Hizmetlerimiz

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan İşlemleri


Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesinin son fıkrası, ticaret siciline kayıt edilen hususlardan ilan edilmesi gerekenlerin Hükümet merkezinde bütün Türkiye’ye ait sicil kayıtlarını ilana mahsusu gazete ile yapılmasını hükme bağlamıştır.

Gazete’de, kanun ve tüzüklerin emrettiği diğer ilanlar ve mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ve iflas memuru tarafından hazırlanan iflas ve konkordataya ait kazai kararlar da yayınlanmaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ilanları Hizmet Birimlerimiz den ilan ücreti alınmak kaydıyla kabul edilir ve aynı gün akşamı TTSG’ne gönderilir.

TTSG’de yayınlanan ilanların ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından sonra ve TTSG’de bu tarifenin yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girmektedir.

Yürürlük tarihi 1 Kasım 2004 olan ilan tarifesi şöyledir.

Şirket İlanları

(Kelimesi) 0,13 TL

Kooperatif İlanları

(Kelimesi) 0,08 TL

Ticarete Başlama İlanları

(Maktuen) 21,50 TL

Ticareti Terk İlanları

(Maktuen) ücretsiz

Gazete Satış Bedeli

0,25 TL


TTSG’nin irtibat bilgileri:

Adres:Karanfil Sokak No.56 Bakanlıklar – Ankara

Telefon: 0312 413 80 00

Faks : 0312 425 81 73