Hizmetlerimiz

Marka ve Patent

Marka Nedir?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka Tescilinin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

1. Markanın tescil kapsamına giren aynı ve benzeri mal ve hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzeri veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde etmesi veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

2. Tescilli bir marka başkasına devr edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescil Edilen Marka Kaç Yıl Süreyle Kullanılabilir?

Tescilli markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre talep üzerine 10’ar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Marka Başvurusunun Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

· Başvuru dilekçesi,
· 20 adet marka örneği,
· Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı.

Marka Başvurusu İçin Nereye Müracaat Edilir?

Marka başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilmesi gerekir.


Türk Patent Enstitüsü

Adres :Hipodrom Cad. No:115 06330 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312/ 303 10 00
Faks: 0312/ 303 10 63
Web Adresi :www.turkpatent.gov.tr


Patent nedir?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkıdır.
Bir Buluşun Patent Verilerek Korunabilmesi İçin Gereken Kriterler Nelerdir?

· Yenilik,
· Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
· Sanayiye uygulanabilirlik.

Patent Verilmeyecek Konular Ve Buluşlar Nelerdir?

· Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları,
· Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
· Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
· Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
· İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller,
· Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
· Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent Koruma Süresi Kaç Yıldır?

· İncelemeli patent 20 yıl,
· İncelemesiz patent 7 yıl.

Patent Başvurusunun Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

· Başvuru dilekçesi (1 nüsha),
· Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha),
· Patent ve korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha),
· Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha),
· Özet (3 nüsha),
· Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Patent Başvurusu İçin Nereye Müracaat Edilir?

Patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilmesi gerekir.


Türk Patent Enstitüsü

Adres: Necatibey Cad. No:49 ANKARA
Tel : 0312/232 54 25 (10 hat)
Faks : 0312/232 54 37
www.turkpatent.gov.tr