Hizmetlerimiz

Fatura Tasdikleri

Devlet inşaat işlerinde kullanılan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Bunun için, müteahhit, taşeron ya da bunlara mal satanların Oda’ya bir Dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir. Dilekçede, işin hangi devlet inşaatına ait olduğunun ve izin tamamında ne kadar malzeme kullanılacağının belirtilmesi, ek’inde İstanbul’da düzenlenmiş fatura aslı ve fotokopisi ile gerekirse faturadaki malı tanıtabilecek katalog, proje, resim, çizim, açıklama gibi her türlü belgelerin eklenmesi gerekir. Fatura Tasdik Ücretinin (Faturanın KDV’siz tutarı üzerinden) KUTO Veznesine yatırılmasının ardından gerekli işlemler yürütülmeye başlanır.

Söz konusu faturalar öncelikle ilgili Meslek Komitelerince incelenip, gerekirse bilirkişi incelemesi veya piyasa araştırması yaptırılır.