Hizmetlerimiz

Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 47. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;


· Dilekçe ile talep edilir.

· Kuşadası Ticaret Sicili Memurluğu’na hitaben yazılan dilekçede, şirketin merkezinin nakledeceği şehrin yazılması ve TST’nin 47 maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekinde 1 nüsha tadil tasarısı aslı eklenmelidir.

· Harca Tabidir

· Müracaat Yeri KUTO Ticaret Sicil memurluğu' dur.