Hizmetlerimiz

Oda Kimlik Kartı İşlemleri;


Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, Limited şirket ortaklarına, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.

KUTO kimlik kartı sahipleri, KUTO ile anlaşmalı Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşlarının indirimlerinden yararlanırlar.

· Yeni kayıt yapan bütün üyelerimize verilir ve Kimlik kartı almak isteyen kişi tarafından sözlü talep edilir.

Not: Herhangi bir nedenle kullanma süresi dolmadan yeniden kimlik kartı almak isteyen kişi, talebinin nedenini anlatan bir dilekçe ile ücretini yatırmak koşuluyla KUTO Merkez binasından yeni kimlik kartı alabilir.