Hizmetlerimiz

Heyet Ziyaretleri ve Toplantı Organizasyonları


Ülkemizi ziyaret eden yabancı işadamları ve heyetlerin üyelerimizle temaslarını teminen ikili görüşmeler ve genel toplantılar TOBB tarafından düzenlenmektedir. Söz konusu toplantılar KUTO tarafından yayımlanan “Kuşadası Ticaret Odası” web sayfası ve sirkülerler aracılığıyla üyelere duyurulur.