Hizmetlerimiz

TST’nün 55.Maddesine Göre Şube Açılması İçin Düzenlenen belge;


· Dilekçe ile talep edilir.
· Kuşadası Ticaret Sicili Memurluğu’na hitaben yazılan dilekçede, şubenin açılacağı şehrin yazılması ve TST’nün 55.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin kararın noter tasdikli sureti eklenmelidir.
· Harca Tabidir
· Müracaat Yeri KUTO Ticaret Sicil Memurluğudur.