Hizmetlerimiz

Fiyat İndeksleri Resmi Yazısı

1.1-Dilekçe ile Genel Sekreterliğimize bizzat başvurulması halinde: Odamız tarafından hazırlanacak 20,00-TL değerinde İndeks Ücret Harcı Makbuzunun Oda veznesine yatırılması ve dilekçenin Oda’mıza verilmesi sonucunda yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

1.2-Dilekçenin Faks yolu ile gönderilmek istenmesi halinde: Aşağıdaki banka hesap numaralarına 20,00-TL değerinde “İndeks Ücret Harcı” yatırılarak alınacak banka dekontu ile dilekçenin Oda’mızın 256-614 53 93 nolu faksına gönderilmesi sonucunda yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Banka Adı

Hesap Numarası

Halk Bankası Kuşadası Şb

16000012