilerden gelen yazılı başvuruya istinaden şikayet konusu KUTO üyesinden bilgi istenir. Üyenin bildirilen sürede Oda yazısını cevaplaması zorunludur.Ticari ihtilafların çözümünde Kuşadası Ticaret Odası Tahkim Hizmeti ‘ne başvurabilirsiniz.